15.4.2011

A-Z BUS

141 100 Praha - Aš

  • nová linka v následující trase:
  • Praha, Florenc - Praha, Hradčanská - Řevničov, rest. - Karlovy Vary, Terminál - Sokolov, aut.nádr. - Cheb, aut.nádr. - Františkovy Lázně, městské sady - Aš, sídliště
  • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně (ráno z Prahy a odpoledne z Aše)
  • jízdní doba linky: 3:50 do Aše a 4:10 do Prahy