15.9.2003

225 014 MHD Kladno linka č. 14
spoj v PD z Dubí, Sokolovna v 7:40 posunut na 7:25

310 800 Všesulov - Lhota
školní spoj v úterý ze Všesulova v 15.59 posunut na 16:59 a z Čisté v 15:40 posunut na 16:40