15.2.2019

Autobusy VKJ

143 444 Praha - České Budějovice - Klatovy

  • nová linka v trase: Praha, Na Knížecí - Písek, aut.nádr. - Vodňany, žel.st. - České Budějovice, aut.nádr. - Strakonice, aut.nádr. - Horažďovice, žel.st. - Klatovy, nádraží ČD
  • rozsah provozu: 1 spoj ve ČT odpoledne z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne z Klatov (mimo období od června do září)