15.5.2017

STUDENT AGENCY

169 223 Praha - Náchod / Trutnov

  • část linky je prodloužena o úsek Hradec Králové - Náchod s novými zastávkami Dolany - Česká Skalice, nám. - Náchod, aut.st.
  • v trase Praha - Náchod vedeny 2 nové páry spojů celotýdenně
  • zrušeny všechny spoje vedené pouze v trase Praha - Hradec Králové (8 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE)
  • pro všechny spoje také zřízena zastávka Holohlavy
  • časové posuny původních spojů z Prahy do Trutnova