16.6.2005

Dopravní podnik hl. m. Prahy

103 120 nákupní linka 781: Opatov - Kika Průhonice - Opatov

  • zřízena nová nákupní linka s těmito zastávkami:
  • Opatov - Kika Průhonice - Opatov
  • rozsah provozu: denně 7:30 - 20:30 v intervalu 30 minut
  • linka je polookružní a její celková jízdní doba je 23 minut
  • první 4 spoje jedou pouze do 19.6.2005
  • přeprava zdarma
  • ICOM transport

    760 410 Mrákotín - Praha

  • zkrácení jízdní doby vybraných spojů o 5 minut