18.10.2021

Stanislav Brchl

103 910 Staroměstské náměstí - Pražský hrad - Staroměstské náměstí

  • nová pražská turistická linka nového dopravce v trase: Staroměstské náměstí - Pražský hrad - Staroměstské náměstí
  • rozsah provozu: 9 polookružních spojů celotýdenně
  • spoje jsou v provozu při minimálním počtu 2 cestujících