18.1.2021

BusLine LK

550 908 Litoměřice - Praha

  • zastaven provoz i posledních zbylých spojů:
  • 2 spoje v PD, 1 spoj v SO a 1 spoj v NE z Litoměřic
  • 1 spoj v SONE z Prahy
  • 550 909 Litoměřice - Praha

  • celkový počet spojů snížen o 2 v PD z Prahy a o 1 v NE z Prahy
  • časové posuny části spojů