18.4.2016

STUDENT AGENCY

183 102 Praha - Znojmo

  • nová linka v trase:
  • Praha, Florenc - Humpolec, aut.nádr. - Jihlava, aut.nádr. - Moravské Budějovice, aut.nádr. - Znojmo, aut.nádr.
  • rozsah provozu: 2 páry spojů celotýdenně