18.6.2021

FajnBus

440 205 Plzeň - Praha - Mikulov

  • nová linka v trase Plzeň, CAN - Praha Zličín - Praha, Florenc - Jihlava, aut.nádr. - Brno, Zvonařka - Lednice, nám. - Mikulov, žel.st.
  • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ+SO ráno z Prahy do Mikulova a 1 spoj v PÁ+NE odpoledne z Mikulova do Prahy
  • v úseku Plzeň - Praha jede pouze 1 pár jednodenních spojů