1.5.2020

Autobusy Karlovy Vary

421 292 Karlovy Vary - Praha

  • tato již fiktivní linka je zrušena
  • 481 100 Bublava - Praha

  • tato již fiktivní linka je zrušena
  • Transdev Střední Čechy

    změna názvu dopravce z ANEXIA BUS na Transdev Střední Čechy beze změny jízdních řádů