2.2.2014

ČSAD Autobusy Plzeň

431 300 Klatovy - Praha

  • nový spoj v PD z Klatov v 5:15 do Prahy, Zličína (nejede přes Plzeň)
  • nový spoj v PD ze Zličína v 7:45 do Plzně
  • nový spoj v PD z Plzně v 11:45 do Prahy, Zličína
  • nový spoj v PD ze Zličína v 16:20 do Klatov (nejede přes Plzeň)
  • ČSAD Česká Lípa

    500 490 Nový Bor - Praha

  • pro vybrané spoje zřízena zastávka Medonosy, Osinaličky