2.4.2010

Stanislav Kovářík - KODISP

350 990 Kámen - Praha

  • nová linka v následující trase:
  • Kámen - Pacov, aut.nádr. - Čechtice, nám. - Vlašim, žel.st. - Benešov, aut.st. - Praha, Opatov (T) - Praha, Roztyly (Z)
  • rozah provozu: 1 pár spojů v NE
  • linka je v provozu ve vybraný den v dubnu (Velikonoce) a poté až od 13.6.2010