2.4.2011

Libor Valenta

103 109 nákupní linka TESCO S: Tesco Letňany - Sídliště Bohnice - Tesco Letňany

  • posílení provozu v SONE:
  • zkrácení intervalu cca mezi 10:00 a 18:00 ze 60 na 30 minut (8 nových polookružních spojů)