2.9.2013

ČSAD MHD Kladno

225 001 MHD Kladno linka1: Rozdělov - Okrsek 0

  • prodloužení intervalu v SONE z 20 na 30 minut
  • zrušen 1. spoj v PD z Okrsku 0 ve 4:40, zrušen spoj v PD z Okrsku 0 v 6:00 a z Nám. J. Masaryka v 5:37
  • omezení provozu na konci ranní a na začátku odpolední špičky PD
  • časové posuny části spojů