2.9.2014

Karel Mudroch - DALE

421 305 (Boží Dar -) Klášterec nad Ohří / Most - Praha

  • 1. pár spojů v PD jede nově pouze v PO
  • na trase Praha - Most zrušen 1 pár spojů v PD, 1 spoj v SO do Prahy, 2 spoje v SO z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy
  • nový spoj v SO z Klášterce n.O. ve 14:00