20.4.2019

BusLine LK

501 400 Cvikov / Rumburk - Praha

  • linka je zrušena v plném rozsahu (3 páry spojů v PD a 2 páry spojů v SONE) a nahrazena posílením linky 500 400 dopravce ČSAD Česká Lípa
  • ČSAD Česká Lípa

    500 400 Cvikov / Rumburk - Praha

  • linka je prodloužena o úsek Cvikov / Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor a celkově posílena (náhrada za zrušenou linku 501 400 dopravce BusLine LK)
  • v novém úseku jsou vedeny 4,5 páru spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 2,5 páru spojů v NE
  • v původním úseku Nový Bor - Praha je posílen provoz o 3 páry spojů v PD, 2 páry spojů v SO a 1,5 páru spojů v NE