20.9.2021

ČSAD Benešov

205 761 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Vlašimská dopravní hřiště

 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Terminál - Vlašimská dopravní hřiště - Nemocnice R+S
 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Masarykovo n. - Terminál
 • zrušen 1 pár spojů v PD dopoledne Kaufland - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 762 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): MŠ Úsměv - Terminál

 • nový spoj v PD ráno z Mariánovic do Terminálu (místo posilového spoje z Mariánovic do Jana Nohy
 • 2 páry spojů v PD dopoledne prodlouženy o úsek Jana Nohy - Konopišťská - Terminál
 • zrušen 1 spoj dopoledne a 1 odpoledne z Masarykova n. do Terminálu
 • nový posední spoj z J. Nohy do Mariánovic rozc.
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Benica

 • kromě 1 spoje ráno do z. Benica je dočasně zrušen provoz v úseku Terminál - Benica / Jana Nohy / Konopiště (cca 15 párů spojů v různých trasách)
 • přes Zbožnici jedou nově také 1 spoj dopoledne a 1 odpoledne ve směru Benešov
 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Nemocnice R+S - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Kaufland

 • linka již z Terminálu nejede na Konopiště, ale ke Kauflandu (týká se 1 páru spojů dopoledne)
 • nové 2 spoje v PD ráno Terminál - Vlašimská DZ - Nemocnice R+S - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 765 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Masarykovo náměstí - Konopiště informační centrum

 • nová linka v trase Masarykovo náměstí - Terminál - Benica - Konopiště sádky - Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Konopiště informační censtrum
 • rozsah provozu: 2 páry spojů Masarykovo n. - Terminál, 1 spojů Benica - Konopiště sádky, 1 pár spojů Masarykovo n. - Konpiště sádky, 1 spoj Konopiště sádky - Terminál a 1 spoj Masarykovo n. - Konopiště - Nemocnice R+S