24.10.2008

Hotliner

103 116 nákupní linka IKEA2: Černý Most - IKEA Černý Most

  • zkrácení intervalu celotýdenně mezi 9:15 a 10:15 ze 30 na 20 minut (1 nový spoj)
  • nový spoj v PD z Ikey ve 12:26 Č. Mostu ve 12:35
  • zkrácení intervalu v SONE cca mezi 11:00 a 14:00 z 20 na 12 minut
  • prodloužení intervalu celotýdenně cca mezi 14:00 a 17:00 z 10 na 12 minut
  • změna intervalu celotýdenně cca mezi 17:00 a 20:00 z 10-15 na pravidelných 12 minut