25.9.2015

Karel Mudroch

431 900 Srní - Praha - Most

  • časový posun pátečního spoje z Mostu
  • zrušen zpáteční spoj provozovaný ve vybrané dny
  • 721 390 Brno - Praha - Most

  • páteční spoj z Mostu do Brna nově projíždí některé zastávky
  • všechny spoje na trase Praha - Most nově nejedou od 25.9. do 22.11.2015 (spoje jsou částečně převedeny na linku 350 470 téhož dopravce)