26.12.2004

144 101 Praha - Plzeň Student Agency
linka posílena zdvojnásobením počtu spojů
pro všechny spoje zřízena nová zastávka Praha, Zličín
7 nových párů spojů v PD (interal v PD od 6:00 do 20:00 je 60 minut)
nové spoje v NE z Prahy ve 13:00, 17:00 a zpět z Plzně v 15:00, 19:00
nový spoj v SO z Plzně v 7:00