26.9.2015

Karel Mudroch

350 470 Žirovnice - Praha - Most

  • nová linka v trase Žirovnice, nám. - Pelhřimov, Říčanského III. - Loket u Čehtic - Praha, Opatov - Praha, Ládví - Most, Kahan
  • rozsah provozu: 1 spoj v PO, ÚT ráno Žirovnice - Most, 1 spoj v PO, NE večer Pelhřimov - Žirovnice, 3 páry spojů v PD, SO a 2 páry spojů v NE Praha, Ládví - Most