27.2.2012

ČSAD MHD Kladno

225 001 MHD Kladno linka 1: Okrsek 0 - Rozdělov

 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 5:00 a 6:00 z 20 na 30 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 7:00 a 8:00 z 12 na cca 15 minut
 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 22:00 z 20 na 30 minut
 • prodloužení intervalu v SONE cca mezi 18:00 a 20:00 z 20 na 30 minut
 • zrušen první spoj v SONE z Nám. J. Masaryka ve 4:57
 • zrušen poslední spoj v PD z Okrsku 0 ve 22:25
 • zrušen poslední spoj v SONE ve 22:30 z Rozdělova
 • 225 002 MHD Kladno linka 2: Náměstí Svobody - Hnidousy

 • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 4:00, 8:00, 9:00, 10:05, 17:35, 21:20
 • zrušeny spoje v PD z Hnidous ve 4:15, 8:35, 8:30, 11:00, 12:00, 17:00, 18:00, 21:45
 • zrušeny spoje v SONE z Nám. Svobody v 6:25, 11:00, 15:00, 19:00, 19:50, 21:00, 21:45 (zrušen víkendový provoz v období cca 18:00 - 22:00)
 • zrušeny spoje v SONE z Hnidous v 6:45, 9:30, 11:25, 14:20, 19:15, 20:40, 21:15, 22:00 (zrušen víkendový provoz v období cca 19:00 - 22:00)
 • časové posuny části spojů
 • 225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

 • prodloužení intervalu v PD cca mezi 18:00 a 20:00 z 15-20 na 30 minut
 • vybrané spoje v SONE prodlouženy o úsek V. Lanny - Hřbitovy
 • zrušen poslední spoj v SONE z OAZy ve 22:28
 • časové posuny části spojů
 • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

 • 3 páry spojů v PD a 1 spojů v SONE tam zkrácen o úsek U Zvonečku - Nám. Svobody
 • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 8:35, 9:35, 19:05, 19:55, 22:40 a zpět z Dvorské ve 4:30, 9:00, 10:00, 19:30, 20:30
 • zrušen první spoj v SONE ze Sokolovny ve 4:30 a poslední spoj v SONE z Dvorské ve 21:55
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 005 MHD Kladno linka 5: Okrsek 0 - Aquapark

 • zrušeny spoje v SONE z Okrsku 0 ve 4:50, 5:50, 20:20, 21:20, 22:20 a zpět z Aquaparku v 5:22, 6:22, 20:53, 21:53 (prodloužení intervalu na začátku a konci provozu ze 30 na 60 minut)
 • zrušeny spoje v PD z Okrsku 0 ve 20:55, 21:55 a zpět z Aquaparku ve 21:27, 22:26
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 006 MHD Kladno linka 6: OAZA - Energie

 • zrušen první spoj v SONE z OAZy ve 4:39
 • prodloužení intervalu v sONE cca mezi 18:00 a 19:00 z 20 na 30 minut, ve směru OAZA zrušeny spoje v SONE v 19:05, 22:05
 • zrušeny spoje v PD z OAZy ve 14:50, 18:20, 19:50, 21:50 a zpět z Energie ve 14:19, 18:28, 22:35
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 007 MHD Kladno linka 7: Havlíčkovo náměstí - Smečno

 • 4 páry spojů ve špičkách PD zkráceny o úsek Havlíčkovo náměstí - Aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD z Aut.nádr. v 18:25
 • 1 pár spojů v SONE poledne prodloužen o úsek Aut.nádr. - Nám. Svobody
 • časové posuny vybraných spojů
 • 225 008 MHD Kladno linka 8: Náměstí Svobody - Ostrovec

 • zrušen víkendový provoz (rozsah provozu cca 8:00 - 17:00 v intervalu cca 60 minut)
 • výrazně omezen provoz v PD (z původních 15 párů spojů zachováno pouze 9) - linka je nově v provozu pouze ve špičkách PD
 • 225 009 MHD Kladno linka 9: Okrsek 4 - Slaný, Arbesova

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno v oblasti Slaného
 • 225 013 MHD kladno linka 13: OAZA - Na Vysokém

 • zrušen jediný víkendový spoj v 5:18 z OAZy na Dubskou
 • zrušen poslední spoj v PD z OAZy ve 21:19
 • nový spoj v PD z Dubské v 5:45 (jede pouze do 4.3.)
 • 225 014 MHD Kladno linka 14: Dříň - Malé Přítočno

 • zrušen spoj v PD z Dříně ve 21:40
 • poslední spoj v PD z Dříně zkrácen o úsek Dubská > Nádraží
 • poslední spoj v PD z V. Přítočna zkrácen o úsek Nádraží > Dříň
 • 225 016 MHD Kladno linka 16: Nám. Svobody - Masokombinát

 • zrušen spoj v PD z Nám. Svobody v 6:33
 • zrušeny spoje v SONE z Nám. Svobody ve 13:15 a zpět z Masokombinátu ve 14:15
 • zrušen spoj v SONE z Nám. Svobody ve 21:15 a zpět z V. Přítočna ve 22:16
 • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

 • časový posun posledního spoje celotýdenně z Nádraží
 • 225 019 MHD Kladno linka 19: Náměstí Svobody - Náměstí Svobody (noční linka)

 • na lince je pozastaven provoz (původní rozsah 5 nočních celotýdenních spojů)