28.9.2003

265 010 MAD Mladá Boleslav linka 10 (Aut.nádr. - Nemocnice)
na lince zrušen provoz o sobotách a nedělích
nový spoj v PD z Ml.Boleslavi, aut.nádr. v 16.15
posunuty odjezdy těchto spojů:
z Kosmonos, nemocnice:
dřívenově
4:304:25
5:155:10
7:207:15
8:058:00
10:3510:10
12:1512:20
14:2514:20
18:4018:45
19:4019:35
22.0522:00

z Mladé Boleslavi, aut.nádr.:
dřívenově
4:404:35
5:555:50
12:5513:00
19:3019:40
21:1521:25

přes zastávky Kosmonosy, U Šípů a sídl. Pod koupalištěm nově jedou spoje
ve směru z Kosmonos,nemocnice:
v 8:00 a 10:10 a nejede spoj v 8:45
ve směru z Ml.Boleslavi, aut.nádr.:
v 9:30, 14:45, 16:15, 18:00
spoje z Ml.Boleslavi, aut.nádr. ve 14:00 a 22:00 prodlouženy o úsek U Šípů >> Nemocnice

265 020 MAD Mladá Boleslav linka 20 (Aut.st. - Josefův Důl)
zrušen spoj z Aut.st. v 17:05
nový spoj z Josefova Dolu v 15:00
pro spoje z Josefova Dolu v 7:40, 14:00, 15:00 zavedeny nové zastávky:
Ml.Boleslav, Debř, u závor - Hrdlořezy, Přední Důl - Ml.Boleslav, Debř, hl.silnice
tyto spoje však nejedou přes zastávku Ml.Boleslav, Debř, U hřbitova
zkrácena jízdní doba spojů z Aut.st. o 2 minuty a z Josefova Dolu o 1 minutu
posunuty odjezdy těchto spojů:
z Ml.Boleslavi, aut.st.:
dřívenově
5:305:25
7:207:25
13:3013:45
posunuty odjezdy těchto spojů:
z Josefova Dolu:
dřívenově
5:105:00
5:405:45
6:557:40
14:1014:00
15:5516:00

265 021 MAD Mladá Boleslav linka 21 (Aut.st. - Josefův Důl - Komenského nám.)
odjezdy všech spojů z Aut.st. upraveny tak, aby odjížděly vždy ve 33. minutu
zrušen spoj z Aut.st. ve 20:50 a z Josefova Dolu ve 14:50, 17:25 a 21:10
nové spoje Ml.Boleslav, Komenského nám. (10:00, 16:30, 18:15 (nejede o škol.prázd.)) >> Josefův Důl >> Ml.Boleslav, aut.st.
tyto spoje jedou do Josefova Dolu přes Nám. Míru, Aut.st. a Radouč
spoj z Josefova Dolu v 7:35 posununt na 7:00 a nově nejede o školních prázdninách
spoj z Josefova Dolu v 8:00 jede nově i o školních prázdninách

265 030 MAD Mladá Boleslav linka 30 (Aut.st. - Řepov, prodejna)
směr Řepov:
nový spoj z Aut.st. ve 4:55 (nejede přes Škoda, PC)
zrušeny spoje z Aut.st. v 5:40, 13:30, 21:30
spoje z Aut.st. v 6:40, 9:20, 13:40, 15:50, 20:50 posunuty na 6:45, 9:55, 13:30, 15:55, 20:55
spoj z Aut.st. v 7:45 prodloužen do Řepova, prodejny
směr Aut.st.:
zrušeny spoje ze zast. Škoda, PC v 6:15, 8:00, 14:10, 22:15
spoje z Řepova, prodejny v 7:15, 9:40, 22:15 posunuty na 7:10, 10:10, 22:10 (ve směru z Řepova zaveden pravidelný interval)
nový spoj z Řepova, prodejny v 8:10

265 050 MAD Mladá Boleslav linka 50 (Havlíčkova, otočka - Vinec, požární zbrojnice)
zrušen provoz o sobotách a nedělích
nová zastávka obousměrně Mladá Boleslav, Radouč PARK

směr Vinec:
spoj v PD z Havlíčkovy v 5:30 posunut na 5:25 a jede nově přes Jaselskou VZP a nejede přes zast. Pod nemocnicí - Dětská nem.
spoje z Aut.st. v 4:40, 20:40 posunuty na 4:35, 20:35
spoje z Havlíčkovy v 10:15, 12:30, 13:30, 14:30 posunuty na 10:25, 12:25, 13:25, 14:25
spoj z Havlíčkovy ve 13:25 jede nově přes Jaselskou VZP, Ptáckou a Mototechnu a nejede přes zastávky 9 května u park. - Staroměstské n. - rest. Koruna
spoje z Aut.st. v 6:35 a 8:25 (nyní 8:10) prodlouženy a jedou již z Havlíčkovy, otočky (6:25, 8:00)
směr Havlíčkova:
spoje z Vince v 5:00, 6:00, 8:45, 10:45, 13:00, 14:00, 15:00, 21:00 posunuty na 4.55, 5:55, 8:30, 10:55, 12:55, 13:55, 16:55, 20:55
spoj z Vince v 5:55 prodloužen do Havlíčkovy, otočky
spoj z Vince ve 13:55 jede nově přes zast. Jaselská VZP a nejede přes zast. majora Frymla

265 060 MAD Mladá Boleslav linka 60 (Aut.st. - Dalovice - Aut.st.)
zrušen provoz v sobotu
posunuty odjezdy z Aut.st. u všech spojů:
dřívenově
5:004:55
6:005:55
8:408:35
11:0011:15
14:3515:15
17:1017:15
18:3018:15
22:3022:35

nové spoje z Aut.st. v 9:55, 16:15, 19:15, 20:55
zrušen spoj z Aut.st. ve 12:50
spoj z Podlázek v 7:18 posunut na 7:04 a prodloužen (jede již z Aut.st. v 6:55)

265 061 MAD Mladá Boleslav linka 61 (Aut.st. - Debř - Aut.st.)
zrušen provoz v neděli
linka je vedena v nové trase:
zrušeny zastávky Pod nemocnicí - Dětská nemocnice - V rokli
zavedeny zastávky Debř, U hřbitova - Debř, U Závor - Hrdlořezy, Přední Důl - Debř, hl.silnice (pouze ve dnech školy)
spoje z Podlázek se vracejí zpět na Aut.st. nově po stejné trase jako ve směru tam
spoj z Aut.st. v 6:55 posunut na 7:05 a prodloužen přes Debř zpět na Aut.st.
z ostatních spojů zachovány pouze spoje z Aut.st. ve 12:35 a 14:35

265 070 MAD Mladá Boleslav linka 70 (Komenského nám. - Hrdlořezy, U kapličky)
zrušen provoz v sobotu a neděli
zastávka Kino Forum přejmenována na Forum

směr Hrdlořezy:
pro spoje z Aut.st. v 12:35, 14:35, 15:55, 22:30 zrušena zastávka Nový hřbitov a zavedeny zast. Městský stadion až 17. listopadu
spoj z Aut. st. ve 4:40 posunut na 4:35
spoje z Aut. st. v 8:45, 15:55, 17:05 posunuty na 8:35, 15:45, 17:15 a prodlouženy (jedou již z Komenského nám. (8:30, 15:40, 17:10))
spoje z Aut.st. v 5:35, 6:35, 11:05, 12:35, 19:05 prodlouženy (jedou již z Komenského nám. v 5:30, 6:30, 11:00, 12:30, 19:00)
nový spoj Aut.st. (20:35) >> Josefův Důl
do Josefova Dolu zajíždějí nově spoje z Aut.st. v 17:15 a 19:05 a nezajíždějí spoje z Aut.st. ve 14:35, 15:45
směr Aut.st.:
spoje z Hrdlořez v 6:00 a 19:30 nově zajíždějí do Josefova Dolu
nový spoj Josefv Důl (21:01) >> Aut.st.
spoje z Josefova Dolu v 9:10, 11:30 posunuty na 9:01, 11:31
spoje z Hrdlořez v 16:20, 17:30 posunuty na 16:15, 17:45
pro spoje z Hrdlořez v 5:00, 6:00, 7:00, 13:00, 22:50 zrušena zastávka Nový hřbitov a zavedeny zast. Městský stadion až 17. listopadu
všechny spoje kromě posledních dvou prodlouženy na Komenského náměstí

265 071 MAD Mladá Boleslav linka 71 (Bradlec - Olympia)
zrušen provoz v sobotu a neděli

směr Olympia:
pro spoje, jedoucí k Olympii zrušena zastávka Internát SZTŠ a zavedeny zastávky Sídl. Na Slavoji a Dukelská škola
nový školní spoj Bradlec (6:40) >> Na Výstavišti
spoje ze z. Bradlec v 9:40, 10:40, 12:00, 13:00, 14:00, 14:50, 16:40 posunuty na 9:30, 10:30, 12:10, 13:10, 14:10, 14:45, 16:45
spoj ze z. Bradlec ve 14:45 prodloužen o úsek Sídl. Na Slavoji >> Olympia
směr Bradlec:
pro spoje, jedoucí z Olympie zavedeny zastávky Sídl. Na Slavoji a Dukelská škola
nový školní spoj Aut.st. (6:25) >> Bradlec
spoj ze Sídl. Na Slavoji v 10:15 posunut na 10:03. Ostatní spoje posunutny o 2-3 minuty zpět či vpřed
spoj z Olympie v 17:05 posunut na 16:58
spoj ze Sídl. Na Slavoji v 9:26 (nyní 9:15) prodloužen a jede již ze Sídl. Na Slavoji (9:03)
spoj ze Sídl. Na Slavoji v 14:30 prodloužen a jede již ze Sídl. Na Slavoji (14:13)
spoje z Olympie v 15:20 a 22:20 zkrácen a jedou až ze Sídl. Na Slavoji (15:18, 22:18)

265 072 MAD Mladá Boleslav linka 72 (Kosmonosy, U Šípů - Aut.st.)
spoj z Kosmonos v 5:15 jede nově pouze ve dnech školy
spoje z Kosmonos v 5:15 a 7:15 prodlouženy přes nové zastávky Škoda, 4.vrátnice - Škoda, 3.vrátnice do zast. Aut.st.
spoj z Aut.st. v 7:00 jede již ze zast. Na Výstavišti v 7:01
nové spoje Aut.st. (8:50, 14:00) >> Sídl. Na Slavoji

265 090 MAD Mladá Boleslav linka 90 (Aut.st. - Zalužany, Škoda)
pro spoje ve směru do Zalužan zavedena nová zastávka Mladá Boleslav, TRIO
posunuty odjezdy těchto spojů:
z Aut.st.:
dřívenově
5:305:27
5:355:28
13:3013:27
21:3021:27

ze Zalužan:
dřívenově
5:455:40

320 007 Prachatice - Praha
spoj v PD z Prachatic ve 4:30 posunut na 5:00 a zaveden nový spoj v pondělí Prachatice (4:30) >> Praha
spoj v PD z Prachatic ve 12:05 zkrácen o úsek Vodňany, aut.nádr. >> Praha
nový spoj v pátek Prachatice (12:05) >> Praha, který zastavuje pouze ve Vodňanech a Písku
nový spoj v PD Prachatice (14:45) >> Praha
nový spoj v pondělí Praha (7:55) >> Prachatice
nový spoj v pátek Praha (19:45) >> Prachatice