29.6.2008

Autobusy KAVKA

570 673 Litvínov - Praha

  • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
  • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
  • TRANSCENTRUM bus

    260 010 Mladá Boleslav - Benátky nad Jizerou

  • časový posun 1 prázdninového spoje v PD odpoledne z Benátek
  • 260 812 Mladá Boleslav - Praha

  • poslední spoj v PD z Prahy jede nově přes zastávku Praha, Huntířovská
  • 260 860 Mladá Boleslav - Prodašice

  • časový posun 1 páru spojů v PD ráno