2.5.2017

BusLine

630 085 Hořice - Praha

  • nové spoje v NE z Hořic v 17:05, 19:10
  • 1 spoj v NE odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Jičín > Hořice
  • nový spoj v NE z Prahy v 19:40 do Hořic
  • nový spoj v NE z Prahy ve 21:15 do Jičína
  • časové posuny vybraných spojů
  • 670 980 Rokytnice nad Jizerou - Praha

  • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy do Jičína