2.9.2023

BusLine LK

550 908 Litoměřice - Praha

  • linka je zrušena (4 spoje v PD do Prahy a 2 spoje v PD z Prahy) a nahrazena novou linkou PID+DÚK 413
  • 550 909 Litoměřice - Doksany - Praha

  • linka je zrušena (9 spojů v PD do Prahy, 11 spojů v PD z Prahy a 6 párů spojů v SONE) a nahrazena novou linkou PID+DÚK 413