3.11.2007

ČSAD Jihotrans

320 001 České Budějovice - Praha

  • nový poslední spoj v NE Praha, Roztyly (18:10) > Č. Budějovice, aut.nádr.
  • 320 002 České Budějovice - Praha

  • nový rychlíkový spoj České Budějovice, aut.nádr. (16:45) > Praha, Roztyly
  • časový posun posledního nedělního spoje z Roztyl