3.8.2012

Karel Mudroch - DALE

570 917 Most - Praha

  • 1 pár spojů v SONE odpoledne nově nejede o letních prázdninách
  • časový posun 1 páru spojů celotýdenně (pouze o letních prázdninách)