3.9.2012

ČSAD MHD Kladno

225 003 MHD Kladno linka 3: OAZA - Hřbitovy

  • 5 párů spojů v PD nově zajíždí na Hřbitovy
  • 1 spoj v SONE tam a 2 spoje v SONE zpět nově zajíždějí na Hřbitovy
  • 225 004 MHD Kladno linka 4: U zvonečku - Dřetovice

  • časový posun posledního páru spojů v PD - spoj z Dvorské zkrácen o úsek Nám. Svobody - U zvonečku
  • 225 008 MHD Kladno linka 8: Nám. Svobody - Ostrovec

  • zrušeny spoje v PD z Nám. Svobody v 7:45, 16:55 a zpět z Ostrovce v 8:00, 17:12
  • 225 017 MHD Kladno linka 17: Nádraží - Smečno

  • nový školní spoj v PD ze Smečna ve 14:30 do Kladna