3.3.2021

STUDENT AGENCY

133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

  • zrušeny 2 páry spojů v SO, 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy
  • 1 pár spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ zkrácen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
  • 141 103 Praha - Cheb

  • zrušeny 2 páry spojů celotýdenně (1 pár Praha - Cheb a 1 pár Praha - K. Vary)
  • 154 420 Praha - Liberec

  • zrušeny 2 páry spojů celotýdenně a dále 1 pár spojů v PO-ČT a 1,5 páru spojů v NE
  • 721 309 Brno - Praha

  • 1 pár spojů v PO-ČT+SO zkrácen o úsek Jihlava - Brno
  • 1 celotýdenní pár spojů jede pouze v PÁ+NE
  • v úseku Jihlava - Brno je linka nově provozována pouze v PÁ, NE