3.5.2015

DP měst Chomutova a Jirkova

520 921 Jirkov - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • Autobusy KAVKA

  560 674 Podbořany - Praha

 • zřízena nepoužívaná zastávka Podbořany, žel.st.
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 570 673 Litvínov - Praha

 • pro část spojů do Prahy zřízena zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • časové posuny vybraných spojů ve směru z Prahy
 • Chemstav Litvínov

  570 915 Litvínov - Praha

 • pro všechny spoje do Prahy zřízena zastávka Praha, Sídliště Červený Vrch
 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická