5.2.2017

ČSAD MHD Kladno

220 032 (A32) Chyňava - Praha

  • 1 spoj v PD ráno do Prahy a 1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Malé Kyšice, rozc. - Chyňava, sídl.