6.8.2006

Svatopluk Přidal

780 001 Prostějov - Jičín (- Mladá Boleslav)

  • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Jičín - Mladá Boleslav
  • linka tak již nezasahuje žádným spojem na území Středočeského kraje