6.4.2023

AUTO - BEY

172 570 Praha - Třebíč - Brno

  • nová linka v trase Praha, Roztyly - Humpolec, poliklinika - Jihlava, aut.nádr. - Třebíč, aut.nádr. - Brno, Benešov tř. hotel GRAND
  • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně, 1 pár spojů v PO+NE, 1 spoj v PÁ z Prahy a v SO z Třebíče