7.5.2011

Stanislav Kovářík - KODISP

330 810 Český Krumlov - Praha

  • původně plánovaný prázdninový spoj v PÁ večer z Prahy a v SO ráno z Č. Krumlova nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu
  • změna trasy a časový posun celotýdenního spoje z Č. Krumlova (v PD, SO nově projíždí některé zastávky na trase a v NE jede nově přes Písek a nejede přes Tábor a je ukončen v zast. Praha, Na Knížecí)