7.7.2021

JAMI BUS

690 001 Malá Úpa, Pomezní Boudy - Praha

  • linka je prodloužena o úsek Pec pod Sněžkou, aut.st. - Malá Úpa, Pomezní Boudy (v tomto úseku provozovány od 13.7. 2 páry spojů v SONE a 1,5 páru spojů v PD)
  • od 13.7. jsou na lince zavedeny 2 nové páry spojů celotýdenně + 1 pár spojů v SO a 1 spoj NE do Prahy v různých trasách
  • Michal Pelc

    126 220 Praha - Mladá Boleslav

  • nová linka v trase Praha, Černý Most - Benátky nad Jizerou, aut.st. - Mladá Boleslav, aut.st.
  • rozsah provozu: 10 párů spojů v PD, 3 páry spojů v SO, 2,5 páru spojů v NE a 1 spoj v PÁ odpoledne do Prahy (do 1.9. jede pouze 7 párů spojů v PD)