8.7.2007

ČSAD Střední Čechy

255 001 MHD Mělník: Velký Borek - Liběchov

  • zrušen spoj v PD Aut.st. (17:15) > Mlazice, žel.zast.
  • 1 spoj v PD odpoledne z Liběchova časově posunut, prodloužen o úsek Poliklinika > Skuhrov, nově nezajíždí na aut.st. a nově jede i v SONE
  • zrušen spoj celotýdenně Mlazice, žel.zast. (16:27) > Skuhrov
  • 255 002 MHD Mělník: Chloumek - U Nováků

  • nový spoj v PD U Nováků (11:00) > Aut.st.
  • zrušen spoj v PD Aut.st. (12:40) > Chloumek, MŠ
  • zrušen spoj v PD Chloumek MŠ (13:15) > Aut.st.
  • zrušn spoj v PD Aut.st. (15:15) > U Nováků
  • časový posun 1 spoje podvečer z Chloumku
  • 2 spoje v PD odpoledne z U Nováků zkráceny a jedou až z Aut.st.