8.7.2013

Autobusy Kavka

560 674 (Podbořany -) Žatec - Praha

  • obousměrně zřízena zastávka Louny, ČSAD
  • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Praha, Stodůlky
  • zrušen spoj v PD z Žatce v 5:20, nový spoj v PD z Žatce v 7:00
  • časové posuny části spojů