8.1.2021

STUDENT AGENCY

133 109 Praha - Český Krumlov (- Lipno nad Vltavou)

  • zrušeny spoje v PD z Č. Krumlova v 8:00, 14:00
  • zrušen spoj v SONE z Č. Krumlova v 18:00
  • 1 spoj celotýdenně z Prahy a 1 spoj v PD+NE z Prahy nově nejedou do 17.1.