8.3.2010

8.3.2010

265 101 MHD Mladá Boleslav linka A: Kosmonosy, nemocnice - Hlavní nádraží

  • časové posuny vybraných spojů
  • vybrané spoje v PD jsou obousměrně prodlouženy o úsek Forum - Kosmonosy, nemocnice

265 102 MHD Mladá Boleslav linka B: Aut.st. - Olympia - Aut.st.

  • zřízena nová zastávka Mladá Boleslav, WDP Breno
  • poslední 3 spoje večer nezajíždějí do Intersparu a WDP Brena

265 103 MHD Mladá Boleslav linka C: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

  • zrušena zastávka Interspar Radouč (obsluha zastávky zajištěna novou linkou 10)
  • zkrácení rozsahu provozu cca do 19:00 (zrušeny spoje v PD z Aut.st. v 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 22:00)

265 110 MHD Mladá Boleslav linka 10: Forum - Interspar Radouč

  • zřízena nová linka v trase Forum - Kosmonosy, Lidl - Interspar Radouč
  • rozsah provozu: pracovní dny cca 8:00 - 20:30 v intervalu cca 60 minut
  • jízdní doba linky je 5 minut tam a 6 minut zpět

265 111 MHD Mladá Boleslav linka 11: Kosmonosy, nemocnice / Podlázky - Interspar Radouč

  • linka je obnovena v nové trase (2 varianty):
  • 1) Kosmonosy, nemocnice - Bradlec - Kosmonosy, nám. - Interspar Radouč (1 pár spojů v PO, ČT dopoledne)
  • 2) Podlázky - Josefův Důl - Debř, u mostu - Interspar Radouč (1 pár spojů ve ST dopoledne)

265 120 MHD Mladá Boleslav linka 20: Zalužany ŠKODA - Josefův Důl

  • většina spojů je nově ukončena v zastávce Městský stadion
  • linka nově nezajíždí do Aut.st., zřízena zastávka Václava Klementa
  • 3 páry spojů ve dnech školy prodlouženy o úsek Městský stadion - Na Radouči - Forum - Zalužany ŠKODA
  • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 6:10
  • nové spoje v PD z Městského stadionu v 10:25, 17:00, 18:40 a zpět z J. Dolu v 10:45
  • část spojů jede nově přes Podlázky

265 130 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Na Radouči - Řepov, prodejna

  • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z V. Klementa

265 131 MHD Mladá Boleslav linka 31: Aut.st. - ŠKODA PC

  • zrušena nepoužívaná zastávka Real
  • časové posuny části spojů z Aut.st.

265 132 MHD Mladá Boleslav linka 32: Aut.st. - Dolní Stakory

  • poslední večerní spoje prodlouženy o úsek Řepov, prodejna - Plazy

265 133 MHD Mladá Boleslav linka 33: Aut.st. - Jemníky

  • zrušen spoj v PD z Aut.st. v 16:50 a zpět z Jemínků v 17:06
  • časové posuny většiny spojů

265 140 MHD Mladá Boleslav linka 40: Zalužany, ŠKODA - Sahara, náměstí - Aut.st.

  • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
  • nový spoj v PD z Aut.st ve 21:30 (převeden z linky 41)
  • časový posun 1. spoje v SO

265 141 MHD Mladá Boleslav linka 41: Aut.st. - Sahara, náměstí - Zalužany, ŠKODA

  • zrušena zastávka Forum, zřízena zastávka Boleslavská
  • zrušen poslední spoj v PD z Aut.st. ve 21:40 (převeden na linku 40)
  • časové posuny většiny spojů

265 142 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, otočka - Bezděčín, Industry Park

  • časové posuny vybraných spojů

265 150 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova, otočka - Vinec, požární zbrojnice

  • většina spojů v PD je prodloužena o úsek Havlíčkova otočka - Radouč Park
  • víkendové spoje jedou nově přes Staroměstské nám. a nejedou přes Na Rychtě
  • nový spoj v PD z Havlíčkovy otočky ve 21:24
  • časové posuny části spojů

265 160 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Dalovice - Městský stadion

  • 3 páry spojů v PD zkráceny o úsek Městský stadion - Zalužany, Škoda (a s nimi zrušen i tento úsek na lince)
  • část spojů v PD je prodloužena o úsek Dalovice, škola - Podlázky - Jaselská VZP - Městský stadion (linka je nově polookružní s vedením spojů oběma směry)
  • v PD ve směru tam zrušen 1 spoj, ve směru zpět zrušeno 7 spojů (kompenzováno zokruhováním většiny spojů)

265 161 MHD Mladá Boleslav linka 61: Aut.st. - Michalovice

  • zrušeny spoje v PD z Aut.st. v 10:30, 17:20, 18:50 a zpět z Michalovic v 10:45, 17:35, 19:05
  • časové posuny většiny spojů

265 170 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského nám. - Hrdlořezy, u kapličky

  • zrušen spoj v PD z Komenského nám. v 5:22
  • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Hrdlořezy, u kapličky > J. Důl
  • nové spoje v PD z J. Dolu v 17:20 a 18:50
  • časové posuny vybraných spojů

265 172 MHD Mladá Boleslav linka 72: Bezděčín, Industry Park - Aut.st.

  • zrušena zastávka Aut.st., spoje zde ukončené nově končí na V. Klementa
  • zrušen spoj v PD z V. Klementa ve 4:36
  • nové spoje v PD z Nám. Míru v 5:23, 5:53
  • časové posuny části spojů

265 180 MHD Mladá Boleslav linka 80: Havlíčkova FOKY - Dukelská škola

  • zrušeny zastávky Modrá hvězda - 17. listopadu
  • zrušen školní spoj v PD z Modré hvězdy v 7:08