9.3.2014

BusLine

550 910 Litoměřice - Praha

  • nová linka v následující trase: Litoměřice, aut.nádr. - Praha, Vychovatelna - Praha, Nádraží Holešovice
  • rozsah provozu: 5 párů spojů v PD a 3 páry spojů v SONE
  • jízdní doba linky je 50 minut