9.9.2006

DP Mladá Boleslav

265 010 MHD Mladá Boleslav linka 10: Bradlec - Vinec

 • zrušen první spoj v PD z Hl.nádr. ve 4:30
 • 1 pár spojů v PD dopoledne a 1 spoj v PD odpoledne z Kosmonos již nejede přes U Šípů a sídl. Pod koupalištěm
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně večer
 • časové posuny vybraných spojů v SONE dopoledne z Hl. nádr.
 • poslední spoj v SO z Kosmonos je zkrácen o úsek U Sportu > 9. května u parkoviště
 • zrušen poslední spoj v SO z Nám. Míru ve 23:27
 • 265 011 MHD Mladá Boleslav linka 11: Aut.st. - Dukelská, škola

 • zřízena nová linka v těchto 2 trasách:
 • trasa 1: Aut.st.- V. Klementa - Kosmonosy, nemocnice
 • trasa 2: Kosmonosy, opravny Škoda - Nový hřbitov - 17. listopadu - Havlíčkova - Dukelská škola
 • v trase 1 jede 11 spojů tam a 9 spojů zpět v PD cca mezi 4:00 a 22:30 (jedná se o dosud manipulační spoje)
 • v trase 2 jede 1 školní spoj ráno
 • vybrané spoje v trase 1 vyjíždí až ze zastávky V. Klementa
 • 265 012 MHD Mladá Boleslav linka H: Jiráskova, zdravotní středisko - Zimní stadion

 • linka opět v provozu v době konání hokejových zápasů
 • oproti stávajícímu JŘ jsou časově posunuty oba spoje, ve směru ze stadionu přidána zastávka Laurinova a obousměrně zrušeny zastávky V. Klementa - Nový hřbitov
 • 265 020 MHD Mladá Boleslav linka 20: Městský stadion - Josefův Důl

 • zrušena zastávka Balt (dosud nástupní zastávka všech spojů)
 • časové posuny části spojů
 • některé spoje jsou zkráceny o úsek Městský stadion > V. Klementa nebo V. Klementa > Na Výstavišti
 • 1 spoj v PD ráno prodloužen o úsek Městský stadion > V. Klementa
 • zrušen spoj v PD z Josefova Dolu v 5:35
 • zrušen poslední večerní pár spojů v PD
 • 265 030 MHD Mladá Boleslav linka 30: Řepov, prodejna - Městský stadion - Řepov, prodejna

 • linka je nově polookružní v trase Řepov, prodejna - Městský stadion - V. klementa - Řepov, prodejna
 • stávající spoje z Řepova jsou ze zast. V. Klementa odkloněny přes Městský stadion, Na Radouči, TRIO a zpět na Městský stadion, kde jsou ukončeny nebo dále pokračují zpět do Řepova
 • stávající spoje do Řepova již nevyjíždějí z Jiráskovy, zdr.stř., ale do zastávky Nový hřbitov přijíždějí po nové trase od TRIA, Na Radouči, Městského stadionu, kde začínají nebo jedou již z Řepova
 • celkově se tak ruší tyto zastávky: Jiráskova zdr.stř. - Forum
 • naopak se zřizují zastávky Městský stadion - U stadionu zdr.stř. - Na Radouči - Jana Palacha MŠ - TRIO
 • zrušeny spoje z Řepova v 6:40, 19:10, 21:10
 • zrušeny spoje s příjezdem do Řepova v 6:40, 18:46, 21:01, 22:41
 • zrušené spoje jsou částečně nahrazeny zajížděním linky 32 do Řepova
 • 1 spoj v PD odpoledne z Řepova nově nejede přes Řepov, hl.sil.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 031 MHD Mladá Boleslav linka 31: V. Klementa - Real

 • linka nově jede obousměrně přes všechny zastávky:
 • ve směru Real jedou všechny spoje jednotně přes Nám. Republiky
 • ve směru opačném jedou všechny spoje nově trasu přes Nám. Republiky a 17. listopadu, ruší se zastávka TRIO
 • část spojů je zkrácena o úsek Škoda PC - Real (do/z Realu jedou nově pouze 3 páry spojů v PD)
 • nové posilové spoje v PD V. Klementa (5:11, 21:11) > Škoda PC
 • nové spoje v PD ze Škody PC v 6:17, 14:17, 22:17 (tím se ruší krátké spoje z V. Klementa v 14:29, 22:27)
 • zrušen spoj z V. Klementa v 5:51
 • 1 spoj v PD odpoledne z V. Klementa jede o školních prázdninách až z Havlíčkovy, FOKY
 • 265 032 MHD Mladá Boleslav linka 32: Městský stadion - Dolní Stakory

 • ruší se zastávka OLYMPIA
 • pro 3 páry spojů v PD se zřizují zastávky Řepov - Řepov, prodejna
 • tím je částečně nahrazeno omezení linky 30
 • vybrané spoje jsou zkráceny o úsek Na výstavišti - Městský stadion
 • nové spoje v PD s příjezdem do D. Stakor v 6:30, 18:57 a zpět z D. Stakor v 19:00
 • zavedení nedělního provozu spojem D. Stakory (20:58) > Městský stadion
 • časové posuny části spojů
 • 265 033 MHD Mladá Boleslav linka 33: Na Radouči - Jemníky

 • zrušeny nepoužívané zastávky Václavkova - Nad roklí
 • pro školní spoj ráno z Jemníků zřízeny zastávky Rozvoj - sídl. Na Slavoji - Škoda 4. vrátnice - Laurinova
 • zrušeny spoje v PD z Městského stadionu v 9:01, 15:21 a z Jemníků v 5:07, 9:17
 • nové spoje v PD z Na Radouči v 15:25, 21:25 a z Jemínků ve 22:10
 • časové posuny zbývajících spojů
 • 265 040 MHD Mladá Boleslav linka 40: V. Klementa - Sahara, nám. - V. Klementa

 • zrušeny spoje v PD V. Klementa (12:19, 20:28) > Sahara, nám. (převedeny na linku 41)
 • zrušeny spoje v PD z V. Klementa v 19:28 a v SO ve 21:12
 • časové posuny víkendových spojů
 • 265 041 MHD Mladá Boleslav linka 41: Zalužany, Škoda - Sahara, nám.

 • linka je v úseku V. Klementa - Kosmonosy, Průmyslová vedena nově přes Severní sídliště:
 • ruší se zastávky Kosmonosy, kino Forum - Nový hřbitov
 • zřizují se zastávky Forum - 17. listopadu - Havlíčkova FOKY - Jana Palacha MŠ - Na Radouči - U stadionu zdr.stř. - Městský stadion
 • většina spojů, dosud ukončených na V. Klementa, jede nově až na/z Městského stadionu
 • nové spoje v PD z M. Stadionu v 12:18, 20:23 (náharada za zrušené spoje linky 40)
 • časové posuny většiny spojů
 • 265 042 MHD Mladá Boleslav linka 42: Havlíčkova, FOKY - Luštěnice, Sluneční

 • zrušena konečná zastávka Balt
 • linka je prodloužena do nových zastávek U hřiště - Havlíčkova FOKY
 • časové posuny části spojů celotýdenně
 • 265 050 MHD Mladá Boleslav linka 50: Havlíčkova, otočka - Vinec, požární zbrojnice

 • zrušen předposlední spoj v PD z Halíčkovy, otočky ve 21:25 a zpět z Vince ve 22:00
 • poslední 1,5 páru spojů v PD je zkrácen o úsek Městský stadion - Havlíčkova, otočka
 • 265 051 MHD Mladá Boleslav linka 51: Komenského náměstí - Na Radouči - Komenského náměstí

 • linka jede nově v polookružní trase shodné pro ranní i odpolední provoz
 • na trase jsou zrušeny zastávky Laurinova - Škoda 3. vrátnice - Pod nemocnicí - U sportu - Nám. Republiky - Laurinova
 • zřízeny jsou zastávky Komenského nám. - Nám. Míru - Na výstavišti
 • všechny spoje jsou nově vedeny v trase Komenského nám. > 17. listopadu > V. Klementa > Komenského nám. (poslední 2 spoje jedou jen do Jiráskovy zdr.stř.)
 • poslední dopolední spoj nově nejede ve ČT, PÁ
 • časové posuny spojů
 • 265 052 MHD Mladá Boleslav linka 52: V. Klementa - Internát SZTŠ

 • linka je v plném rozsahu (2 spoje v PD ráno V. Klementa > Mototechna a 1 školní spoj ráno V. Klementa > Internát SZTŠ) zrušena
 • 265 060 MHD Mladá Boleslav linka 60: Městský stadion - Čejetice - Městský stadion

 • zrušeny nepoužívané zastávky Václavkova - Nad roklí - Balt
 • zrušen spoj v PD z M. stadionu v 19:10
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 061 MHD Mladá Boleslav linka 61: Městský stadion - Michalovice - V. Klementa

 • zrušeny nepoužívané zastávky Václavkova - Nad roklí - U stadionu, zdr.stř.
 • změna trasy víkendových spojů ve prospěch nově obsloužených Dalovic a Podlázek:
 • původní trasa: V. Klementa - Staroměstské náměstí - Čejetice, Jabloňová - V. Klementa - Městský stadion
 • nová trasa: V. Klementa - Jaselská VZP - Podlázky - Dalovice - Čejetice, Jabloňová - V. Klementa - Městský stadion
 • pro víkendové spoje jsou tak navíc zřízeny zastávky Jaselská VZP - V rokli (na znamení)
 • zrušen 1. spoj v PD z M. stadionu v 6:25 a zpět z Michalovic v 6:55
 • časové posuny části spojů
 • 265 070 MHD Mladá Boleslav linka 70: Komenského náměstí - Hrdlořezy, u kapličky

 • 1 spoj v PD ráno jede nově do Josefova Dolu a nejede do Hrdlořez
 • nový spoj v PD Josefův Důl (5:25) > Komenského nám.
 • nový spoj v PD Komenského nám. (5:54) > Hrdlořezy, u kapličky
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Komenského nám.
 • 265 072 MHD Mladá Boleslav linka 72: Internát SZTŠ - Hrdlořezy, U kapličky - Balt

 • pro 1 spoj v PD ráno z Hrdlořez se ruší zastávka Sídl. Na Slavoji a zřizuje zast. Internát SZTŠ
 • pro všechny víkendové spoje ve směru od M. Boleslavi ruší zast. Hrdlořezy, Přední díl - Debř, hl.sil. a zřizují se zast. Debř, U hřbitova - Debř, U závor
 • nový spoj v PD V. Klementa (6:26) > Hrdlořezy, u kapličky
 • večerní spoj do Hrdlořez prodloužen o úsek Komenského nám. > V. Klementa a nově jede přes J. Důl
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 080 MHD Mladá Boleslav linka 80: Havlíčkova, otočka - Sídl. Na Slavoji

 • zrušeny spoje v PD z Havlíčkovy, otočky v 5:00, 13:00, 14:00 a zpět ze sídl. Na Slavoji v 5:30, 13:30, 14:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • 265 088 MHD Mladá Boleslav linka 88: Aut.st. - Olympia - Interspar - Aut.st.

 • nové spoje v PD z Aut.st. v 11:53, 12:53, 13:53
 • prodloužení intervalu v PD odpoledne cca mezi 15:30 a 17:00 z 15 na 20 minut (úspora 2 spojů)
 • prodloužení intervalu v PD odpoledne cca mezi 17:00 a 20:30 z 20 na 25-30 minut (úspora 1 spoje)
 • časové posuny části spojů, zejména v SONE
 • 265 090 MHD Mladá Boleslav linka 90: Balt - Zalužany, Škoda

 • linka je v plném rozsahu provozu (5 spojů v PD mezi 5:00 a 22:00) zrušena
 • 265 981 nákupní linka OC1: Kosmonosy, náměstí - Olympia

 • časové posuny většiny spojů z Olympie
 • 265 982 nákupní linka OC2: Václavkova - Olympia

 • spoj z Olympie nově nejde přes Bazén
 • časový posun spoje do Olympie
 • 265 983 nákupní linka OC3: Kosmonosy, sídl. Pod koupalištěm - Olympia

 • nová nákupní linka v trase Kosmonosy, sídl. Pod koupalištěm - Radouč - V rokli - Čejetice - Hl. nádr. - Na Sahaře - Chrást - Podolec - Staroměstské náměstí - Olympia
 • zastávky Ptácká - Na Rychtě - Nám. Míru jsou v provozu pouze ve směru Olympia, zastávky 9. května u parkoviště - Mototechna pouze ve směru opačném
 • rozsah provozu: 2 páry spojů cca mezi 9:00 a 19:00
 • linka je v provozu pouze 3 středy před vánočními svátky
 • přeprava zdarma
 • DP Ústeckého kraje

  550 400 Litoměřice - Slaný

 • zrušen 1 pár spojů v PD Litoměřice - Slaný
 • na lince zachován pouze školní pár spojů ráno Slaný - Poštovice
 • 550 640 Roudnice nad Labem - Mělník

 • omezení linky pouze na území Ústeckého kraje
 • 550 660 Roudnice nad Labem - Lužec nad Vltavou

 • zrušen spoj v PD Jeviněves (4:40) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (5:10) > Ledčice
 • odpolední spoj v PD z Lužce jede nově přes Mnetěš i o školních prázdninách
 • 550 670 Roudnice nad Labem - Mělník

 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (15:00) > Mělník, aut.st. a zpět z Mělníka v 16:20
 • 550 680 Roudnice nad Labem - Velvary

 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (4:10) > Loucká a zpět z Loucké ve 4:40
 • zrušen spoj v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (14:35) > Velvary, nám. a zpět z Velvar v 15:40
 • 550 730 Roudnice nad Labem - Ledčice

 • zrušen spoj v PD Ledčice (4:40) > Roudnice n.L., aut.nádr.
 • 560 430 Žatec - Nečemice (- Kounov)

 • zrušeny všechy 3 spoje v PD Žatec > Kounov a 4 spoje v PD Kounov > Žatec, které zasahovaly na území Středočeského kraje
 • na lince je provozován pouze 1 pár spojů Žatec - Nečemice, který nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu
 • 560 440 Žatec - Kounov

 • na lince zachovány pouze spoje, přejíždějící do Středočeského kraje
 • 560 740 Podbořany - Kralovice

 • omezení linky pouze na území Ústeckého kraje