9.7.2020

FlixBus CZ

133 101 Praha - Český Krumlov

  • obnoven další 1 spoj v NE z Č. Krumlova
  • dosavadní 1 pár spojů celotýdenně časově rozposunut v jednotlivých dnech týdne