Změny linek ANEXIA, s.r.o. (do 2008)

14.12.2008

310 410 (B1) Rakovník - Senomaty, Hostokryje

 • zrušena zastávka Kollárova
 • zřízeny zastávky Tesco - Lišanská - Mýtská
 • zrušen posilový školní spoj U věžáků (7:33) > Riegrova
 • nové spoje v PD Autostop (9:17, 12:17) > Aut.st.
 • nový spoj v PD Autostop (10:17) > Kovošrot, 1 spoj v PD dopoledne z Aut.st. jede již z Kovošrotu
 • nové spoje v PD Kovošrot (8:52, 11:52) > Autostop
 • zrušen spoj v PD Riegrova (15:40) > Kovošrot (15:58) > Aut.st.
 • nový spoj v PD Aut.st. (16:01) > RKZ
 • zrušen spoj v PD Aut.st. (18:20) > Nouzov, spoj v PD odpoledne z Nouzova je zkrácen a jede až z Kovošrotu
 • 1 spoj v PD odpolende z Nouzova prodloužen a jede již z Hostokryjí
 • 1 spoj v PD ráno z Aut.st. nově jede přes zast. Na Sekyře
 • časové posuny většiny spojů
 • 310 420 (B2) Rakovník - Lubná

 • zřízeny zastávky Malcova - U věžáků - Nemocnice - Kovošrot - U střelnice
 • změny tras a časové posuny většiny spojů
 • část spojů prodloužena z Aut.st. nebo z Čs. legií do zast. U věžáků nebo Kovošrot
 • na ubytovnu Haná zachován pouze 1 pár spojů v PD poledne (z původních 3)
 • celková bilance spojů v PD: ve směru Lubná navýšení o 1 spoj, v opačném směru navýšení o 3 spoje
 • 310 430 (B3) Lišany - Lubná

 • zrušen spoj v PD Aut.st (5:13) > Lubná, ObÚ (5:28) > Aut.st.
 • zrušeny spoje v PD RKZ (5:47, 14:15) > Aut.st. a zpět z Aut.st. v 5:25, 13:25, 13:35
 • 1 spoj v PD ráno z Žel.st. jede nově již z U rybníka
 • nový spoj v PD Lišany, u rybníka (16:00) > Aut.st.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Lišan jede nově také přes Lužnou, žel.st.
 • zrušen školní posilový spoj Aut.st. (14:30) > Lišany, u rybníka
 • 310 440 (B4) Rakovník - Olešná

 • zrušeny zastávky Rako III - Pod Vrškem - ZZN - TOS - Prokopova - Obřadní síň
 • změny tras (sjednocení) většiny spojů
 • celková bilance spojů: zrušeny 2 páry spojů v PD (zrušen úsek Aut.st. - Rako III)
 • 310 500 (B50) Rakovník - Kolešov

 • ve směru Rakovník zřízena zastávka Rakovník, Lišanská
 • 310 510 (B51) Rakovník - Skryje

 • časové posuny vybraných spojů v SONE
 • 310 520 (B52) Rakovník - Slabce

 • 1 spoj v PD odpoledne z Tytrů prodloužen do Rakovníka
 • zrušen spoj v PD Chlum (15:28) > Slabce, pošta
 • 310 550 (B55) Rakovník - Kladno

 • ve směru Rakovník zřízena zastávka Rakovník, Lišanská
 • 310 560 (B56) Rakovník - Domoušice

 • ve směru Rakovník zřízena zastávka Rakovník, Lišanská
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Kamenné Žehrovice, Háje
 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 310 613 Rakovník - Praha

 • obousměrně zřízeny zastávky Rakovník, U střelnice - Rakovník, koupaliště
 • 310 630 (B63) Rakovník - Nové Strašecí, Pecínov

 • pro 1 pár spojů v PD zřízeny zastávky Lužná, ObÚ - Lužná, kpt. Jaroše - Lišany, rozc. - Lužná, u staré lesní správy
 • 310 640 (B64) Rakovník - Nové Strašecí

 • v zastávce Rakovník, u sokolovny nově zastavují i spoje ve směru z Rakovníka
 • 310 650 (B65) Rakovník - Tuchlovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z N. Strašecí, tento spoj jede nově přes Lužnou
 • 310 680 (B68) Rakovník - Lány/Mšec

 • ve směru Rakovník zřízena zastávka Rakovník, Lišanská
 • 310 690 (B69) Rakovník - Slabce, Kostelík

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (16:00) > Slabce, pošta
 • 310 700 Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Rakovníka, aut.st. v 5:00, 6:00, 6:40, 15:00 a zpět ze Zličína v 6:00, 8:00, 13:30, 18:15
 • nový spoj v SONE z Rakovníka, aut.st. v 11:00 a v NE v 17:00 a zpět ze Zličína v NE ve 17:00, 19:00
 • časové posuny části spojů
 • 310 790 (B79) Rakovník - Žďár

 • nový spoj v PD Jesenice, nám. (15:10) > Rakovník, aut.st. a zpět z Rakovníka v 16:00
 • časové posuny vybraných spojů
 • 310 930 (B93) Rakovník - Řeřichy

 • nový poslední spoj v PD Řeřichy (19:05) > Rakovník, aut.st.
 • časové posuny části spojů
 • 310 970 (B97) Rakovník - Kralovice

 • časový posun posledního spoje v PD z Rakovníka
 • 3.3.2008

  310 500 SID linka B50: Rakovník - Kolešov

 • 1 pár spojů v PD ráno prosloužen o úsek Kolešovice - Hořesedly, u školy
 • 310 610 (SID) Rakovník - Praha

 • 3 páry spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 2 spoje v NE do Prahy a 1 spoje v NE z Prahy jedou nově přes Lány a Vašírov
 • 310 700 (SID) Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Rakovníka v 5:10, 12:00 do Prahy a zpět ze Zličína v 6:10, 14:45
 • nový spoj v SO z Rakovníka v 17:30 do Prahy a zpět ze Zličína v 16:00 (a časový posun následného spoje)
 • 9.12.2007

  142 100 Praha - Jáchymov

 • časový posun zastávkového spoje v NE odpoledne z Jáchymova
 • 310 410 SID linka B1 (MHD Rakovník): Senomaty - Hostokryje

 • časový posun 1 spoje v PD večer z RKZ
 • 310 440 SID linka B4 (MHD Rakovník): Lubná - Olešná

 • 1 spoj v PD ráno nově nejede přes Rakovník, Obřadní síň
 • 310 500 SID linka B50: Rakovník - Kolešov

 • nový poslední spoj v PD Kolešov (20:40) > Rakovník, aut.st. (převeden z linky B60)
 • 310 510 SID linka B51: Rakovník - Skryje

 • časový posun 1 páru spojů v SO dopoledne
 • 310 520 SID linka B52: Rakovník - Slabce

 • prodloužení 1 páru spojů v PD Svinařov - Slabce, pošta
 • 310 540 SID linka B54: Rakovník - Slabce

 • 1. spoj v PD z Krakovce jede nově přes Žďáry
 • 310 590 SID linka B59: Rakovník - Řeřichy

 • časový posun 1. spoje v PD z Petrovic
 • zrušen spoj v PD Řeřichy (4:35) > Rakovník, aut.st. (nahrazen novým spojem linky B93)
 • nový spoj v PD Řeřichy (17:02) > Petrovice
 • 310 600 SID linka B60: Rakovník - Kolešov

 • zrušen spoj v PD Kolešov (20:45) > Rakovník, aut.st. (převeden na linku B50)
 • 310 610 (SID) Rakovník - Praha

 • zrušen zrychlený spoj v NE z Rakovníka v 5:40 do Prahy
 • 310 612 (SID) Rakovník - Praha

 • nový spoj v NE z Rakovníka v 6:40 do Prahy
 • 310 700 (SID) Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD Rakovník, aut.st. (8:15, 19:00) > Praha, Zličín
 • nové spoje v PD Praha, Zličín (11:00, 20:45) > Rakovník, aut.st.
 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno-dopoledne
 • 310 790 SID linka B79: Rakovník - Žďár

 • linka prodloužena o úsek Jesenice, nám. - Žďár
 • všechny stávající spoje prodlouženy do zastávky Jesenice, žel.st.
 • 1. spoj v PD ráno do Rakovníka prodloužen o zastávky Jesenice, žel.st. > Jesenice, Tlestky > Žďár > Jesenice, Tlestky > Drahouš > Jesenice, žel.st. > ... > Rakovník, aut.st.
 • časový posun 1 spoj v PD poledne z Jesenice, žel.st.
 • nové zastávky se nacházejí v tarifní zóně 106
 • 310 930 SID linka B93: Rakovník - Řeřichy

 • 1 spoj v PD ráno ze Šanova do Rakovníka prodloužen o úsek Petrovice > Řeřichy > Šanov (náhrada za zrušený spoj linky B59)
 • zrušen spoj v PD Rakovník, aut.st. (5:30) > Šanov
 • 2.9.2007

  310 700 (SID) Rakovník - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD z Rakovníka v 16:00 a zpět ze Zličína v 17:15
 • časové posuny části spojů v PD odpoledne obousměrně
 • 1.7.2007

  310 612 (SID) Rakovník - Praha

 • zrušen spoj v PD z Rakovníka v 15:30
 • 310 700 (SID) Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Rakovníka, aut.st. v 15:30, 16:35
 • nový spoj v PÁ ze Zličína v 15:15 a v PD ze Zličína v 17:00
 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 10.6.2007

  310 612 (SID) Rakovník - Praha

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (15:30) > Praha, Hradčanská
 • nový spoj v PD Praha, Hradčanská (8:30) > Rakovník, aut.st.
 • 310 700 (SID) Rakovník - Praha, Zličín

 • zrušen spoj ze Zličína v 8:00 do Rakovníka
 • zrušen spoj v PD z Rakovníka v 16:15 do Prahy
 • nový spoj v SO z Rakovníka v 16:00 do Prahy a zpět ze Zličína v 19:00
 • 1.4.2007

  310 500 SID linka B50: Rakovník - Kolešov

 • nový školní spoj Rakovník, aut.st. (16:30) > Kněževes, ObÚ a zpět v 16:45 do Rakovníka
 • 310 613 (SID) Rakovník - Praha

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (7:20) > Stochov, Slovanka I. a zpět v 8:15 do Rakovníka
 • 310 970 SID linka B97: Rakovník - Kralovice

 • zastávky v Břežanech jsou nově přeřazeny z tarifní zóny 131 do 130
 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (16:30) > Kralovice a zpět z Kralovic v 17:20
 • 10.12.2006

  310 410 SID linka B1 (MHD Rakovník): RKZ - Senomaty, Hostokryje

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID
 • celá linka se nachází v zóně 65
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 420 SID linka B2 (MHD Rakovník): Lubná, Rako III. - Ubytovna Haná

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID
 • celá linka se nachází v zóně 65
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 430 SID linka B3 (MHD Rakovník): Lišany, u rybníka - Lubná, samoobsluha

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID
 • celá linka se nachází v zóně 65
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 440 SID linka B4 (MHD Rakovník): Lubná, Rako III. - Olešná

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID
 • celá linka se nachází v zóně 65
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 500 SID linka B50: Rakovník - Kolešov

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (5:25) > Kolešovice a zpět v 5:55
 • nový pár spojů v NE Rakovník, aut.st. (14:45) > Hořesedly, otočka a zpět v 15:20
 • 310 510 SID linka B51: Rakovník - Skryje

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 70 Pavlíkov
 • 71 Panoší Újezd
 • 72 Slabce
 • 73 Hracholusky
 • 74 Skryje
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 520 SID linka B52: Rakovník - Slabce

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 70 Pavlíkov
 • 71 Panoší Újezd
 • 72 Slabce
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 530 SID linka B53: Rakovník - Hřebečníky - Týřovice

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 70 Pavlíkov
 • 71 Velká Buková
 • 72 Nezabudice
 • 73 Týřovice
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 540 SID linka B54: Rakovník - Slabce

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 70 Hvozd
 • 71 Krakov
 • 72 Slabce
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 560 SID Rakovník - Domoušice

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje:
 • 65 Rakovník
 • 160 Krupá
 • zastávky Hředle až Domoušice nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • 310 590 SID linka B59: Rakovník - Řeřichy

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 104 Příčina
 • 71 Žďáry, Zavidov
 • 130 Řeřichy
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • 310 610 SID Rakovník - Praha

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník - Kamenné Žehrovice:
 • 65 Rakovník
 • 19 Ruda
 • 9 Nové Strašecí
 • 5 Lány
 • 22 Tuchlovice
 • zastávky Doksy až Praha, Hradčanská nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • zastávky Rakovník, U střelnice - Ruda, U obory - Ruda, Horácká Lísa - Praha, Vypich (směr Praha) jsou nově využívány všemi spoji
 • pro spoje přes Unhošť zřízena zastávka Jeneč, Vysílací středisko (na znamení)
 • časové posuny vybraných spojů obousměrně
 • 310 612 SID Rakovník - Praha

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník - Stochov, Slovanka II.:
 • 65 Rakovník
 • 19 Ruda
 • 9 Nové Strašecí
 • 5 Stochov
 • zastávky Praha, Bílá Hora až Praha, Hradčanská nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • obousměrně zřízeny zastávky Ruda, U obory (na znamení) - Ruda, Horácká Lísa (na znamení)
 • zastávky Rakovník, U střelnice - Praha, Vypich (směr Praha) jsou nově využívány všemi spoji
 • časové posuny vybraných spojů obousměrně
 • 310 613 SID Rakovník - Praha

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník - Stochov, Slovanka I.:
 • 65 Rakovník
 • 107 Nový Dům
 • 9 Ruda
 • 5 Stochov
 • zastávky Praha, Bílá Hora až Praha, Hradčanská nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • obousměrně zřízeny zastávky Ruda, U obory (na znamení) - Ruda, Horácká Lísa (na znamení)
 • zastávky Rakovník, U střelnice - Praha, Vypich (směr Praha) jsou nově využívány všemi spoji
 • časové posuny vybraných spojů obousměrně
 • 310 660 SID Rakovník - Mutějovice

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník - Chrášťany:
 • 65 Rakovník
 • 132 Chrášťany
 • zastávky Chrášťany, Nový Dvůr, rozc. až Mutějovice nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • 310 690 SID linka B69: Rakovník - Slabce, Kostelík

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 70 Pavlíkov
 • 71 Panoší Újezd
 • 72 Slabce
 • 73 Kostelík
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • nový spoj v NE Rakovník, aut.st. (15:45) > Kostelík
 • 310 700 SID Rakovník - Paha, Zličín

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník, aut.st. - Stochov, Slovanka II.
 • 65 Rakovník
 • 19 Ruda
 • 9 Nové Strašecí
 • 5 Stochov
 • zastávka Praha, Zličín není začleněna do SID
 • zřízeny zastávky Ruda, Horácká Lísa (na znamení) - Ruda, U obory (na znamení)
 • nový spoj v NE z Rakovníka v 8:45 a zpět ze Zličína ve 13:00
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • 310 750 SID Rakovník - Kozojedy

 • nově jsou v jízdním řádu uvedena čísla tarifních zón SID, ale pouze na části území Středočeského kraje v úseku Rakovník - Krupá, rozc.:
 • tarifní zóny:
 • 65 Rakovník
 • 160 Krupá
 • zastávky Hředle až Kozojedy nejsou začleněny do SID
 • poznámka: linka je částečně zahrnuta v SID již od 1.9.2006
 • 310 790 SID linka B79: Rakovník - Jesenice

 • časový posun posledního spoje v PD z Jesenice
 • 310 930 SID linka B93: Rakovník - Řeřichy

 • v jízdním řádu jsou nově uvedena čísla tarifních zón SID:
 • 65 Rakovník
 • 104 Petrovice
 • 71 Zavidov
 • 130 Řeřichy
 • poznámka: linka je zahrnuta v SID již delší dobu
 • nové spoje v PD Rakovník, aut.st. (5:30) > Šanov a zpět ze Šanova v 6:00
 • nové spoje v NE Rakovník, aut.st. (15:00) > Šanov a zpět ze Šanova v 15:30
 • 1.9.2006

  310 550 SID linka B55: Rakovník - Kladno

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 160 (Krupá)
 • 19 (Řevničov)
 • 9 (Nové Strašecí)
 • 5 (Stochov)
 • 22 (Tuchlovice)
 • 2 (Doksy)
 • 1 (Kladno)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 630 SID linka B63: Rakovník - Nové Strašecí, Pecínov, závod

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 19 (Ruda)
 • 9 (Nové Strašecí)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 640 SID linka B64: Rakovník - Nové Strašecí

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 107 (Nový Dům)
 • 5 (Lány)
 • 9 (Nové Strašecí)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 650 SID linka B65: Rakovník - Tuchlovice

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 19 (Ruda)
 • 9 (Nové Strašecí)
 • 5 (Stochov)
 • 22 (Tuchlovice)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 680 SID linka B68: Rakovník - Lány / Mšec

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 160 (Krupá)
 • 19 (Řevničov)
 • 101 (Kalivody)
 • 9 (Nové Strašecí)
 • 17 (Mšec)
 • 5 (Lány)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • zastávka Mšecké Žehrovice, odb. Třtice již není na znamení
 • 310 700 Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Rakovníka v 6:10, 7:55, 16:15
 • nové spoje v PD ze Zličína v 7:15, 9:00, 17:30
 • časové posuny vybraných spojů v PD obousměrně
 • 310 770 SID linka B77: Rakovník - Nezabudice

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 107 (Nový Dům)
 • 9 (Ruda)
 • 21 (Křivoklát)
 • 72 (Nezabudice)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 950 SID linka B95: Rakovník - Podbořany

 • prodloužení jízdní doby spojů do/z Podbořan o 6-10 minut
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Podbořan
 • 28.5.2006

  310 500 SID linka B50: Rakovník - Kolešov

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID):
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 132 (Chrášťany)
 • 133 (Kněževes)
 • 134 (Hořovičky)
 • 135 (Kolešov)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • zastávka Kněževes, žel.přejezd mění charakter z Na znamení na Stálou
 • 310 600 SID linka B60: Rakovník - Kolešov

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID):
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 132 (Chrášťany)
 • 133 (Kněževes)
 • 134 (Hořovičky)
 • 135 (Kolešov)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • pro 2 spoje ve směru do Rakovníka zřízena zastávka Kněževes, žel.přejezd
 • 310 780 SID linka B78: Rakovník - Čistá, Kůzová

 • linka je již skutečně zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID):
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 104 (Petrovice)
 • 71 (Zavidov)
 • 130 (Čistá)
 • 131 (Nová Ves)
 • zrušen posilový spoj v ÚT z Nové Vsi v 16:00
 • základní spoj z Nové Vsi v 16:00 jede v PO, ÚT po trase zrušeného posilového spoje, tedy přes Milíčov
 • 310 790 SID linka B79: Rakovník - Jesenice

 • linka je již skutečně zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID):
 • tarifní zóny:
 • 65 (Rakovník)
 • 104 (Pšovlky)
 • 105 (Oráčov)
 • 106 (Jesenice)
 • počet a polohy jednotlivých spojů beze změn
 • 310 950 SID linka B95: Rakovník - Podbořany

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (7:40) > Vrbice
 • ranní spoj v PD do Rakovníka z Podbořan zkrácen a jede až z Vrbic
 • nový spoj v PD Podbořany, žel.st. (14:25) > Rakovník
 • v jízdním řádu jsou nově uvedeny tarifní zóny SID (na území Středočeského kraje):
 • 65 (Rakovník)
 • 132 (Chrášťany)
 • 133 (Kněževes)
 • 134 (Hořovičky)
 • 310 970 SID linka B97: Rakovník - Kralovice

 • nový spoj v PD Kralovice (6:10) > Rakovník
 • v jízdním řádu jsou nově uvedeny tarifní zóny SID (na území Středočeského kraje):
 • 65 (Rakovník)
 • 104 (Petrovice)
 • 71 (Zavidov)
 • 130 (Čistá)
 • 131 (Břežany)
 • 310 980 SID linka B98: Čistá - Podbořany

 • linka je v plném rozsahu (3 páry spoj v PD) zrušena
 • vybrané spoje jsou nahrazeny novou linkou 310 310 dopravce Václav Lexa - LEXTRANS (také zařazeno v SID)
 • 1.5.2006

  310 700 Rakovník - Praha, Zličín

 • zřízena nová linka jedoucí v trase Rakovník, aut.nádr. - Nové Strašecí, Palackého - Stochov, Slovanka II. - Praha, Zličín
 • rozsah provozu: 7 párů spojů v PD, 2 páry spojů v SONE
 • první pár spojů v PD jede až od 28.5.2006
 • jízdní doba linky je 60 minut
 • spoje nové linky jsou proloženy se spoji linky 310 250 dopravce CS TRANS
 • 1.4.2006

  310 590 SID linka B59: Rakovník - Řeřichy

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • jednotlivé spoje beze změny
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • nové spoje celotýdenně Rakovník, aut.st. (5:45, 9:30) > Praha, Hradčanská a zpět z Prahy v 10:30
 • nový spoj v SONE Rakovník, aut.st. (16:30) > Praha, Hradčanská
 • nový spoj v SONE Praha, Hradčanská (7:30) > Rakovník, aut.st.
 • všechny nové spoje jsou převedeny ze zrušených linek 310 110 a 310 112 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • 310 612 Rakovník - Praha

 • nový rychlíkový spoj v PD Rakovník, aut.st. (7:45) > Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské v 16:50
 • nové spoje v PD Rakovník, aut.st. (15:00, 16:30) > Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské v 7:30, 9:30
 • nový spoj celotýdenně Praha, Hradčanská (19:30) > Rakovník, aut.st.
 • všechny nové spoje jsou převedeny ze zrušených linek 310 110 a 310 112 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • 310 780 SID linka B78: Rakovník - Čistá, Kůzová

 • linka je nově zařazena do Středočeské integrované dopravy (SID)
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • časový posun úterního spoje odpoledne z Nové Vsi
 • 310 930 SID linka B93: Rakovník - Řeřichy

  jízdní řád
 • nová linka Středočeské integrované dopravy (SID), která plně nahrazuje zrušenou linku 310 130 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • změny při převodu linky:
 • všechny zastávky Na znamení jsou nově Stálé
 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (6:10) > Řeřichy (převeden z linky 310 120)
 • 1 pár spojů v PD nově zastavuje v Senomatech
 • 1 spoj v PD ráno z Petrovic prodloužen a jede již ze Řeřich, zároveň však nejede přes Nouzov
 • 310 950 SID linka B95: Rakovník - Podbořany

  jízdní řád
 • nová linka Středočeské integrované dopravy (SID), která plně nahrazuje zrušenou linku 310 115 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • změny při převodu linky:
 • zřízeny zastávky Olešná, Kokrdy - Chrášťany, kulturní dům
 • všechny nové zastávky a nově zastávka Kněževes, U mlýna jsou Na znamení
 • jízdní doba linky nezměněna
 • 310 970 SID linka B97: Rakovník - Kralovice

  jízdní řád
 • nová linka Středočeské integrované dopravy (SID), která plně nahrazuje zrušenou linku 310 117 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • změny při převodu linky:
 • zrušena nepoužívaná zastávka Lubná, Rako III.
 • nová zastávka Lubná, sídliště
 • zrušen spoj v PD Čistá (16:00) > Břežany
 • 310 980 SID linka B98: Čistá - Podbořany

 • nová linka Středočeské integrované dopravy (SID), která plně nahrazuje zrušenou linku 310 181 dopravce Jiří Vodrážka - NEUTRANS
 • zatím však nejsou uvedeny tarifní zóny
 • změny při převodu linky:
 • všechny zastávky Na znamení jsou nově Stálé
 • 26.2.2006

  310 560 Rakovník - Domoušice

 • zavádí se nedělní provoz 1 spojem Rakovník, aut.st. (15:40) > Mutějovice
 • 310 660 Rakovník - Mutějovice

 • zavádí se nedělní provoz 1 spojem Mutějovice (16:10) > Rakovník, aut.st.
 • 310 790 SID linka B79: Rakovník - Jesenice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Jesenice
 • 11.12.2005

  310 560 Rakovník - Domoušice

 • linka je prodloužena o tyto nové zastávky:
 • Domoušice, Filipov - Domoušice
 • do těchto zastávek je prodloužen pouze 1 pár spojů v PD ráno
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • téměř všechny spoje nově zastavují v zast. Nové Strašecí, žel.st.
 • nový zrychlený spoj v PD Rakovník, aut.st. (13:45) > Praha, Hradčanská
 • nový spoj v PD Praha, Hradčanská (7:45) > Rakovník, aut.st.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Rakovníka jede nově přes Rynholec a zastavuje ve více zastávkách
 • 310 612 Rakovník - Praha

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (17:15) > Praha, Hradčanská
 • nový spoj v PD Praha, Hradčanská (18:00) > Rakovník, aut.st.
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • zrušen spoj v SO N. Strašecí, Palackého (5:20) > Rakovník, aut.st.
 • nový spoj v PÁ N. Strašecí, Palackého (23:20) > Rakovník, aut.st.
 • 310 780 Rakovník - Čistá, Kůzová

 • 1 spoj v PD odpoledne z Nové Vsi do Rakovníka jede nově v ÚT o letních prázdninách přes Milíčov
 • 310 790 Rakovník - Jesenice

 • zřízena nová linka, obsluhující tato města a obce:
 • Rakovník - Lubná - Hostokryje - Senomaty - Pšovlky - Švihov - Oráčov - Jesenice
 • rozsah provozu: 4 páry spojů v PD cca od 5:00 do 18:00
 • přes Lubnou a Hostokrjye jedou pouze vybrané spoje
 • jízdní doba linky je 30 / 40 minut (podle variant)
 • 20.11.2005

  153 100 Praha - Jablonec nad Nisou

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena
 • 2.10.2005

  310 780 Rakovník - Čistá, Kůzová

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne
 • 1.9.2005

  Postupné zavádění Středočeské integrované dopravy (SID) znamená přečíslování linek MHD Rakovník a nové očíslování regionálních linek společnosti ANEXIA v jižní části Rakovnicka od 1.9.2005. linky MHD jsou nově pod čísly B1B4 a regionální linky nesou nová čísla B51B54 a B69. MHD Rakovník:
 • původní číslonové číslonové číslo SIDtrasa
  315 631310 410B1Rakovník - Senomaty, Hostokryje
  315 632310 420B2Rakovník - Lubná
  315 633310 430B3Lišany - Lubná
  315 634310 440B4Lubná - Olešná
  310 631310 410B1Rakovník - Senomaty, Hostokryje
  310 633310 430B3Lišany - Lubná
 • Regionální linky:
 • původní číslonové číslo SIDtrasa
  310 510B51Rakovník - Skryje
  310 520B52Rakovník - Slabce
  310 530B53Rakovník - Hřebečníky, Týřovice
  310 540B54Rakovník - Krakovec - Slabce
  310 690B69Rakovník - Slabce, Kostelík
 • 310 410 SID linka B1: Rakovník - Senomaty, Hostokryje

 • zřízena nová linka SID (Středočeské integrované dopravy), vzniklá sloučením původních linek 310 631 a 315 631 (MHD Rakovník linka 1)
 • původní linky 310 631 a 315 631 jsou zrušeny
 • změny oproti původnímu stavu:
 • všechny původní spoje zůstávají beze změn
 • 310 420 SID linka B2: Rakovník - Lubná

 • zřízena nová linka SID (Středočeské integrované dopravy), vzniklá z původní linky 315 631 (MHD Rakovník linka 2)
 • původní linka 315 632 je zrušena
 • změny oproti původnímu stavu:
 • zastávka Rakovník, garáže ČSAD přejmenována na Rakovník, garáže ANEXIA
 • 310 430 SID linka B3: Lišany - Lubná

 • zřízena nová linka SID (Středočeské integrované dopravy), vzniklá sloučením původních linek 310 633 a 315 633 (MHD Rakovník linka 3)
 • původní linky 310 633 a 315 633 jsou zrušeny
 • změny oproti původnímu stavu:
 • časový posun původního spoje linky 310 633 v PD odpoledne z Lužné, žel.st., který jede z Rakovníka, aut.st.
 • 1 původní pár spojů linky 315 633 v PD odpoledne prodloužen o úsek Lužná, žel.st. - Lišany, u rybníka
 • 310 440 SID linka B4: Lubná - Olešná

 • zřízena nová linka SID (Středočeské integrované dopravy), vzniklá z původní linky 315 634 (MHD Rakovník linka 4)
 • původní linka 315 634 je zrušena
 • změny oproti původnímu stavu:
 • všechny původní spoje zůstávají beze změn
 • 310 510 SID linka B51: Rakovník - Skryje

 • linka je nově zahrnuta do SID (Středočeská integrovaná doprava) a nově označena jako B51
 • zrušena nepoužívaná zastávka Pavlíkov, Tytry
 • jedna ze zastávek Pavlíkov, Tytry, rozcestí přejmenována na Pavlíkov, Skřivaň, rozcestí
 • 310 520 SID linka B52: Rakovník - Slabce

 • linka je nově zahrnuta do SID (Středočeská integrovaná doprava) a nově označena jako B52
 • jedna ze zastávek Pavlíkov, Tytry, rozcestí přejmenována na Pavlíkov, Skřivaň, rozcestí
 • 310 530 SID linka B53: Rakovník - Hřebečníky, Týřovice

 • linka je nově zahrnuta do SID (Středočeská integrovaná doprava) a nově označena jako B53
 • 310 540 SID linka B54: Rakovník - Krakovec - Slabce

 • linka je nově zahrnuta do SID (Středočeská integrovaná doprava) a nově označena jako B54
 • zrušeno dvojí zastavování v zastávce Hvozd pro spoje přes Žďáry
 • zrušeno dvojí zastavování v zastávce Krakov pro spoje do/ze Slabců
 • časové posuny části spojů v PD odpoledne
 • 310 690 SID linka B69: Rakovník - Slabce, Kostelík

 • linka je nově zahrnuta do SID (Středočeská integrovaná doprava) a nově označena jako B69
 • jedna ze zastávek Pavlíkov, Tytry, rozcestí přejmenována na Pavlíkov, Skřivaň, rozcestí
 • zrušena nepoužívaná zastávka Slabce, Modřejovice
 • 310 631 Rakovník - Senomaty, Hostokryje

 • linka je zrušena a její spoje převedeny beze změn na novou linku SID č. B1 (310 410)
 • 310 633 Lišany - Lubná

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na novou linku SID č. B3 (310 430)
 • změny oproti původnímu stavu:
 • časový posun spoje v PD odpoledne z Lužné, žel.st., který jede z Rakovníka, aut.st.
 • 315 631 MHD Rakovník linka 1: Závod RKZ - Senomaty, Hostokryje

 • linka je zrušena a její spoje převedeny beze změn na novou linku SID č. B1 (310 410)
 • 315 632 MHD Rakovník linka 2: Lubná - ubytovna Haná

 • linka je zrušena a její spoje převedeny beze změn na novou linku SID č. B2 (310 420)
 • 315 633 MHD Rakovník linka 3: Lišany - Lubná

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na novou linku SID č. B3 (310 430)
 • změny oproti původnímu stavu:
 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Lužná, žel.st. - Lišany, u rybníka
 • 315 634 MHD Rakovník linka 4: Lubná - Lišany

 • linka je zrušena a její spoje převedeny beze změn na novou linku SID č. B4 (310 440)
 • 12.6.2005

  310 680 Rakovník - Lány / Mšec

 • pro 1 pár spojů v PD zřízena zastávka Třtice, U Brodku (na znamení)
 • 2.6.2005

  142 100 Praha - Jáchymov

 • zřízeny tyto nové zastávky:
 • Louny, U spravedlnosti - Louny, Osvoboditelů - Louny, Luna
 • zrušena zastávka Louny, aut.nádr.
 • jediný spoj z Prahy nově zastavuje také v zast. Praha, Dejvická
 • 1.5.2005

  310 500 Rakovník - Kolešov

 • pro spoje, jedoucí přes Kněževes, žel.zast., zřízena obousměrně zastávka Kněževes, železniční přejezd (na znamení)
 • 6.3.2005

  142 100 Praha - Jáchymov

  jízdní řád
 • zrušením pauzy v Lounech zkrácena jízdní doba linky o 12 minut
 • spoj v PD z Jáchymova, lázní jede nově již od radnice
 • nový zrychlený posilový spoj v NE Jáchymov, radnice (16:50) >> Praha, Florenc (nestaví v Perštejně, Chomutově, Lounech a Slaném)
 • 310 630 Rakovník - Nové Strašecí, Pecínov, závod

 • časový posun odpoledního spoje z Pecínova
 • 16.12.2004

  společnost změnila název:
 • z původního ČSAD ANEXIA, spol. s r.o. na nový název ANEXIA, s.r.o.
 • 12.12.2004

  310 500 Rakovník - Kolešov

 • všechny spoje ve směru z Rakovníka nově zastavují v zastávce Rakovník, Čs. legií
 • 310 530 Rakovník - Hřebečníky, Týřovice

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (6:45) >> Lašovice a zpět z Lašovic v 7:15
 • jinými spoji není zastávka Lašovice obsluhována
 • 310 550 Rakovník - Kladno

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru N. Strašecí nově zastavují všechny spoje
 • v zastávce Rakovník, V Jamce ve směru N. Strašecí nově zastavuje část spojů
 • přejmenování zastávek v Kladně:
 • původní názevnový název
  Kladno, Aut.stKladno, Autobusové nádraží
  Kladno, Rozdělov, U kostelaKladno, U kostela
 • 310 560 Rakovník - Mutějovice

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • 310 590 Rakovník - Řeřichy

 • pro spoj v PD odpoledne z Rakovníka zřízena zastávka Senomaty, Hostokryje, Brant (na znamení)
 • 310 600 Rakovník - Kolešov

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • nový zrychlený spoj v PD Rakovník, aut.st. (16:00) >> Praha, Hradčanská a zpět z Hradčanské ve 21:00 do Rakovníka
 • 310 640 Rakovník - Nové Strašecí

 • nový spoj v PO, PÁ Rakovník, aut.st. (8:45) >> Nový Dům a zpět z Nového Domu v 9:05 do Rakovníka
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • nový spoj v SO N. Strašecí, Palackého (5:20) >> Rakovník, aut.st.
 • zrušen spoj v PÁ N. Strašecí, Palackého (23:15) >> Rakovník, aut.st.
 • 310 660 Rakovník - Mutějovice

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • 310 680 Rakovník - Lány / Mšec

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • 310 690 Rakovník - Slabce, Kostelík

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • pro 1 posunutý spoj v PD odpoledne z Rakovníka zřízena zastávka Lašovice
 • 310 750 Rakovník - Kozojedy

 • v zastávce Rakovník, Čs. legií ve směru z Rakovníka nově zastavují všechny spoje
 • 13.6.2004

  310 540 Rakovník - Krakovec

 • pro večerní pár spojů zřízeny tyto zastávky:
 • Rakovník, Prokopova - Rakovník, TOS - Lubná, pod Vrškem - Lubná, samoobsluha - Krakovec, rozcestí Zhoř
 • oba večerní spoje zároveň nově nejedou přes Ubytovnu Rakony, rozcestí Lubná a Lubnou, sídliště a hřbitov
 • 310 550 Rakovník - Kladno

 • ve směru do Kladna zřízena zastávka Nové Strašecí, Karlovarská (zastávka je na znamení)
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • pro spoj z Rakovníka ve 14:45 a pro část spojů ve směru z Prahy zřízena zastávka Rakovník, žel.zast. (Na znamení)
 • pro většinu spojů (pouze ve směru do Prahy) zřízena zastávka Nové Strašecí, Karlovarská
 • pro vybrané spoje ve směru do Prahy zřízena zastávka Praha, Vypich
 • spoj v PD z Rakovníka v 6:40 nově zastavuje v zast. Rakovník, U Střelnice
 • 310 612 Rakovník - Praha

 • pro spoje v PD ráno ve směru do Prahy zřízena zastávka Nové Strašecí, Karlovarská
 • pro spoje v PD ráno ve směru do Prahy zřízena zastávka Praha, Vypich (pouze pro výstup)
 • v zastávce Stochov, Slovanka II nově zastavují všechny spoje obousměrně
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • ve směru do Kladna zřízena zastávka Nové Strašecí, Karlovarská (zastávka je na znamení)
 • 310 680 Rakovník - Lány / Mšec

 • pro spoj v PD z Rakovníka v 10:15 zřízena zastávka Nové Strašecí, Karlovarská (zastávka je na znamení)
 • 1.6.2004

  315 631 MHD Rakovník linka 1: RKZ - Senomaty, Hostokryje

 • zastávka Rakovník, závod RKZ přejmenována na Rakovník, RKZ
 • zastávka Mototechna přejmenována na Autostop
 • zastávka Hostokryje přejmenována na Senomaty, Hostokryje
 • 315 632 MHD Rakovník linka 2: Lubná, Rako III. - Ubytovna Haná

 • zastávka Celní úřad přejmenována na Hypernova
 • zastávka Haná, ubytovna přejmenována na Rakovník, ubytovna Haná
 • 315 633 MHD Rakovník linka 3: Lišany - Lubná

 • zastávka Rakovník, závod RKZ přejmenována na Rakovník, RKZ
 • zastávka Dům Mládeže přejmenována na Na Spravedlnosti
 • zastávka Závod TOS přejmenována na TOS
 • zastávka Závod Autobrzdy přejmenována na Autobrzdy
 • zastávka Závod ZZN, silo přejmenována na ZZN
 • 315 634 MHD Rakovník linka 4: Lubná, Rako III. - Olešná

 • zastávka Závod TOS přejmenována na TOS
 • zastávka Závod ZZN, silo přejmenována na ZZN
 • 29.2.2004

  310 530 Rakovník - Hřebečníky, Týřovice

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (6:55) - Lašovice a zpět z Lašovic v 7:15
 • 310 540 Rakovník - Krakovec

 • poslední večerní pár spojů nově nejede v Rakovníku přes ubytovnu Rakony a Lubnou, sídliště a jede přes nově zřízenou zastávku Lubná, RAKO III
 • dále je pro tyto spoje zřízena zastávka Krakovec, rozcestí Zhoř (na znamení)
 • 310 590 Rakovník - Řeřichy

 • pro spoj z Rakovníka ve 14:55 zřízena zastávka Senomaty, Hostokryje, Brant (na znamení)
 • 310 612 Rakovník - Praha

 • obousměrně zřízena nová zastávka Nové Strašecí, poliklinika
 • 310 640 Rakovník - Nové Strašecí

 • nový spoj v pondělí a pátek Rakovník, aut.st. (8:45) - Nový Dům a zpět v 9:00
 • 310 690 Rakovník - Slabce, Kostelík

 • spoj v PD z Rakovníka ve 14:45 posunut na 14:35 a nově jede přes Všetaty - Všetaty, rozc. Lašovice a přes nově zřízenou zastávku Lašovice
 • 310 780 Rakovník - Čistá, Nová Ves

 • pro ranní a dopolední spoje zajíždějící do Hostokryjí zřízena obousměrně zastávka Senomaty, Hostokryje, Brant (na znamení)
 • 14.12.2003

  310 550 Rakovník - Kladno

 • zřízena nová zastávka Rakovník, V Jamce (na znamení) pouze ve směru Rakovník
 • nový školní spoj N.Strašecí, Palackého (9:40) >> Rakovník, aut.st.
 • 310 560 Rakovník - Mutějovice

 • pro všechny spoje obousměrně zřízena zastávka Krupá, rozcestí
 • 310 610 Rakovník - Praha

 • nový školní spoj Rakovník, aut.st. (7:20) >> N.Strašecí, Palackého
 • spoj v sobotu a neděli z Hradčanské v 16:45 nově zastavuje v z. Lužná, 1.čs. armády
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • spoj v PD z Rakovníka ve 4:30 posunut na 4:40
 • 310 750 Rakovník - Kozojedy

 • spoj v PD ze z. Hředle ve 3:55 prodloužen a jede již ze zast. Krupá, rozcestí ve 3:50
 • spoj v PD z Kroučové, ObÚ v 17:09 jede až z Kroučové v 17:10 a je rovněž prodloužen do zastávky Krupá, rozcestí
 • 310 780 Rakovník - Čistá, Nová Ves

 • spoj v neděli z Rakovníka v 17:00 posunut na 16:45
 • spoj v neděli z Čisté v 17:30 posunut na 17:25
 • 1.11.2003

  310 540 Rakovník - Krakovec

 • linka je prodloužena o úsek Krakovec - Slabce, pošta s těmito novými zastávkami:
 • Slabce, Rousínov - Slabce, Svinařov rozcestí - Slabce, Svinařov - Slabce, pošta
 • do nových zastávek jede pouze nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (22:30) >> Slabce, pošta a Slabce, pošta (20:35) >> Rakovník, aut.st.
 • 1.10.2003

  310 500 Rakovník - Kolešov

 • spoj v PD z Rakovníka v 17:15 je prodloužen do nové zastávky Senomaty. Z této zastávky také jede nově spoj v PD ve 4:45 (původně z Přílep ve 4:50)
 • 310 530 Rakovník - Nezabudice

 • linka je prodloužena do zastávky Hřebečníky, Týřovice
 • prodlouženy jsou spoje z Rakovníka v 17:00, 17:15 a z Nezabudic ve 4:35 (z Týřovic nově ve 4:25)
 • jízdní doba linky prodloužena o 10 minut
 • 310 640 Rakovník - Lány

 • linka (všechny spoje obousměrně) je prodloužena o úsek Lány, náměstí - Nové Strašecí, Palackého
 • nové zastávky:
 • Lány, U hřbitova
 • Lány, Vašírov
 • Nové Strašecí, poliklinika
 • Nové Strašecí, Palackého
 • spoj z Nového Strašecí jede ve 4:47
 • jízdní doba linky prodloužena o 8 minut
 • 310 770 Rakovník - Roztoky

 • linka (všechny spoje obousměrně) je nově prodloužena do zastávky Nezabudice
 • spoj z Nezabudic jede v 15:20
 • jízdní doba prodloužena tam o 12 minut a zpět o 20 minut
 • 30.8.2003

  310 520 Rakovník - Slabce

 • nový spoj v PD Pavlíkov, Chlum (15:28) >> Slabce, Svinařov
 • nový spoj v neděli Rakovník, aut.st. (20:15) >> Slabce, pošta
 • spoj v PD ze zast. Pavlíkov, Tytry ve 4:40 je prodloužen o úsek Slabce, Svinařov (4:20) >> Pavlíkov, Tytry
 • 310 560 Rakovník - Mutějovice

 • nový spoj v PD Hředle (4:23) >> Lhota pod Džbánem
 • nový spoj v PD Lhota pod Džbánem (17:50) >> Hředle
 • 310 590 Rakovník - Řeřichy

 • nový spoj v PD Petrovice (4:20) >> Řeřichy
 • 310 613 Rakovník - Praha

 • nová zastávka Lány, Lesní (pro všechny spoje obousměrně)
 • 310 640 Rakovník - Lány

 • nová zastávka Lány, Lesní (pro všechny spoje obousměrně)
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • nový spoj v pondělí Rakovník, aut.st (4:00) >> Nové Strašecí, Palackého
 • nový spoj v PD Nové Strašecí, Palackého (4:20) >> Stochov, nám.
 • nový spoj v pátek Nové Strašecí, Palackého (23:15) >> Rakovník, aut.st.
 • 310 660 Rakovník - Mutějovice

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (6:05) >> Chrášťany, Nový Dvůr, rozc.
 • 310 680 Rakovník - Lány / Mšec

 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (4:25) >> Řevničov, ObÚ
 • 310 750 Rakovník - Kozojedy

 • nový spoj v PD Hředle (3:55) >> Kozojedy
 • nový spoj v PD Kroučová, ObÚ (17:09) >> Hředle
 • 310 780 Rakovník - Čistá, Nová Ves

 • nový spoj v neděli Rakovník, aut.st. (17:00) >> Čistá
 • nový spoj v PD Nová Ves (18:07) >> Čistá
 • 1.7.2003

  310 770 Rakovník - Roztoky

 • spoj v PD Rakovník (5:50) >> Křivoklát je posunut na 6:05 a nově jede přes zastávky Rakovník, internát SZTŠ až Nový Dům, háj. Maxov
 • 15.6.2003

  310 612 Rakovník - Praha

 • zkrácena jízdní doba z 65 na 60 min.
 • 310 613 Rakovník - Praha

 • zkrácena jízdní doba ze 75 na 70 min. z Rakovníka a ze 75 na 66 min. z Prahy
 • 310 650 Rakovník - Tuchlovice

 • Spoj v PD z Tuchlovice (6:25) nově nejede přes zast. Lužná, 1.čs. armády
 • 310 780 Rakovník - Čistá, Nová Ves

 • pro vybrané spoje zavedena zastávka Šípy, u rybníka*

 • seznam linek tohoto dopravce

  Obsah stránek:

  Filip Drápal

  e-mail:

  Facebook: www.facebook.com/MHDzastavka/

  Instagram: www.instagram.com/MHDzastavka/

  Copyright: Filip Drápal 2004-2024

  Technická realizace:

  WebProjekt Praha

  Publikační systém: web2.cz

  e-mail:

  Partnerské projekty:

  ČMS Marketér roku Projekty ČMS
  Vinárník.cz Rybí restaurace