3.10.2022

580 916 Teplice - Praha

 • nové spoje v PD z Teplic v 6:15, 10:00, 15:00 a zpět z Prahy v 9:30, 13:30, 17:00
 • 28.8.2022

  157 710 Praha - Litvínov

 • 2 páry spojů (ráno a večer) nově nejedou do konce platnosti JŘ - původně nejely jen o letních prázdninách
 • 1.7.2022

  103 103 (BB2) Budějovická - Filadelfie - Budějovická

 • prodloužení intervalu v PD cca od 10:00 do 14:30 z 10 a 15 minut
 • 103 123 (BB1) Budějovická - Delta

 • prodloužení intervalu v PD cca od 10:00 do 15:00 z 10 a 15 minut
 • 12.6.2022

  157 710 Praha - Litvínov

 • 2 páry spojů v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 2.5.2022

  103 103 (BB2): Budějovická - Filadelfie - Budějovická

 • obnoven provoz linky zastavené v roce 2020
 • oproti původní trase zajíždějí poslední podvečerní spoje nově také do Delty
 • rozsah provozu: PO-ČT cca 7:00 - 19:00, PÁ cca 7:00-18:00, interval ve špičkách 7 minut, mimo špičky 10 minut
 • 103 123 (BB1): Budějovická - Delta

 • v souvislosti s obnovením linky BB1 zrovnoměrněn a celkově zkrácen interval (na 7 minut ve špičkách a 10 miut mimo špičky) - navýšení spojů o 5 párů
 • páteční provoz prodloužen o hodinu do 18:00
 • 11.4.2022

  157 710 Praha - Litvínov

 • na dosud fiktivní lince zahájen pravidelný provoz:
 • 12 párů spojů v PD a 8 párů spojů v SONE (interval 60 minut ve špičkách a 120 minut mimo špičky)
 • spoje zastavují pouze v Praze (Nádr. Holešovice), Mostě a Litvínově
 • 1.4.2022

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • linka je v rámci integrace Vlašimska zrušena a nahrazena linkami PID 406, 846
 • 176 101 Praha - Pelhřimov

 • linka je v rámci integrace Vlašimska zrušena a nahrazena linkou PID 406
 • 6.3.2022

  157 710 Praha - Chomutov / Litvínov

 • nová linka v trase Praha, Nádraží Holešovice - Praha, Hradčanská - Louny, aut.nádr. - Most, 1. nám. - Chomutov, aut.nádr. - Litvínov, nádraží
 • rozsah provozu: 1 pár spojů Praha - Chomutov a 1 pár spojů Praha - Litvínov
 • linka je zatím fiktivní, jede pouze 9.12.
 • 1.9.2021

  103 123 BB1: Budějovická - Delta

 • navýšení počtu spojů cca na dvojnásobek v průběhu celého provozního období (PD cca 7:00 - 18:00)
 • 22.5.2021

  580 916 Teplice - Praha

 • obnoveny 3 páry spojů v PD+SO a 2 páry spojů v NE
 • 12.4.2021

  580 916 Teplice - Praha

 • obnovení provozu (8 párů spojů v PD, 6 párů spojů v SO, 7 párů spojů v NE)
 • 17.3.2021

  103 123 (BB1) Budějovická - Delta

 • další omezení provozu cca o 60 % (prodloužení intervalu ve špčkách z 4-8 na 15 minut a mimo špičky z 8-16 na 20 minut)
 • zkrácení provozu z cca 7:00-8:00 na 7:00-17:30
 • 10.3.2021

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • zastaven provoz 1 páru spojů v SONE Praha - Vlašim do 3.4.
 • 176 101 Praha - Pelhřimov

 • zrušen 1 spoj v SO dopoledne z Prahy a zpět v NE odpoledne z Pelhřimova
 • 2.3.2021

  580 916 Teplice - Praha

 • zastavení provozu celé linky (8 párů spojů v PD, 6 párů spojů v SO a 7 párů spojů v NE)
 • 1.2.2021

  převod regionálních linek na Lounsku a Žatecku na dopravce DSÚK:

 • 562 713 Louny - Vinařice - Kozojedy
 • 562 715 Louny - Ročov - Třeboc
 • 562 741 Žatec - Kounov - Pnětluky
 • na žádné lince nedochází ke změně JŘ
 • 31.1.2021

  580 916 Teplice - Praha

 • obnoven poslední spoj v NE z Teplic v 18:00 a zpět z Prahy v 19:30
 • 13.12.2020

  103 103 (BB2) Budějovická - Filadelfie - Budějovická

 • linka je oficiálně zrušena (ve skutečosti již tato linka není provozována od jara 2020)
 • 103 123 (BB1) Budějovická - Delta - Budějovická

 • zůstává v platnosti omezený jízdní řád platný od 4.5.2020 (provoz v PD cca od 7:00 do 18:00)
 • 176 101 Praha - Pelhřimov

 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Nemocnice Krč až Poříčí nad Sázavou a Pelhřimov, Nem. II až Jihlava, aut.nádr.
 • 562 741 Žatec - Pnětluky

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno do/z Pnětluk
 • 27.11.2020

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • zastávka Benešov, aut.st. přejmenována na Benešov, Terminál
 • zastávka Benešov, pivovar přejmenována na Benešov, Pivovar Ferdinand
 • 176 101 Praha - Pelhřimov (- Jihlava)

 • zastávka Benešov, aut.st. přejmenována na Benešov, Terminál
 • zastávka Benešov, pivovar přejmenována na Benešov, Pivovar Ferdinand
 • obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Pelhřimov
 • 21.11.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • obnoveny 2 páry spojů v PD
 • obnovení víkendového provozu (6 párů spojů)
 • 4.11.2020

  176 101 Praha - Jihlava

 • zastaven provoz 1 páru spojů v PD Praha - Pelhřimov do konce platnosti JŘ
 • 3.11.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • zcela zrušen víkendový provoz (6 párů spojů)
 • zrušeny další 2 páry spojů v PD (zachováno 6 párů spojů)
 • 27.10.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • zrušen další 1 pár spojů v PD podvečer
 • 16.10.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • omezení provozu linky:
 • zrušeny 2 páry spojů v PD+NE a 3 páry spojů v SO (omezení cca o 20 %)
 • 22.8.2020

  132 100 Praha - České Budějovice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a částečně nahrazena linkou PID č. 500
 • 14.6.2020

  580 916 Teplice - Praha

 • obnoveny další 2 páry spojů celotýdenně a 1 pár spojů SONE
 • k doplnění do původního stavu před koronavirem chybí obnovit ještě cca 2-3 páry spojů celotýdenně
 • Koronavirus 2020

 • zvláštní linky BB1 (Budějovická - Delta), BB2 (Budějovická - Filadelfie - Budějovická): (od 16.3.) omezení linky BB1 cca o 50%,
  od 25.3. omezení také na lince BB2 cca o 60%, dále na lince BB1 cca o dalších 20% a zkrácení provozu obou linek jen do 17:00,
  od 15.4. je provoz těchto linek zcela zastaven,
  od 4.5. částečně obnoven provoz linky BB1
 • zrušen 1 pár spojů v PD Praha - Pelhřimov (176 101), zrušeny 3 páry spojů celotýdenně Praha - Teplice, od 18.3. zastaven provoz linky Teplice - Praha úplně, od 18.3. zrušen 1 pár spojů v PD Praha - České Budějovice (132 100),
 • od 27.4. obnoven provoz linky Teplice - Praha v rozsahu 6 párů spojů v PD, od 16.5. obnoven i víkendový provoz v rozsahu 6 párů spojů, od 18:5. obnoven 1 pár spojů v PD Praha - Pelhřimov (176 101), od 25.5. obnoveny další 3 páry spojů v PD Praha - Teplice
 • 15.12.2019

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny a úprava jízdních dob části spojů
 • 562 741 Žatec - Pnětluky

 • drobné časové posuny vybraných spojů
 • 1.12.2019

  562 715 Louny - Třeboc

 • nový spoj v PD Solopysky (7:00) > Louny, ČSAD
 • pro tento spoj zřízeny zstávky Zbrašín, Senkov, rozc. - Líšťany, Brána - Louny, sokolovna - Louny, Luna - Louny, ČSAD
 • 1.9.2019

  580 916 Teplice - Praha

 • časový posun 1 spoje v SONE večer z Prahy
 • 13.7.2019

  160 570 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID jsou zrušeny všechny krátké spoje v trase Praha - Benešov (4 páry spojů v PD)
 • 176 101 Praha - Pelhřimov (- Jihlava)

 • v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID jsou všechny spoje vedené mezi Prahou a Benešovem přes Kamenici a Nespeky nově vedeny přímo po D1 (2 spoje v PD tam, 1 spoj v SONE tam, 1 spoj v PD,SO zpět)
 • zrušen jediný pár spojů v trase Praha - Jihlava, který měl jet od 1.12.2019
 • úsek Pelhřimov - JIhlava a mezilehlé zastávky mezi Prahou a Benešovem tak nově nejsou obsluhovány žádným spojem
 • 9.6.2019

  132 570 Praha - České Budějovice

 • tato fiktivní linka s plánovaným provozem o letních prázdninách (1 pár spojů) je zrušena
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v NE) zrušena
 • 158 710 Praha - Teplice

 • tato fiktivní linka s plánovaným provozem o letních prázdninách (1 pár spojů večer) je zrušena
 • 580 916 Teplice - Praha

 • 3 páry spojů v SONE nově nejedou o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje celotýdenně večer z Prahy
 • 15.5.2019

  132 100 Praha - České Budějovice

 • původně plánovaný 1 prázdninový pár spojů v PD má nově jet až od 1.12.2019
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • původně plánovaný prázdninový spoj v PD dopoledne z Prahy a v PD, SO odpoledne do Prahy má nově jet až od 1.12.2019
 • 1.4.2019

  580 916 Teplice - Praha

 • nové spoje v SO z Teplic v 10:00, 14:00, 16:00 a zpět z Prahy v 9:30, 15:30, 21:15
 • nové spoje v NE z Teplic v 10:00, 17:30, 19:00 a zpět z Prahy v 15:30, 19:30, 21:15
 • časový posun 1 spoje v PD večer z Prahy
 • 1.2.2019

  562 713 Louny - Kozojedy

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 562 715 Louny - Třeboc

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 562 741 Žatec - Pnětluky

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na ARRIVA CITY
 • 9.12.2018

  132 100 Praha - České Budějovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Roztyl
 • 132 570 Praha - České Budějovice

 • jediný pár spojů v PD Praha - České Budějovice (s dosud zastaveným provozem) jede nově o letních prázdninách)
 • 158 710 Praha - Teplice

 • jediný pár spojů celotýdenně (dosud se zastaveným provozem) jede nově o letních prázdninách
 • 176 101 Praha - Jihlava

 • 1 spoj v PD, SO ráno z Prahy jede v úseku Roztyly - Nespeky nově přes všechny zastávky
 • 1 spoj v PD, SO poledne z Čechtic jede nově také přes Valnovku, Ládví a Kuklík
 • 1 pár spojů v PD je o letních prázdninách prodloužen o úsek Pelhřimov - Jihlava
 • 2.9.2018

  132 100 Praha - České Budějovice

 • zrušen spoj v PD z Prahy v 5:55 do Tábora a zpět v 8:15
 • 1 spoj PD ráno z Prahy do Č. Budějovic nově nejede z Florence ale z Roztyl
 • zrušen spoj v SONE z Prahy v 9:05 a zpět z Č. Budějovic ve 13:50
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 11:20 a zpět z C. Budějovic v 16:15
 • 132 570 Praha - České Budějovice

 • zastavení provozu jediného páru spojů v PD Praha - České Budějovice
 • na lince již není provozován žádný pravidelný spoj
 • 134 102 Praha - Jindřichův Hradec

 • zastavení provozu jediného spoje v PD z Prahy a v PD, SO z Jindřichova Hradce
 • na lince zachován pouze 1 pár spojů v NE
 • 10.6.2018

  580 916 Teplice - Praha

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 1.5.2018

  158 710 Praha - Teplice

 • nová fiktivní linka v trase Praha, Nádr. Holešovice - Ústí nad Labem, Severní Terasa - Chlumec - Teplice, Celní
 • jízdní řád obsahuje 1 pár spojů, který však nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 4.3.2018

  103 103 nákupní linka BB2: Budějovická - Filadelfie - Budějovická

 • časové posuny spojů cca mezi 8:00 a 10:00 a mírné omezení v tomto období (úbytek 2 spojů)
 • posledních 5 spojů nově nejede v PÁ (zkrácení provozu cca o 30 minut)
 • 103 123 nákupní linka BB1: Budějovická - Delta

 • zrušena zastávka Brumlovka, Za Betou
 • zřízena zastávka Delta
 • zrušeny spoje v PD z Budějovické v 6:59, 7:16 a zpět v 7:04, 7:20
 • časové posuny spojů cca mezi 8:00 a 10:00
 • posledních 5 párů spojů nově nejede v PÁ (zkrácení provozu cca o 30 minut)
 • 10.12.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • poslední spoj v SONE z Prahy je časově posunut a nově neoblsuhuje zastávky, které neobsluhují ani ostatní spoje linky
 • 2.12.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • vybrané spoje jedou nově také ve vybrané adventní víkendové dny
 • 11.11.2017

  580 916 Teplice - Praha

 • nové spoje v PD z Teplic v 6:15, 10:00 a zpět z Prahy v 9:30, 17:00
 • 1 pár spojů v PÁ odpoledne jede nově každý PD
 • časové posuny části spojů ráno
 • 1.6.2017

  nový dopravce, který vznikl sloučením části dopravce ARRIVA PRAHA (linky provozoven Praha-Vršovice, Praha-Satalice a Neratovice) a celého dopravce ARRIVA TEPLICE

  seznam linek tohoto dopravce