Změny linek Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

15.9.2021

560 901 Podbořany - Žatec - Praha

 • tato již fiktivní linky je zrušena
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 1.2.2021

  562 773 Podbořany - Kolešov

 • linka je zrušena a její spoje převedeny bez změny na novou linku 562 763 dopravce DSÚK
 • 13.12.2020

  562 773 Podbořany - Kolešov

 • časový posun + spoje v PD ráno do Kolešova
 • 1.2.2019

  562 773 Podbořany - Kolešov

 • linka je bez změny čísla i jízdního řádu převedena z dopravce TD BUS na Autobusová doprava Podbořany
 • 13.12.2015

  560 901 Podbořany - Praha

 • linka je i nadále pouze fiktivní (původní spoje v celé trase provozované ve vybrané dny v roce nahrazeny 1 jednodenním párem spojů v trase Podbořany, aut.nádr. - Podbořany, Žatecká)
 • 1.1.2015

  562 765 Podbořany - Kralovice

 • linka je zrušena (dosud byl na lince pozastaven provoz)
 • 562 773 Podbořany - Kolešov

 • linka je převedena na dopravce BusLine
 • zrušena varianta trasy přes Černčice a Petrohrad (1 spoj v PD)
 • rozsah provozu na území Středočeského kraje zachován
 • 14.12.2014

  560 901 Podbořany - Praha

 • zastavení provozu (2 páry spojů v PD a 1 pár v SONE jedou pouze do 31.12.2014)
 • 31.8.2014

  560 901 Podbořany - Praha

 • časový posun ranního spoje v PD ze Zličína
 • 1.9.2013

  560 901 Podbořany - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO ráno z Podbořan
 • 9.12.2012

  560 901 Podbořany - Praha

 • linka nově nejede přes zast. Louny. aut.nádr.
 • 11.12.2011

  562 742 Žatec - Kounov

 • linka zkrácena o nepoužívaný úsek Velká Černoc - Kounov
 • linka již nezasahuje na území Středočeského kraje
 • 562 773 Podbořany - Kolešov

 • pro část spojů zřízena zastávka Kryry
 • 1 spoj v PD ráno z Podbořan jede nově o školních prázdninách přes Petrohrad a nejede přes Strojetice
 • 5.9.2011

  560 901 Podbořany - Praha

 • nová linka v následující trase:
 • Podbořany, aut.nádr. - Žatec, aut.nádr. - Drahomyšl - Louny, aut.nádr. - Praha, Zličín
 • rozsah provozu: 2 páry spojů v PD, 1 pár spojů v SONE
 • jízdní doba linky je 1:45 tam a 1:40 zpět
 • 12.12.2010

  562 772 Podbořany - Blatno

 • změna trasy - linka již nezasahuje na území Středočekého kraje (zrušeny 3 páry spojů v PD Podbořany - Kolešov) - spoje převedeny na novou linku 562 773 téhož dopravce
 • 562 773 Podbořany - Kolešov

 • nová linka, která vznikla vyčleněním části spojů z linky 562 772 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časové posuny spojů
 • ranní spoj do Kolešova nově nejede přes Petrohrad a jede přes Strojetice
 • odpolední spoje do Kolešova jedou nově přes Očihovec
 • ranní spoj z Kolešova jede nově přes více zastávek
 • 7.3.2010

  562 742 Žatec - Velká Černoc (- Kounov)

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Žatce
 • 1.1.2010

  562 742 Žatec - Velká Černoc (- Kounov)

 • linka již nezasahuje na území Středočeského kraje (1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Kounov, škola - Velká Černoc)
 • zastávky na úsemí Středočeského kraje jsou zachovány
 • 1.9.2009

  562 742 Žatec - Kounov

 • 1 pár spojů v PD poledne je prodloužen o úsek Velká Černoc - Kounov, škola
 • 17.5.2009

  562 772 Podbořany - Běsno

 • obousměrně zřízena zastávka Kryry, Strojetice, křiž.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Podbořan
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kryr jede nově již z Petrohradu
 • spoje jedoucí přes Kryry, nám. již nově nejedou přes zast. Kryry
 • 14.12.2008

  562 743 Žatec - Louny (- Praha)

 • linka je zrušena (dosud byly na lince provozovány pouze spoje mimo území Středočeského kraje)
 • 2.9.2007

  562 772 Podbořany - Běsno - Kolešov

 • část spojů je prodlouženo do nové zastávky Kolešov (3 páry spojů v PD)
 • tím linka nově zasahuje do Středočeského kraje
 • 2 spoje v PD ráno a odpoledne z Podbořan jedou nově ve dnech školy přes novou zastávku Vroutek, Mukoděly
 • časové posuny části spojů
 • 3.6.2007

  562 742 Žatec - Velká Černoc (- Kounov)

 • zavedena nová linka v trase Žatec - Měcholupy - Sádek / Velká Černoc
 • na území Středočeského kraje jsou zřízeny zastávky v obcích Svojetín - Veclov - Povlčín - Milostín - Kounov, ale nejsou obsluhovány žádným spojem
 • 562 743 Žatec - Velká Černoc (- Praha)

 • zavedena nová linka v trasách Žatec - Postoloprty - Louny a Žatec - Měcholupy - Velká Černoc
 • na území Středočeského kraje (a Prahy) jsou zřízeny zastávky v obcích Svojetín - Povlčín - Milostín - Nesuchyně - Krupá - Krušovice - Řevničov a dále přes Unhošť do Prahy, ale nejsou obsluhovány žádným spojem
 • 562 765 Podbořany - Běsno (- Kralovice)

 • zavedena nová linka v trase Podbořany - Očihov - Běsno
 • na území Středočeského kraje jsou zřízeny zastávky v obcích Kolešov - Bukov - Chotěšov - Jesenice - Tlestky - Žďár - Vysoká Libyně - Hubenov - Hradecko - Kralovice, ale nejsou obsluhovány žádným spojem
 • 1.6.2005

  520 800 Chomutov - Praha

 • linka je v plném rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena
 • tím je ukončena působnost tohoto dopravce na území Prahy a Středočeského kraje
 • 13.6.2004

  520 800 Chomutov - Praha

 • nová linka nového dopravce s těmito zastávkami:
 • Chomutov, Vodní - Louny, Luna - Louny, Osvoboditelů - Praha, Dejvická - Praha, Florenc
 • rozsah provozu:
 • 1 spoj v PD Chomutov (6:35) >> Praha, Dejvická 1 spoj v PD Praha, Dejvická (9:00) >> Louny, Osvoboditelů
 • jízdní doba z Chomutova do Prahy je 80 minut

 • seznam linek tohoto dopravce