13.12.2020

411 420 Aš - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 1.5.2020

  421 292 Karlovy Vary - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 481 100 Bublava - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 9.12.2018

  481 310 Sokolov - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 10.6.2018

  411 450 Aš - Praha

 • zastavení provozu linky: jediný pár spojů v NE Aš - Praha - Cheb zrušen
 • na lince zachován pouze 1 jednodenní spoj Aš - Františkovy Lázně
 • 1.3.2018

  421 292 Karlovy Vary - Praha

 • obnoven provoz této fiktivní linky s provozem 1 spoje mezi Karlovy Vary a Ostrovem ve vybrané dny
 • 481 100 Bublava - Praha

 • obnoven provoz této fiktivní linky s provozem 1 spoje mezi Bublavou a Kraslicemi ve vybrané dny
 • 1.1.2018

  421 292 Karlovy Vary - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 481 100 Bublava - Praha

 • tato fiktivní linka je zrušena
 • 10.12.2017

  421 292 Karlovy Vary - Praha

 • na této fiktivní lince zřízena zastávka Praha, Dejvická
 • 481 100 Bublava - Praha

 • na této fiktivní lince zřízena zastávka Nové Sedlo, pošta
 • 28.8.2016

  411 420 Aš - Plzeň - Praha

 • na lince je zastaven provoz (1 spoj v PO ráno z Prahy do Fr. Lázní a 1 pár spojů v NE Plzeň - Aš)
 • na lince je provozován pouze 1 jednodenní spoj mimo území Prahy a Středočeského kraje
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Cheb

 • nový spoj v NE z Prahy ve 21:15 do Chebu
 • 28.2.2016

  411 420 Aš - Praha

 • nedělní pár spojů zkrácen o úsek Plzeň - Praha
 • na území Prahy a Středočeského kraje zachován pouze 1 spoj v PO ráno z Prahy do Fr. Lázní
 • 1.10.2015

  411 420 Aš - Plzeň - Praha

 • obousměrně zrušena zastávka Poustka, rozc.
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • nedělní spoj z Fr. Lázní prodloužen a jede již z Aše
 • zrušen spoj v NE z Aše v 13:15 a zpět z Prahy v 19:00
 • obousměrně zrušena zastávka Poustka, rozc.
 • 7.4.2015

  411 450 Aš - Praha

 • zrušena zastávka Praha, Dejvická
 • spoje jedoucí přes Dejvickou jedou nově přes Bílou Horu a Hradčanskou
 • 421 292 Karlovy Vary - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Dejvická
 • 14.12.2014

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Chebu v 10:20 a zpět z Prahy v 15:45
 • zachován provoz pouze v NE, PO
 • 411 450 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PD z Aše v 5:05 a zpět z Prahy v 12:45
 • zrušen spoj v NE z Fr. Lázní v 15:00 a zpět z Prahy v PO v 9:00
 • zbylý nedělní spoj z Chebu prodloužen a jede již z Fr. Lázní
 • zachován provozu pouze v NE
 • 481 100 Bublava - Praha

 • na lince je zastaven provoz (dosud 1 pár spojů v NE mimo území Stč. kraje)
 • 29.3.2014

  411 420 Aš - Plzeň - Praha

 • výrazný časový posun pátečního spoje z Chebu do Prahy
 • zrušena nepoužívaná zastávka Žebrák, nám.
 • 2.3.2014

  411 420 Aš - Plzeň - Praha

 • zrušen spoj v PO-ČT z Chebu ve 4:20
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 11:25 do Chebu
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 15:45 do Aše
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v NE z Aše v 7:35 do Prahy
 • zrušen spoj v PÁ z Fr. Lázní v 9:50 do Prahy
 • 421 292 Karlovy Vary - Praha

 • na lince je zastaven pravidelný provoz - jediný pár spojů celotýdenně jede nově pouze 2.3.
 • 15.12.2013

  421 292 Karlovy Vary - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Klášterec nad Ohří, škola
 • časové posuny všech spojů
 • 5.10.2013

  411 450 Aš - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově zastavuje v Bochově
 • 9.6.2013

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PD z Chebu v 8:35
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 15:45 do Aše
 • 411 450 Aš - Praha

 • zrušeny spoje v SO z Aše v 5:05, 7:35 a zpět z Prahy v 14:15 do Aše
 • zrušeny spoje v PD z Aše v 7:30 a zpět z Prahy ve 14:45 do Chebu a v 17:00 do Aše
 • zrušen spoj v PÁ z Chebu ve 13:25 a zpět z Prahy v 19:00 do Chebu
 • 421 292 Karlovy Vary - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Stráž nad Ohří
 • 481 100 Bublava - Karlovy Vary (- Praha)

 • jediný pár spojů v NE zkrácen o úsek Karlovy Vary - Praha
 • 3.3.2013

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v NE z Fr. Lázní ve 14:00
 • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
 • 411 450 Aš - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ dopoledne z Fr. Lázní
 • 1 spoj v NE ze Sokolova prodloužen a jede již z Chebu
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 10:00 do Fr. Lázní
 • 1 spoj v PO ráno z Prahy zkrácen o úsek Fr. Lázně > Aš
 • 9.12.2012

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v NE z M. Lázní v 9:10 do Prahy a zpět v 19:35 do Fr. Lázní
 • nový spoj v PO z Prahy v 6:55 do Fr. Lázní
 • nový spoj v SO z Prahy v 15:45 do Aše
 • 411 450 Aš - Praha

 • 1 spoj v PO ráno z Prahy prodloužen o úsek Cheb > Aš
 • 1 spoj v PO ráno z Prahy prodloužen o úsek Cheb > Fr. Lázně
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 17:00 do Aše
 • 2.9.2012

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Mar. Lázní v 10:35 do Prahy
 • zrušen spoj v NE z Aše v 15:55 do Prahy
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 6:55 do Fr. Lázní
 • zrušen spoj v SO z Prahy ve 13:35 do Chebu
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 19:45 do Aše
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • 411 450 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PO z Aše ve 3:40 do Prahy
 • 1 spoj v PD dopoledne z Fr. Lázní jede nově pouze v PÁ
 • zrušen spoj v PD z Aše ve 14:30 do Prahy
 • zrušen spoj v NE ze Sokolova v 17:00 do Prahy a zpět z Prahy ve 20:00 do Chebu
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 15:45 do Chebu
 • 15.7.2012

  411 450 Aš - Praha

 • zrušen spoj v ÚT-ČT ze Sokolova ve 4:55 do Prahy a zpět z Prahy v 10:00
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 10:00 do Chebu
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 11:00 do Sokolova
 • zrušeny nepoužívané zastávky Unhošť, nám. - Nové Strašecí, Palackého - Kolešov, rozc. Strojetice
 • 481 100 Bublava - Praha

 • zrušen spoj v PO ze Sokolova v 6:40 do Prahy
 • zrušena zastávka Nové Sedlo, pošta
 • 18.4.2012

  411 450 Aš - Praha

 • nový spoj v NE z Františkových Lázní v 15:00 do Prahy a zpět z Florence ve 20:00 do Chebu
 • 10.3.2012

  411 420 Aš - Praha

 • nový spoj v NE z Aše v 15:55 do Prahy
 • 411 450 Aš - Praha

 • zrušen spoj v NE z Fr. Lázní v 15:00
 • zrušen spoj v NE z Chebu v 17:25 a zpět z Prahy v 19:45
 • časové posuny části spojů
 • 481 100 Bublava - Praha

 • časové posuny části spojů
 • 21.8.2011

  411 420 Aš - Praha

 • ve směru do Prahy nově část spojů zastavuje na Hradčanské
 • 411 450 Aš - Praha

 • 1 spoj v PO ráno z Prahy prodloužen o úsek Karlovy Vary > Aš
 • ve směru do Prahy linka nově zastavuje na Hradčanské
 • 12.6.2011

  411 450 Aš - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 3.4.2011

  411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z K. Varů ve 13:30 do Prahy a zpět z Prahy v 17:40 do Sokolova
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 21:30 do K. Varů
 • nový spoj v PO z Prahy v 8:00 do K. Varů
 • zřízena nepoužívaná zastávka Březová, Mýtina, rozc.
 • 12.12.2010

  411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • nový spoj v PÁ z Karlových Varů ve 13:30 do Prahy (převeden z linky 481 310)
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy jede nově také přes Hradčanskou
 • časové posuny části spojů z Prahy
 • 481 310 Sokolov - Karlovy Vary (- Praha)

 • zrušen spoj v PÁ ze Sokolova ve 12:35 do Prahy (částečně převeden na linku 411 450)
 • na lince již nejede žádný spoj přes území Prahy ani Středočeského kraje
 • 1.10.2010

  411 420 Aš - Praha

 • linka nově ve směru z Prahy zastavuje v zastávce Praha, Hradčanská
 • 411 450 Aš - Praha

 • část spojů ve směru z Prahy nově zastavuje v zastávce Praha, Hradčanská
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Fr. Lázní
 • 17.5.2010

  411 450 Aš - Praha

 • pro část spojů ve směru do Prahy zřízena zastávka Praha, Dejvická
 • 7.4.2010

  411 450 Aš - Praha

 • linka nově nejede přes Zlatou a Arnoltov
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Chebu
 • část spojů ve směru do Prahy nově zastavuje v zast. Řevničov, rest.
 • 7.3.2010

  481 310 Sokolov - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z K. Varů v 15:30 do Prahy a zpět z Prahy v 19:30 do Sokolova
 • 13.12.2009

  411 420 Aš - Praha

 • zrušen spoj v PO-ČT odpoledne z Prahy v 15:45 do Aše
 • 1 spoj v PD, NE odpoledne z Prahy nově jede přes Nemocnici Motol
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • 1 spoj v ÚT-PÁ ráno z Chebu je zkrácen a nově jede až ze Sokolova
 • nový spoj v PD z Františkových Lázní v 10:10 do Prahy
 • nový spoj v NE ze Sokolova v 17:00 do Prahy a zpět z Prahy v 19:30 do Sokolova
 • nový spoj v PO z Prahy v 9:30 do Aše
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy ve 13:45 do Sokolova
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy a poslední spoj v NE do Prahy prodloužen o úsek Cheb - Sokolov
 • časové posuny části spojů
 • 481 100 Bublava - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Kraslic
 • spoj v PD ráno ze Sokolova jede nově pouze v PO
 • 481 310 Sokolov - Praha

 • nový spoj v PÁ z Karlových Varů v 15:30 a zpět z Prahy v 19:30 do Sokolova
 • 14.6.2009

  411 450 Aš - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
 • 421 292 Karlovy Vary - Praha

 • časové posuny a úprava jízdních dob obou spojů
 • 481 310 Sokolov - Praha

 • časový posun pátečního spoje do Prahy
 • 8.3.2009

  411 420 Aš - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy nově nejede přes Nem. Motol a je zkrácen o úsek Cheb > Aš
 • 411 450 Aš - Sokolov - Praha

 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy prodloužen o úsek Sokolov > Aš
 • nový spoj v PÁ z Prahy ve 13:30 do Sokolova
 • 1.1.2009

  480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • linka je přečíslována na 481 310 téhož dopravce
 • změny při přečíslování:
 • zrušeny nepoužívané zastávky Kynšperk nad Ohří, aut.st. - Nové Sedlo, rozc. - Chodov, aut.nádr.
 • 481 310 Sokolov - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z 480 310 téhož dopravce
 • změny při přečíslování:
 • zrušeny nepoužívané zastávky Kynšperk nad Ohří, aut.st. - Nové Sedlo, rozc. - Chodov, aut.nádr.
 • 14.12.2008

  411 420 Aš - Praha

 • nový spoj v PÁ z Mariánských Lázní v 10:35 do Prahy
 • 1 spoj v PD ráno do Prahy již nejede z Fr. Lázní, ale až z Chebu
 • 411 450 Aš - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy zastavuje nově v zast. Věrušičky, Hvězda
 • časový posun 1 spoje v SONE ráno z Aše a 1 spoje v SO odpoledne z Prahy
 • 421 292 Karlovy Vary - Praha

 • časový posun odpoledního spoje z Prahy
 • 28.6.2008

  411 420 Aš - Plzeň - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
 • vybrané spoje odpoledne z Prahy jedou nově přes Zličín
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
 • 481 100 Bublava - Praha

 • zahájení dlouhodobé výluky obratiště Praha, Špejchar z důvodu výstavby tunelů Blanka:
 • linka nově nejede přes zastávku Praha, Hradčanská
 • 15.6.2008

  411 450 Aš - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ večer z Prahy do Chebu
 • nedělní spoj večer z Prahy do K. Varů nově nezastavuje v žádné mezilehlé zastávce
 • 481 100 Bublava - Praha

 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Nové Sedlo, pošta
 • 1.1.2008

  420 292 Jáchymov - Praha

 • linka je přečíslována na linku 421 292 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zřízna nová konečná zastávka Karlovy Vary, terminál (linka prodloužena o úsek Jáchymov - Karlovy Vary)
 • obousměrně zřízena zastávka Kadaň, aut.nádr.
 • odpolední spoj z Prahy již nejede do zastávky Jáchymov, radnice
 • 421 292 Karlovy Vary - Jáchymov - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 421 292 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zřízna nová konečná zastávka Karlovy Vary, terminál (linka prodloužena o úsek Jáchymov - Karlovy Vary)
 • obousměrně zřízena zastávka Kadaň, aut.nádr.
 • odpolední spoj z Prahy již nejede do zastávky Jáchymov, radnice
 • 9.12.2007

  411 420 Aš - Praha

 • drobné časpvé posuny vybraných spojů do Prahy
 • 1 spoj v PD dopoledne z Preahy do Chebu jede nově přes Nemocnici Motol
 • 411 450 Aš - Kalorvy Vary - Praha

 • 1 spoj celotýdenně odpoledne z Prahy do Sokolova jede nově pouze v PÁ
 • 480 002 Sokolov - Praha - Brno

 • obnovení licence linky
 • linka je obnovena v tomto rozsahu: 1 spoj pouze dne 10.12.2007 Karlovy Vary, terminál > Praha, Florenc
 • 480 100 Bublava - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na 481 100 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • nový spoj v PD Sokolov, aut.nádr. (5:40) > Praha, Florenc (převod z linky 480 310)
 • 6 nových zastávek mezi Karlovými Vary a Prahou
 • časový posun nedělního spoje z Kraslic
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • zrušen spoj v PD Sokolov, aut.nádr. (5:40) > Praha, Florenc (převod na linku 481 100)
 • celotýdenní spoj v poledne ze Sokolova do Prahy časově posunut a nově jede pouze v PÁ
 • 481 100 Bublava - Praha

 • nová linka, ketrá vznikla přečíslováním z 480 100 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • nový spoj v PD Sokolov, aut.nádr. (5:40) > Praha, Florenc (převod z linky 480 310)
 • 6 nových zastávek mezi Karlovými Vary a Prahou
 • časový posun nedělního spoje z Kraslic
 • 2.7.2007

  410 420 Aš - Praha

 • linka je přečíslována na linku 411 420 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun posledního spoje v NE z Prahy a prvního spoje v PD, SO z Chebu
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • linka je přečíslována na linku 411 450 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen spoj v NE z K. Varů, Terminálu v 10:40 do Prahy a zpět z Florence ve 13:45 do Sokolova
 • pro spoje přes Arnoltov zřízena zastávka Březová, Mýtina, rozc.
 • pro vybrané spoje z Prahy zavedeno zastavování na Hradčanské, u těchto spojů je časově posunut odjezd z Florence
 • 411 420 Aš - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 410 420 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • časový posun posledního spoje v NE z Prahy a prvního spoje v PD, SO z Chebu
 • 411 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním z linky 410 450 téhož dopravce
 • změny při přečíslování linky:
 • zrušen spoj v NE z K. Varů, Terminálu v 10:40 do Prahy a zpět z Florence ve 13:45 do Sokolova
 • pro spoje přes Arnoltov zřízena zastávka Březová, Mýtina, rozc.
 • pro vybrané spoje z Prahy zavedeno zastavování na Hradčanské, u těchto spojů je časově posunut odjezd z Florence
 • 10.6.2007

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z K. Varů, Terminálu ve 13:40 a v NE z K. Varů, Terminálu v 18:30
 • zrušen spoj v PO z Prahy, Florence v 7:30 do K. Varů a v PÁ z Prahy, Florence ve 13:45, 16:45 do K. Varů
 • 480 100 (Bublava -) Kraslice - Praha

 • zrušen jediný pár spojů v PD Praha - Kraslice (ráno z Prahy a odpoledne z Kraslic)
 • na lince je tedy zachován provoz pouze v NE
 • 3.6.2007

  561 765 Podbořany - Jesenice - Kralovice

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů v PD Podbořany, aut.nádr. - Běsno)
 • 4.3.2007

  410 420 Aš - Praha

 • 1 spoj v SO odpoledne z Prahy nově nejede přes Prahu, Zličín
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v SONE K. Vary, terminál (7:40) > Praha a zpět z Florence v 10:45
 • 1.1.2007

  561 765 Podbořany - Jesenice - Kralovice

 • linka je prodloužena na území Středočeského kraje:
 • zavedeny jsou zastávky na území těchto měst a obcí:
 • Kolešov - Bukov - Chotěšov - Jesenice - Tlestky - Žďár
 • přes nové zastávky však nejede žádný spoj linky
 • 10.12.2006

  410 420 Aš - Plzeň - Praha

 • zrušen pár spojů v PÁ z Mariánských Lázní v 10:40 a zpět z Prahy, Florence v 15:15
 • časové posuny vybraných spojů
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj celotýdenně z K. Varů v 6:15 do Prahy a zpět z Florence v 19:45
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Aše a 1 spoje v PD, NE odpoledne z Prahy do Chebu
 • 480 002 Sokolov - Brno

 • linka je v plném rozsahu (2 páry spojů Praha - K. Vary v době konání MFF) zrušena
 • 480 100 Bublava - Praha

 • časový posun spoje v NE z Kraslic
 • 28.5.2006

  410 420 Aš - Plzeň - Praha

 • pro všechny spoje zřízena zastávka Mariánské Lázně, Tržnice
 • ve směru do Prahy zřízena zastávka Praha, Nemocnice Motol (pouze pro výstup)
 • 1 spoj v NE odpoledne z Fr. Lázní prodloužen o úsek Plzeň > Praha
 • nový spoj v PO Praha, Florenc (6:50) > Fr. Lázně
 • časové posuny vybraných spojů
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zastávky Bochov, nám., Hořesedly, Praha, Bílá Hora a Praha, Hradčanská jsou nově určeny ve směru Praha pouze pro výstup
 • nový spoj celotýdenně Praha, Florenc (15:45) > Sokolov, aut.nádr. (převeden z linky 480 310)
 • časové posuny části spojů
 • 480 100 (Bublava -) Kraslice - Praha

 • všechny spoje (kromě nedělního spoje z Prahy) jsou v Kraslicích nově ukončeny na aut.st. (dosud na náměstí)
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • časové posuny části spojů
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy v 15:45 do Sokolova (převeden na linku 410 450)
 • 1.4.2006

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • 1 spoj v PD ráno z K. Varů do Prahy jede nově i v SONE
 • zrušen spoj v PO z K. Varů v 6:30 do Prahy
 • nový spoj v PÁ z K. Varů v 11:45 do Prahy
 • spoj v PD po poledni z Prahy do K. Varů jede nově pouze v PÁ
 • nový spoj celotýdenně z Prahy v 19:45 do K. Varů
 • 420 292 Jáchymov - Praha

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 9:10 do Jáchymova
 • spoj ve směru Jáchymov nově zastavuje také v Praze, Dejvické
 • 1.1.2006

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • pro vybrané spoje zřízeny tyto zastávky:
 • Karlovy Vary, Sklářská - Karlovy Vary, Dvory, KÚ
 • časový posun 1 spoje ráno do Prahy
 • 11.12.2005

  410 420 Aš - Praha

 • časové posuny části spojů
 • zrušen spoj v NE Františkovy Lázně (8:20) > Praha
 • zrušen spoj v PÁ Aš, sídliště (10:25) > Praha
 • 1 pár spojů v NE odpoledne zkrácen o úsek Plzeň, CAN - Praha
 • 1 spoj v PD, NE večer z Prahy prodloužen o úsek Cheb > Aš
 • 1 zrychlený spoj v NE večer z Prahy do Chebu nově zastavuje ve všech dosud projížděných zastávkách
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • posílení linky v úseku Praha - Karlovy Vary - Sokolov:
 • zřízeny zastávky Kynšperk nad Ohří, aut.st. - Kynšperk nad Ohří, Technomat - Libavské Údolí - Šabina
 • přes tyto zastávky jede cca polovina spojů z Prahy a 1 spoj celotýdenně do Prahy
 • tyto spoje zároveň nejedou přes Zlatou a Arnoltov
 • 1 spoj v PO ráno z Aše do Prahy jede z Františkových Lázní nově každý pracovní den
 • 1 spoj v PO ráno z Prahy zkrácen o úsek K. Vary > Aš
 • nový rychlíkový spoj v PD K. Vary, Terminál (5:45) > Praha
 • nový rychlíkový spoj v PO K. Vary, Terminál (6:30) > Praha
 • nový rychlíkový spoj v SO K. Vary, Terminál (7:45) > Praha
 • nové rychlíkové spoje v NE K. Vary, Terminál (7:45, 10:45, 18:30) > Praha a zpět z Prahy v 10:45
 • nový spoj v NE Sokolov, aut.nádr. (18:05) > Praha a zpět z Prahy ve 13:45
 • nový spoj v PD Praha, Florenc (10:45) > Sokolov a v PÁ z Prahy v 18:45 do Sokolova
 • 1 spoj v PD odpoledne z K. Varů jede nově pouze v PÁ
 • zrušen spoj v PÁ K. Vary, Terminál (16:45) > Praha a zpět z Prahy v 17:00 do Aše a v 19:45 do K. Varů
 • 1 spoj v NE odpoledne z K. Varů jede nově již z Fr. Lázní
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:30 do Chebu
 • všechny spoje začínající v K. Varech mezi Prahou a K. Vary nikde nestaví
 • časové posuny většiny spojů
 • nové spoje většinou převedeny z redukované linky 480 310
 • celkově dochází k omezení provozu v úseku Karlovy Vary - Praha
 • 420 292 Jáchymov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PO ráno z Prahy
 • 480 002 (Sokolov -) Karlovy Vary - Praha (- Brno)

  jízdní řád
 • zavádí se 2 páry spojů Praha - Karlovy Vary, které jedou pouze v době konání MFF Karlovy Vary
 • jediný původní spoj v PD ráno Sokolov > Karlovy Vary se ruší
 • 480 100 (Bublava -) Kraslice - Praha

 • zavedení provozu v PD:
 • nový spoj v PD z Prahy, Florence v 6:45 do Kraslice a zpět Kraslic, města ve 14:10
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary - Praha

  jízdní řád
 • razantní redukce linky:
 • ruší se všechny spoje v trase Karlovy Vary - Praha (3 páry spojů v PO, PÁ, 2 páry spojů v ÚT-PÁ, 2 páry spojů v SO a 4 páry spojů v NE)
 • malá část těchto spojů převedena na linku 410 450
 • ruší se spoje v NE ze Sokolova v 5:40, 18:00 a zpět z Prahy ve 12:30
 • ruší se spoj v PD, NE ze Sokolova ve 14:45
 • ruší se spoj v PD z Prahy v 10:40 do Sokolova
 • část spojů Praha - Sokolov převedena na linku 410 450
 • celkově je oslaben provoz v úseku Karlovy Vary - Praha
 • 12.6.2005

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v SO z Karlových Varů ve 13:30 do Prahy
 • celotýdenní spoj z K. Varů v 16:45 nově jede pouze v PÁ, NE
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 19:45 do K. Varů
 • časové posuny vybraných spojů
 • 420 292 Jáchymov - Praha

 • nový spoj v PO z Prahy v 9:00 do Jáchymova
 • časový posun spoje z Jáchymova
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary - Praha

 • redukce spojů celotýdenně:
 • zrušen spoj v SO z K. Varů v 5:30 do Prahy a zpět v 8:45 do K. Varů
 • zrušen spoj v PD z K. Varů v 7:50 do Prahy a zpět v 10:45 do K. Varů
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 9:55 do K. Varů
 • zrušen spoj v SO z Prahy v 16:55 do K. Varů
 • nový spoj v PÁ z K. Varů v 10:45 do Prahy
 • 1 spoj celotýdenně v poledne z K. Varů prodloužen a jede již ze Sokolova
 • 1 spoj celotýdenně odpoledne ze Sokolova a 1 spoj večer z Prahy do K. Varů jede nově pouze v PÁ, NE
 • 12.12.2004

  410 420 Aš - Plzeň - Praha

 • časové posuny části spojů celotýdenně
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • spoj v Prahy po poledni již nejede v NE (převede na linku 480 310)
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně odpoledne a večer
 • 420 292 Jáchymov - Praha

 • časový posun ranního spoje z Jáchymova
 • 480 100 Bublava - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Prahy
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary - Praha

 • nový spoj v NE Praha, Florenc (13:30) >> Karlovy Vary (převeden z linky 410 450)
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 12.12.2004

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • spoj v PD poledne z Karlových Varů jede nově pouze v PÁ
 • zrušen spoj v NE Karlovy Vary (14:00) >> Praha a zpět z Prahy v 16:50 do Karlových Varů
 • časové posuny části spojů
 • 480 100 Bublava - Praha

 • nedělní spoj z Bublavy zkrácen a jede až z Kraslic, města
 • zastávky Bublava a Stříbrná tak nejsou obsluhovány žádným spojem
 • časový posun polohy spoje z Prahy
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.6.2004

  410 420 Aš - Praha

 • spoj v neděli z Mariánských Lázní v 7:45 posunut na 8:15
 • spoj v pátek z Aše v 9:00 posunut na 10:15
 • spoj v sobotu z Prahy ve 13.15 posunut na 13:25
 • 410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • spoj v sobotu z Prahy v 19:25 posunut na 19:45 a nově jede také v PD
 • spoj v PD z Karlových Varů v 11:50 nově zastavuje v Petrohradu
 • spoj z Prahy ve 12.20 posunut na 12:30
 • spoj v neděli z Prahy v 16.30 posunut na 16.50
 • 480 100 Bublava - Praha

 • spoj v neděli z Prahy v 16.50 posunut na 16.30
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary - Praha

 • omezení provozu v relaci Praha - Karlovy Vary:
 • zrušen spoj v pátek z Karlových Varů v 15.30
 • zrušen spoj v PD a sobotu z Karlových Varů v 18.30
 • spoj v sobotu z Prahy v 9:00 posunut na 8:45
 • spoj v sobotu a neděli z Prahy v 10:30 posunut na 10.50
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 19:25 do Karlových Varů
 • zrušen spoj v pátek z Prahy ve 20:15 do Karlových Varů
 • 29.2.2004

  410 450 Aš - Karlovy Vary - Praha

 • zrušen spoj v sobotu z Prahy v 6:20
 • zrušen spoj v neděli z Karlových Varů v 11:50 a z Prahy v 19:25
 • spoj z Prahy ve 12:00 posunut na 12:20
 • spoj v sobotu z Karlových Varů ve 14:00 posunut na 13:30
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 15:45
 • spoj v neděli z Prahy v 19:55 posunut na 19:45
 • 480 100 Bublava - Praha

 • zřízena nová zastávka Kraslice, město (zde je nově ukončen spoj z Prahy)
 • spoj v neděli z Bublavy v 11:45 posunut na 11:40
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary - Praha

 • spoj v neděli z Karlových Varů v 15:30 posunut na 14:45
 • spoj z Prahy v 9:00 jede pouze v sobotu (dosud celotýdenně)
 • zrušen spoj v sobotu z Prahy v 15:00
 • spoj v pátek a neděli z Prahy v 18:30 jede nyní celotýdenně
 • nový spoj z Prahy v pátek ve 20:15 a v neděli ve 21:30
 • 14.12.2003

  410 420 Aš - Praha

 • spoj v PD a sobotu z Chebu ve 4:15 posunut na 4:10
 • spoj v PD z Františkových Lázní v 8:20 posunut na 8:10
 • spoj v neděli z Prahy v 19:50 posunut na 19:45
 • 410 450 Aš - Praha

 • spoj v PD a neděli z Karlových Varů ve 12:00 posunut na 11:50
 • tento spoj a spoj v PD z K.Varů v 16:45 nově nezastavují v obcích Věrušičky, Petrohrad, Krupá, Řevničov
 • zrušen spoj v neděli z Karlových Varů v 10:30 a z Prahy v 15:45
 • 480 100 Bublava - Praha

 • linka prodloužena do Bublavy s těmito novými zastávkami:
 • Bublava, restaurace, Sport - Stříbrná
 • prodloužení platí pro spoj v neděli z Kraslic ve 12:10 (z Bublavy v 11:45)
 • 15.6.2003

  410 420 Aš - Praha

 • spoj v S z Prahy posunut z 12:45 na 13:15
 • spoj v N z Prahy posunut z 13:15 na 14:00
 • spoj v pátek z Prahy v 15:15 nově projíždí zastávky: Kozolupy, Úlice, Sulislav, Černošín a Chodová Planá, aut.st.
 • 410 450 Aš - Praha

 • spoj v PD, S v 7:00 z Karlových Varů do Prahy se posouvá na 6:50
 • spoj v PD, N v 14:55 z Fr. Lázní prodloužen o úsek Aš, sídliště (14:30) >> Fr. Lázně, městské sady
 • spoj v pátek v 14:30 z Prahy se posouvá na 14:45
 • spoj v pondělí 8:30 má prodlouženu jízdní dobu o 15 minut
 • spoje v PD a N v 14:30 a v PÁ v 14:45 z Prahy nově zastavují v Odravě
 • 480 002 Sokolov - Brno

 • zrušena zastávka Karlovy Vary, Sklářská
 • spoj v PD ze Sokolova posunut z 4:50 na 4:55
 • 480 310 Kynšperk nad Ohří - Praha

 • spoj v 13:00 z Prahy prodloužen o úsek Sokolov, aut. nádr. >> Kynšperk n. O., aut.st.

 • seznam linek tohoto dopravce