1.7.2023

143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PO+PÁ dopoledne z Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj v PÁ poledne ze Sušice jede nově každý PD
 • nový spoj v PD z Prahy v 11:00 do Sušice
 • nový spoj v NE z Prahy v 15:15 do Sušice
 • 1 spoj v NE odpoledne z Prahy do Strakonic je prodloužen až do Sušice
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • zrušen spoj v NE z Prahy 18:30 do Sušice
 • zrušen posilový spoj v NE ze Strakonic v 19:30 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 17.4.2023

  143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PD ze Sušice v 5:00 a zpět z Prahy v 15:40
 • nový spoj v NE ze Sušice v 15:00 a zpět z Prahy v 18:30
 • 5.3.2023

  143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v SO z Prahy v 8:00 a zpět ze Sušice v 16:00
 • zrušeny spoje se zastaveným provozem do 30.9.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 441 Praha - Modrava

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 8:00 a zpět z Kvildy ve 14:40
 • 1.2.2023

  435 200 Modrava - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 11.12.2022

  143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 9:30 a zpět ze Sušice v 15:00
 • časové posuny části spojů v SO
 • 143 441 Praha - Prachatice / Modrava

 • nová linka v trase Praha, Na Knížecí - Strakonice, aut.nádr. - Prachatice, Malé nám. / Vimperk, aut.nádr. - Stachy, aut.st. - Kvilda - Modrava
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD+NE Praha - Prachatice, 1 pár spojů v PÁ Praha - Strakonice, 1 pár spojů v SO Praha - Kvilda a 1 pár spojů v NE Praha - Modrava (jede až od 1.7.)
 • 167 221 Praha - Jablonec nad Nisou - Rokytnice nad Jizerou

 • časový posun sezonního páru spojů v SO Praha - Rokytnice
 • 28.8.2022

  143 440 Praha - Sušice

 • zrušen 1. spoj v z Prahy v PO v 7:00
 • nový spoj v SO ze Sušice v 5:20 a zpět z Prahy v 9:30 a zpět ze Sušice v 15:00
 • nový spoj v NE ze Sušice v 9:45 a zpět z Prahy ve 13:15 a zpět ze Sušice v 18:30
 • časové posuny části spojů
 • 1.7.2022

  143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v SO ráno z Prahy jede nově také o letních prázdninách
 • 12.6.2022

  143 104 Praha - Nýrsko

 • jediný sobotní pár spojů do/z Prahy nově nejede do konce platnosti JŘ (původně měl jet od 1.10.)
 • 143 105 Praha - Klatovy

 • jediný pár spojů v PD do/z Prahy nově nejede do konce platnosti JŘ (původně měl jet od 1.10.)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • část spojů nově nejede o letních prázninách
 • nový spoj v PO z Prahy v 9:45 do Sušice
 • nový spoj v NE z Prahy v 16:00 do Strakonic
 • nový spoj v SO z Prahy v 19:00 do Sušice
 • 1 spoj v NE podvečer ze Sušice zkrácen a nově jede až ze Strakonic
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 444 Praha - Písek - Klatovy

 • zastaven provoz 1 páru spojů v NE Praha - Písek
 • 167 221 Praha - Rokytnice nad Jizerou

 • časový posun letního sobotního páru spojů Praha - Rokytnice
 • 435 200 Modrava - Praha

 • na lince je obnoven provoz 1 párem letních prázdninových spojů v SONE
 • 2.4.2022

  143 444 Praha - Písek - Klatovy

 • zaveden pravidelný provoz v trase Praha - Písek: 1 spoj v NE z Prahy v 17:00 a zpět z Písku v 18:45
 • nedělní pár spojů v celé trase jede nově až od 1.12. (původně od 1.10.)
 • 12.12.2021

  143 104 Praha - Nýrsko

 • 1 fiktivní celotýdenní pár spojů Praha - Nýrsko nově jede od 1.10.22
 • 143 105 Praha - Klatovy

 • 1 fiktivní pár spojů v PD Praha - Klatovy nově jede od 1.10.22
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 444 Praha - Klatovy

 • jediný fiktivní pár spojů v NE Praha - Klatovy nově jede od 1.10.22
 • 167 221 Praha - Jablonec nad Nisou - Rokytnice nad Jizerou

 • 1 pár spojů v SO Praha - Rokytnice jede nově pouze o letních prázdninách
 • časové posuny všech spojů Praha - Jablonec nad Nisou
 • 435 200 Modrava - Praha

 • linka je i nadále fiktivní (1 pár spojů v SO), zrušen fiktivní pár spojů v NE
 • 29.8.2021

  143 105 Praha - Klatovy

 • jediný pár spojů v úseku Praha - Plzeň i nadále nejede do konce platnosti JŘ
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zastaven provoz 1 páru spojů v SO a posledního spoje v PÁ ze Sušice
 • časové posuny vybraných spojů
 • zrychlené nedělní spoje ze Sušice jedou nově přes všechny zastávky
 • 143 444 Praha - České Budějovice - Klatovy

 • původně plánovaný provoz 1 páru spojů v NE od října zrušen - linka nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 167 221 Praha - Rokytnice nad Jizerou

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy a v SO odpoledne z Rokytnice
 • 13.7.2021

  143 444 Praha - Strakonice - Klatovy

 • obnoven provoz linky zrušené 16. 2. 2021
 • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ z Prahy a v NE do Prahy od 1.10.2021
 • 9.7.2021

  143 440 Praha - Sušice

 • obnoveny 2 spoje v SO ráno z Prahy, 1 spoj v PÁ podvečer z Prahy, 2 spoje v NE odpoledne do Prahy a 1 spoj v SO odpoledne do Prahy
 • nové spoje v PÁ z Prahy v 9:25 a zpět ze Sušice ve 13:00, 19:00
 • nový spoj v NE z Sušice v 8:00 a zpět z Prahy v 11:00
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne do Prahy nově projíždí část zastávek
 • časové posuny vybraných spojů
 • zrušena nepoužívaná zastávka Strakonice, Ellerova-Hvězda
 • 2.7.2021

  435 200 Modrava - Praha

 • na lince je zastaven provoz (dosud byl provozován 1 spoj v SO ráno z Prahy do Sušice a 1 spoj v NE odpoledne zpět)
 • všechny spoje nově nejedou do konce platnosti JŘ
 • 1.7.2021

  143 104 Praha - Nýrsko

 • trvale zrušeny dosavadní pozastavené spoje
 • na lince jsou provozovány pouze 3 páry spojů mimo území Prahy a Středočeského kraje a 1 pár jednodenních spojů Praha - Nýrsko
 • 143 105 Praha - Klatovy

 • fiktivní pár spojů, který nejede po celou dobu platnosti JŘ, nově zastavuje ve všech zastávkách na trase
 • 15.5.2021

  143 440 Praha - Sušice

 • zastaven provoz 1 spoj v SO ráno z Prahy a v NE odpoledne ze Sušice (převedeny na linku 435 200)
 • 435 200 Modrava - Sušice - Praha

 • nový spoj v SO ráno z Prahy a v NE odpoledne ze Sušice (převedeny z linky 143 440)
 • 14.5.2021

  143 105 Praha - Plzeň - Domažlice - Klatovy

 • pro 1 pár fiktivních spojů Praha - Klatovy zrušeny zastávky Plzeň, Terminál Hlavní nádraží a Plzeň, Hlavní nádraží a zřízena zastávka Plzeň, Železniční
 • 7.5.2021

  167 221 Praha - Rokytnice nad Jizerou

 • obnovení a rozšíření provozu linky:
 • 1 pár spojů v SO Paha - Rokytnice nad Jizerou a 2 páry spojů v PÁ+NE Praha - Jablonec nad Nisou
 • 23.4.2021

  143 440 Praha - Sušice

 • obnoven provoz 5 spojů v PO, 4 spojů v ÚT-ČT, 6 spojů v PÁ, 3 spojů v SO a 6 spojů v NE
 • 21.4.2021

  143 105 Praha - Klatovy

 • zaveden 1 fiktivní pár spojů v PD Praha - Klatovy, který však nejede do konce platnosti JŘ
 • 2.3.2021

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • zastavení provozu celé linky do 30.6.
 • 143 105 Praha - Klatovy

 • linka je zrušena (dosud nebyl na území Prahy ani Středočeského kraje provozován žádný spoj)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • na lince je téměř zastaven provoz
 • zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně, 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy
 • 167 221 Praha - Rokytnice nad Jizeou

 • zastavení provozu linky (1 pár spojů v SONE) do konce platnosti JŘ
 • 435 200 Modrava - Praha

 • zastavení provozu linky (1 pár spojů v SO) do konce platnosti JŘ
 • 15.2.2021

  143 444 Praha - České Budějovice - Klatovy

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 1.2.2021

  435 200 Modrava - Praha

 • obnoven provoz linky, zrušené k 1.1.2021 (a do té doby fiktivní)
 • rozsah provozu: 1 pár celoročních spojů v SO Praha - Modrava
 • 13.1.2021

  167 221 Praha - Rokytnice nad Jizerou

 • nová linka v trase Praha, Černý Most - Jablonec nad Nisou, aut.nádr. - Tanvald, Terminál u žl.st. - Harrachov, aut.nádr. - Rokytnice n.J., Horní Rokytnice
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SONE od 29.1.2021
 • 5.1.2021

  143 440 Praha - Sušice

 • nově zastaven provoz 1 páru spojů v PO ráno a 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy
 • 1.1.2021

  435 200 Modrava - Praha

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 13.12.2020

  143 104 Praha - Nýrsko

 • u 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy a v NE odpoledne do Prahy je plánováno obnovení provozu po 3.1.2021
 • 143 440 Praha - Sušice

 • obnovení provozu 2 spojů v PÁ z Prahy, 1 spoje v SONE z Prahy a 1 spoje v PÁ+NE do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 6.11.2020

  143 440 Praha - Sušice

 • obnovení 1 spoje v PO z Prahy, 1 páru spojů v PÁ, 1 spoj ve NE z Prahy a 2 spojů v NE do Prahy
 • 19.10.2020

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • zastavení provozu linky do konce platnosti JŘ (na území Prahy zasahoval 1 pár spojů v PÁ a 1 spoj v NE do Prahy)
 • 143 105 (Praha -) Plzeň - Domažlice (- Klatovy)

 • zastavení provozu linky do konce platnosti JŘ (na území Prahy již nezasahoval žádný spoj)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • omezení provozu cca o 25% (zastaven provoz 1 páru spojů celotýdenně a 3 párů spojů v PÁ do konce platnosti JŘ)
 • 435 200 Modrava - Praha

 • zastavení provozu linky do konce platnosti JŘ (1 pár spojů v SONE)
 • 30.8.2020

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • 1 spoj v PÁ do Prahy časově posunut a nově nejede přes Plzeň
 • 1 spoj v NE do Prahy nově zastavuje ve více zastávkách po trase
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
 • 435 200 Modrava - Praha

 • časový posun nedělního spoje ráno z Prahy
 • 14.6.2020

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • obnovení provozu spojů z/do Prahy jako před koronavirovým omezením
 • nový spoj v PÁ z Klatov v 10:40 do Prahy, Zličína
 • 143 440 Praha - Sušice

 • obnovení plného rozsahu spojů jako před koronavirem s výjimkou zrušeného spoje ve ČT z Prahy v 16:45 a zrušeného spoje v PO-ČT ze Sušice v 5:00
 • 1 spoj v PO odpoledne ze Sušice jede nově také v ÚT-ČT
 • nový poslední spoj v PÁ ze Sušice v 19:00
 • 143 444 Praha - České Budějovice / Klatovy

 • jediný spoj této linky v NE i nadále nejede (jeho provoz byl zastaven v rámci koronaviru od 17.3.)
 • 435 200 Modrava - Praha

 • na této dosud fiktivní lince je zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů v SONE Praha - Modrava
 • Koronavirus 2020

 • od 17.3. zastaven provoz i zbylých spojů Praha - Klatovy (143 104, 143 444), zrušení 1 až 4 párů spojů v jednotlivých dnech v týdnu na lince Sušice - Praha (143 440);
  od 20.3. na této lince téměř zastaven provoz (zachován pouze 1 pár spojů celotýdenně a 1 spoj v PÁ z Prahy a 1 spoj v NE do Prahy)
 • od 30.4. obnoven 1 pár spojů v PD+NE Praha - Sušice (143 440), od 18.5. obnoven další pár spojů celotýdenně na této lince
 • 1.3.2020

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • zrušen spoj v PÁ z Klatov ve 13:00 do Prahy, Florenc
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1. spoj v PD ze Sušice nově nejede přes z. Sušice, Nádražní u samoobsluhy a Rabí
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 17:30
 • časový posun 1 spoje ve ČT odpoledne z Prahy
 • 15.12.2019

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • 1 spoj v PD ráno z Klatov do Prahy, Zličína nově od 13.1.2020 nejede
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov do Prahy, Florence nově jede až od 10.1.2020, je časově posunut a zkrácen o zastáku Klatovy, aut.nádr.
 • 143 105 (Praha -) Plzeň - Domažlice (- Klatovy)

 • 1 fiktivní pár spojů Praha - Klatovy nahrazen novými spoji mimo území Prahy a Středočeského kraje
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PO ze Sušice v 5:00 jede od 14.1.2020 nově každý PD
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 8:00 do Strakonic a zpět ze Strakonic ve 14:00
 • nový spoj v PO ze Sušice ve 13:00 do Prahy
 • 1 spoj v SO ráno z Prahy jede nově pouze o letních prázdninách
 • nový spoj ve ČT z Prahy v 17:30 (jede až od 16.1.2020)
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 17:30 (jede až od 14.2.2020)
 • 143 444 Praha - České Budějovice - Klatovy

 • zrušen spoj ve ČT z Prahy ve 13:30 do Strakonic
 • ostatní změny se nětýkají Prahy ani Středočeského kraje (na lince zachován poue 1 spoj v NE Klatovy - České Budějovice - Praha)
 • 26.9.2019

  143 444 Praha - Strakonice / Č. Budějovice - Klatovy

 • pro 1 čtvrteční pár spojů Strakonice - Č. Budějovice / Klatovy zrušena zstávka Č. Budějovice, Jihočeská univerzita
 • 1.9.2019

  143 105 Praha - Domažlice - Klatovy

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (původně měla být v provozu od října)
 • 143 444 Praha - Strakonice / České Budějovice - Klatovy

 • zrušen mimosezonní spoj ve ČT z Prahy v 16:15 do Č. Budějovic
 • nový spoj ve ČT z Prahy ve 13:30 do Strakonic (jede po 19.9.)
 • 7.7.2019

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • 1 spoj v NE odpoledne do Prahy jede nově také o letních prázdninách
 • 9.6.2019

  143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne ze Sušice
 • 1 pár spojů v PO Praha - Strakonice nově nejede o letních prázdninách
 • 3.3.2019

  143 105 Praha - Klatovy

 • nová linka v trase: Praha, Florenc - Praha, Zličín - Plzeň, CAN - Stod - Staňkov, nám. - Domažlice, žel.st. - Kdyně, aut.st. - Klatovy, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 1 spoj v PÁ odpoledne tam a 1 spoj v NE odpoledne zpět
 • linka je v provozu až od září 2019
 • 15.2.2019

  143 444 Praha - České Budějovice - Klatovy

 • nová linka v trase: Praha, Na Knížecí - Písek, aut.nádr. - Vodňany, žel.st. - České Budějovice, aut.nádr. - Strakonice, aut.nádr. - Horažďovice, žel.st. - Klatovy, nádraží ČD
 • rozsah provozu: 1 spoj ve ČT odpoledne z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne z Klatov (mimo období od června do září)
 • 9.12.2018

  143 104 Praha - Nýrsko

 • páteční spoj z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne do Prahy nově nejede přes část zastávek na trase
 • obnoven provoz v úseku Klatovy - Nýrsko, ale pouze spoji v této trase
 • 143 390 Praha - Klatovy

 • tato již fiktivní linka je zrušena
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PO z Prahy v 8:00 do Strakonic a zpět ze Strakonic ve 14:00
 • 1 spoj v PA odpoledne z Prahy jede nově přes více zastávek na trase
 • časové posuny vybraných spojů
 • 2.9.2018

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • časový posun jediného pátečního spoje ze Zličína do Klatov
 • zrušen jediný spoj v NE z Prahy, Zličína v 17:30 do Klatov
 • zrušen spoj v NE z Klatov v 15:00 do Prahy
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1. spoj v PO z Prahy časově posunut a nově jede celoročně (dosud pouze v části července)
 • 1 spoj v NE ráno ze Sušice jede nově celoročně (dosud pouze v části července)
 • 10.6.2018

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • jediný spoj z Prahy nově nejede ve ČT a také o letních prázdninách
 • zrušen 1. spoj v PD z Klatov v 5:30 do Prahy
 • 1 spoj v PD ráno/dopoledne z Klatov prodloužen o úsek Plzeň - Praha, Zličín
 • odpolední spoj do Prahy nově nejede ve ČT, v PÁ prodloužen o úsek Zličín > Florenc a v NE nejede o letních prázdninách
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový prázdninový spoj v PO z Prahy v 6:30
 • nový prázdninový spoj v SO z Prahy v 8:00 a zpět ze Sušice v 16:00
 • nový prázdninový spoj v NE ze Sušice v 8:00
 • 4.3.2018

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • nový spoj v PD z Klatov v 5:30 do Prahy, Zličína (nejede přes Plzeň) - částečný převod z linky 143 390
 • zrušen spoj v PÁ z Klatov v 10:40 do Prahy, Florence
 • nový spoj ve ČT, PÁ, NE z Klatov ve 14:00 do Prahy, Zličína a zpět v 17:30 do Klatov (nejede přes Plzeň)
 • 143 390 Praha - Klatovy

 • zastavení provozu jediného spoje této linky (1 spoj v PD ráno z Klatov do Prahy v různých variantách podle jednotlivých provozních období) - částečně nahrazeno linkou 143 104
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj ve ČT z Prahy v 17:30 do Sušice
 • 10.12.2017

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • 1 spoj v PD ráno z Klatov zkrácen o úsek Plzeň - Praha
 • 1 spoj v NE z Klatov do Prahy nově nejede v Klatovech přes Nábř. kpt. Nálevky
 • 143 390 Praha - Klatovy

 • na lince je obnoven pravidelný provoz:
 • nový spoj v PD z Klatov v 6:20 do Prahy, Na Knížecí (s omezením ve vybraných částech roku)
 • nový spoj v PD z Klatov v 7:42 do Prahy, Na Knížecí (jede pouze ve vybraných částech roku)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj ve ČT z Prahy v 17:30
 • nový spoj v PÁ ze Sušice v 17:20
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy jede do března pouze v PO, PÁ
 • část spojů zastavuje mezi Sušicí a Strakonicemi ve více zastávkách
 • 3.9.2017

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • omezení provozu v úseku Praha - Plzeň (v tomto úseku zrušen 1 spoj celotýdenně z Prahy a 1 spoj v PO ráno z Prahy, 1 spoj v PÁ do Prahy a 2 spoje v NE do Prahy)
 • v úseku Praha - Plzeň zachován pouze 1 spoj v PD do Prahy a 1 spoj v PÁ, NE do Prahy
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy jede nově každý PD
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 17:30 a zpět ze Sušice v 17:00
 • zrušen spoj ve ČT z Prahy v 18:00
 • 435 200 Modrava - Praha

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ (dosud jela ve vybrané dny v roce)
 • 11.6.2017

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • 1 spoj v PO, PÁ, SO ráno z Klatov jede o letních prázdninách nově i v ÚT-ČT
 • 1 spoj v NE odpoledne z Klatov jede o letních prázdninách nově také přes Plzeň
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun posledního spoje v PÁ ze Sušice
 • 5.3.2017

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • 1 spoj v PD ráno z Klatov jede v úseku Plzeň - Praha nově pouze v PO, PÁ
 • 1 spoj v PO, PÁ dopoledne z Klatov jede v úseku Plzeň - Praha nově pouze v PÁ
 • 1 spoj v NE odpoledne z Klatov nově nejede přes Plzeň
 • 1 spoj v NE odpoledne z Klatov zkrácen o úsek Plzeň - Praha
 • zrušen poslední spoj v NE ze Zličína ve 20:45 do Plzně
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 9:25 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • nový spoj v NE z Prahy v 11:00 a zpět ze Sušice ve 14:00
 • 1 spoj v PD podvečer z Prahy jede nově pouze ve ČT, PÁ
 • 1 spoj v PÁ podvečer z Prahy jede nově každý PD
 • časové posuny vybraných spojů
 • 11.12.2016

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • 1. spoj v PD a 1 spoj v NE odpoledne z Klatov v Praze prodloužen o úsek Hradčanská - Florenc
 • nový spoj v SO z Klatov v 7:42 do Prahy
 • zrušen spoj v SONE z Klatov v 10:40 do Prahy
 • spoj v PÁ z Prahy v 9:00 jede nově až z Plzně
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov v Praze prodloužen o úsek Zličín - Florenc
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 14:00 do Klatov
 • 143 390 Praha - Klatovy

 • pozastaven provoz linky (jediný pár spojů v PD, SO/NE nově nejede po celou dobu platnosti JŘ)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 17:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • 435 200 Modrava - Praha

 • původně pozastavený provoz linky obnoven ve vybrané dny v roce (1 pár spojů Modrava - Praha)
 • 28.8.2016

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • 1 spoj v PD ráno z Klatov do Prahy nově nejede po většinu dní v roce
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy do Klatov jede nově pouze v PO, PÁ
 • spoj v PÁ, SO z Klatov v 10:40 jede nově také v PO, NE
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 18:15 do Klatov
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PD ráo ze Sušice jede nově pouze v PO
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 8:50 a zpět ze Sušice v 15:44
 • poslední spoj v PD z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • časové posuny vybraných spojů
 • 435 200 Modrava - Praha

 • na lince je zastaven provoz (původně měly být všechny spoje, tedy 2 páry v SONE, provozovány až do konce září)
 • 12.6.2016

  143 104 Praha - Nýrsko

 • 1 spoj v PD ráno z Klatov prodloužen z Hradčanské na Florenc
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 143 390 Praha - Klatovy

 • nová linka v trase Praha, Florenc - Praha, Hlavní nádraží - Praha, Na Knížecí - Praha, Nové Butovice - Praha, Zličín - Plzeň, CAN - Přeštice, nám. - Švihov, nám. - Klatovy, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v P, SO ráno z Klatov a 1 spoj v PD, NE večer z Prahy
 • linka je v provozu až od 5.9.2016
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PO, PÁ poledne z Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj v PO, ÚT, PÁ ráno do Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj ve ČT, PÁ večer z Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj v SO ráno z Prahy a 1 spoj v SONE v poledne do Prahy nově nejede až do září
 • nový spoj v PD ze Sušice v 15:44
 • časové posuny vybraných spojů
 • 435 200 Modrava - Praha

 • nová sezonní víkendová linka v trase:
 • Modrava - Srní - Kašperské Hory - Sušice, nábřeží - Rabí, nám. - Horažďovice, žel.st. - Strakonice, aut.nádr. - Čimelice, nám. - Praha, Na Knížecí
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO Praha - Modrava, 1 spoj v NE Sušice - Modrava a 1 spoj v NE Modrava - Praha
 • všechny spoje jedou pouze do konce září
 • 28.2.2016

  143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO ze Sušice v 5:00
 • 1 spoj v PD ráno ze Sušice jede nově pouze v PO, ÚT, PÁ
 • zrušen letní prázdninový spoj v PÁ z Prahy v 8:50 a zpět ze Sušice ve 12:31
 • spoj v PD z Prahy v 11:00 jede nově pouze v PO, PÁ
 • zrušen spoj v PÁ ze Sušice ve 14:00 a zpět z Prahy v 18:00
 • spoj v PD z Prahy v 19:00 jede nově pouze ve ČT, PÁ
 • časové posuny vybraných spojů
 • 25.1.2016

  143 104 Praha - Nýrsko

 • 1 pár spojů v PD jede o letních prázdninách pouze v PO, PÁ
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PD podvečer z Prahy nově projíždí část zastávek mezi Horažďovicemi a Sušicí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.12.2015

  143 104 Praha - Nýrsko

 • časové posuny vybraných spojů do Prahy
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 7:00
 • nové spoje v PD z Prahy v 10:20, 18:30 a zpět ze Sušice v 6:00, 14:00
 • 1 spoj v PD odpoledne ze Sušice nově projíždí část zastávek
 • časové posuny části spojů do Prahy
 • zrušena zastávka Malý Bor, Týnec, rozc. 1,0
 • 30.8.2015

  143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v SO ráno ze Sušice
 • 14.6.2015

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • zrušen spoj v SO z Klatov v 5:30 a zpět z Prahy v 7:30 do Klatov
 • 1 pár spojů v PD do/z Prahy jede o letních prázdninách nově pouze v PO, PÁ
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PO z Prahy v 7:00 do Sušice
 • 1.3.2015

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • zrušen 1 pár spojů v PD Praha - Klatovy a 1 spoj v NE odpoledne z Prahy do Klatov
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časové posuny části nedělních spojů
 • 14.12.2014

  143 440 Praha - Sušice

 • více spojů zastavuje v z. Rabí, Bojanovice
 • 1 spoj v SO ráno z Prahy projíždí více zastávek
 • 31.8.2014

  143 104 Praha - Klatovy (- Nýrsko)

 • zrušen 1. spoj v PD z Plzně v 6:00, resp. 6:15 do Prahy
 • zrušen spoj v PO z Klatov v 9:10 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 11:10 do Klatov přes Nem. Motol
 • zrušen spoj v PÁ z Plzně v 11:30 do Prahy, Zličína
 • 15.6.2014

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PÁ poledne z Prahy jede o letních prázdninách nově každý PD
 • 143 440 Praha - Sušice

 • poslední spoj v NE ze Sušice jede nově přes více zastávek na trase
 • 2.3.2014

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • nový spoj v PÁ z Plzně v 11:30 do Zličína
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov zkrácen o úsek Plzeň > Praha
 • časové posuny vybraných spojů
 • 15.12.2013

  143 104 Praha - Nýrsko

 • zastávka Plzeň, Stavební stroje Rokycanská přejmenována na Plzeň, Divadlo Alfa
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zkrácen a nově jede až z Plzně
 • 1 pár spojů v PÁ odpoledne zkrácen o úsek Praha - Plzeň
 • zrušen spoj v SO z Plzně v 9:00 do Prahy
 • 1 spoj v PD dopoledne z Klatov jede v úseku Plzeň - Praha pouze v PO
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne ze Sušice
 • poslední spoj v NE ze Sušice je nově rychlíkový
 • 1.9.2013

  143 104 Praha - Nýrsko

 • časový posun 1. spoje v PD do Prahy
 • 9.6.2013

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 15:10 a zpět z Plzně ve 14:50
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 15:30
 • 1 spoj v SO odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Plzeň > Klatovy
 • poslední spoj v NE ze Zličína zkrácen o úsek Plzeň, Stav. stroje Rokycanská > Plzeň, CAN
 • většina spojů ve směru do Prahy nově zastavuje v zast. Praha, Nemocnice Motol
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časové posuny vybraných spojů v PD
 • 3.3.2013

  143 104 Praha - Nýrsko

 • zrušeny sezónní spoje v PO, PÁ z Prahy v 10:00, 13:25 a zpět z Plzně v 8:15
 • zrušen sezónní spoj v PO z Plzně v 16:15
 • 1 spoj v PO, PÁ dopoledne do Prahy a odpoledne z Prahy jede nově každý PD
 • zrušen sezónní spoj v NE z Klatov ve 13:00, v SO z Klatov v 15:30 a v SONE z Prahy v 19:10
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v SO odpoledne ze Sušice
 • 9.12.2012

  143 104 Praha - Nýrsko

 • nový spoj v PO z Prahy ve 14:20
 • zrušen spoj v ÚT-ČT z Plzně v 16:10 a zpět ze Zličína v 17:45
 • zrušen spoj v PÁ z Plzně v 11:30 do Prahy
 • část spojů ve směru do Prahy zkrácena o úsek Hradčanská - Florenc
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 9:00 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • 2.9.2012

  143 440 Praha - Sušice

 • 1 pár spojů v PD ráno z Prahy a odpoledne do Prahy jede nově pouze v PO, PÁ
 • 10.6.2012

  143 103 Praha - Nýrsko

 • zrušen spoj v PO z Prahy ve 14:20 do Klatov
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 páru spojů v PÁ odpoledne
 • 4.3.2012

  143 104 Praha - Nýrsko

 • zrušen poslední spoj v PÁ z Prahy v 19:30 do Plzně
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PÁ dopoledne z Prahy časově posunut a nově jede každý PD
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 11.12.2011

  143 104 Praha - Nýrsko

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PO, PÁ ráno do Prahy a v SONE odpoledne do Prahy prodloužen o úsek Hradčanská > Florenc
 • 1 spoj v NE večer do Prahy zkrácen o úsek Hradčanská > Zličín
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 9:25 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • časové posuny vybraných spojů
 • 8.7.2011

  143 104 Praha - Nýrsko

 • 1 spoj v NE odpoledne z Klatov jede nově také o letních prázdninách
 • 143 440 Praha - Sušice

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Malý Bor, Týnec, rozc. 1,0
 • zrušen neprázdninový spoj v PÁ z Prahy v 6:50 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • časový posun 1. spoje v PD z Prahy a 1 spoje v PD odpoledne ze Sušice
 • 12.6.2011

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy o letních prázdninách nově nejede přes Hradčanskou
 • 1 spoj v PO, PÁ odpoledne a 1 spoj v SO večer z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PÁ, SO, NE odpoledne z Klatov nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PD podvečer z Prahy jede o letních prázdninách pouze v PÁ
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov jede nově také o letních prázdninách
 • zrušen neprázdninový spoj v PÁ z Plzně ve 12:50 na Zličín
 • zrušen neprázdninový spoj v NE z Klatov v 15:00 do Prahy
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov zkrácen o úsek Zličín > Florenc
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový prázdninový spoj v PD z Prahy v 7:00 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • 1 pár spojů v PÁ ráno a 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v SO podvečer z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne ze Sušice nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PO ráno ze Sušice nově projíždí část zastávek
 • zrušen neprázdninový spoj v NE ze Sušice v 16:50
 • časové posuny části spojů ze Sušice
 • 6.3.2011

  143 104 Praha - Nýrsko

 • nový spoj v PÁ z Prahy ve 12:20 a zpět z Plzně ve 12:50 na Zličín
 • časové posuny části spojů v NE odpoledne
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Plzně
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze v PO, PÁ
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy s plánovaným provozem od března nově nejede
 • 12.12.2010

  143 104 Praha - Nýrsko

 • zrušen spoj v ÚT-PÁ z Florence v 6:50
 • zrušen spoj v PO ze Zličína v 7:45
 • zrušen spoj v ÚT-ČT z Plzně v 8:15 a ze Zličína v 10:45
 • zrušen spoj v ÚT-PÁ z Florence ve 12:20
 • zrušen spoj v PO-ČT z Plzně ve 12:50, 17:25
 • zrušeny spoje v NE z Plzně ve 14:15 a z Florence v 16:30
 • časové posuny části spojů
 • všechny spoje z Florence jedou nově také přes Hradčanskou
 • pro vybrané spoje v PD dopoledne zřízena zastávka Praha, Nemocnice Motol
 • část spojů ukonečných na Zličíně nově jede až na Hradčanskou
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PÁ, SO večer z Prahy nově nejede do března
 • 2 spoje v NE odpoledne do Prahy nově nejedou do března
 • 24.10.2010

  143 104 (Železná Ruda -) Klatovy - Praha

 • zrušen spoj v PD z Klatov v 7:30
 • 1.9.2010

  143 104 Železná Ruda - Klatovy - Praha

 • zrušen spoj v PO z Florence v 10:25
 • zrušen spoj v PO ze Zličína v 10:45
 • časový posun 1 spoje v PÁ poledne z Prahy
 • 2 spoje v PO, PÁ a 1 spoj v NE odpoledne z Prahy s plánovaným podzimním provozem nově nejedou
 • 1 spoj v PÁ a 1 spoj v PD odpoledne do Prahy s plánovaným podzimním provozem nově nejedou
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Klatov
 • 1 prázdninový spoj v PD ráno z Klatov jede nově i po 1.9.
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 rychlíkový spoj v PÁ odpoledne z Prahy z plánovaným provozem od 22.9. nově nejede
 • 13.6.2010

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • časové posuny části spojů
 • u vybraných spojů je změněno ukončení v Praze (Zličín, Hradčanská nebo Florenc)
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový prázninový spoj v PD z Prahy v 7:00 a zpět ze Sušice ve 13:00, současný páteční pár spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 1 pár spojů v NE nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PO ráno ze Sušice jede nově o letních prázdninách
 • 7.3.2010

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • část spojů je ve vybrané dny v týdnu zkrácena o úsek Zličín - Florenc
 • zrušen spoj v NE z Plzně v 8:55 a z Prahy ve 21:00
 • zrušen spoj v PÁ z Plzně v 15:30 na Zličín
 • zrušen spoj ve ČT, PÁ z Klatov v 17:45
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 6:40 do Sušice a zpět ze Sušice ve 13:00
 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 11:45 do Strakonic a zpět ve 13:30
 • zrušen spoj v NE ze Sušice ve 12:30
 • 1 spoj v PO, PÁ odpoledne ze Sušice jede nově každý PD
 • časové posuny části spojů
 • 13.12.2009

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • nový spoj v PO z Prahy v 15:15
 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Prahy
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časové posuny části spojů
 • nový spoj v PÁ z Prahy ve 13:30 do Strakonic a zpět ze Strakonic v 15:00 (jede až od března)
 • nový spoj v PD ze Sušice ve 13:00 a zpět z Prahy v 17:00 (nejede od ledna do března)
 • nový spoj v PO z Prahy v 6:40 a zpět ze Sušice ve 13:00
 • 1.9.2009

  143 104 Praha - Klatovy - Železná Ruda

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze v PÁ
 • 1 spoj ve ČT, PÁ do Prahy jede nově pouze v PÁ a je zkrácen na Zličín
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PÁ z Prahy v 7:00 a zpět ze Sušice ve 13:00
 • páteční spoj vpodvečer z Prahy je nově zrychlený
 • 14.6.2009

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • celkové omezení provozu na letní období:
 • zrušeno cca 6 párů spojů v PD, 1 pár spojů v SO a 2 páry spojů v NE
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO z Prahy v 7:00
 • časové posuny části spojů
 • 8.3.2009

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • nový spoj v PD z Prahy v 7:15
 • nový spoj v ÚT-ČT z Prahy ve 13:20 a zpět z Plzně v 10:30
 • nový spoj v PÁ z Plzně ve 13:45 do Zličína a zpět z Prahy, Florence v 15:00
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen zrychlený spoj v PÁ z Prahy v 15:00
 • zrušen poslední spoj v NE z Prahy ve 20:00
 • nový spoj v NE ze Sušice v 17:00
 • nový spoj v SO ze Sušice v 11:30 a zpět z Prahy ve 14:30
 • 14.12.2008

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • linka nově nejede přes Hradčanskou
 • nový spoj v PO z Prahy v 10:25 a zpět z Plzně v 15:30
 • zrušen spoj v NE z Prahy v 18:20
 • časové posuny vabraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v NE ze Sušice
 • 30.8.2008

  143 104 Železná Ruda - Plzeň - Praha

 • opětovné navýšení počtu spojů po prázdninách:
 • zrušen spoj v ÚT v 6:30 z Prahy
 • nový spoj v ÚT-PÁ z Prahy v 7:10
 • nové spoje v PD z Plzně v 8:15, 13:20, 16:15 a zpět z Prahy v 10:00
 • nový spoj v SO z Prahy v 10:30
 • nový spoj v PO, PÁ z Klatov v 9:10 a zpět z Prahy ve 13:20
 • nový spoj v ÚT-ČT z Prahy v 15:20
 • nový spoj v PD, NE z Prahy v 18:20
 • zrušen spoj v PO z Klatov v 17:10
 • zrušen spoj v PD z Prahy v 19:20
 • nový spoj v NE z Klatov v 17:00 a zpět z Prahy ve 20:00
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO, ČT z Prahy v 16:40
 • zrušen spoj ve ČT, PÁ ze Sušice ve 13:00
 • 15.6.2008

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • 1 spoj v PO-ČT odpoledne z Prahy nově jede i v PÁ
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 143 440 Praha - Sušice

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Strakonice > Sušice
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 3.3.2008

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • nový spoj v PD z Prahy v 11:50 do Plzně
 • nový spoj v NE z Prahy v 18:20 do Plzně
 • poslední spoj v NE z Prahy zkrácen o úsek Plzeň, Stav.stroje Rokycanská > Plzeň, CAN
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PÁ Strakonice, aut.nádr. (16:45) > Praha
 • 2 spoje v PÁ odpoledne z Prahy zkráceny o úsek Strakonice - Sušice
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy
 • poslední spoj v NE z Prahy zkrácen o úsek Sušice, Nádražní u samoobsluhy > Sušice, nábřeží
 • 9.12.2007

  143 104 Praha - Plzeň - Klatovy - Železná Ruda

 • 1 spoj PD ráno z Prahy do Klatov jede nově pouze v PO, ÚT
 • zrušen spoj v PO z Prahy v 9:00 do Plzně
 • nový spoj v PD z Prahy v 11:50 do Plzně
 • zrušen spoj v ÚT-ČT z Prahy v 15:30 do Klatov
 • 1 spoj v PD z Klatov odpoledne do Prahy nově nejede v ÚT
 • zrušen spoj v NE z Plzně v 16:15 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1. spoje v PO ze Sušice
 • 2.9.2007

  143 104 Praha - Klatovy - Železná Ruda

 • 1 spoj v PO ráno z Prahy jede nově každý PD
 • 1 spoj ve ČT, PÁ odpoledne z Klatov jede nově každý PD
 • 1 spoj v NE poledne z Prahy zkrácen o úsek Plzeň > Klatovy
 • zrušeny spoje v NE z Prahy v 15:30, 18:20 do Plzně a z Plzně v 16:15, 18:50
 • zrušen spoj v NE Praha, Zličín (20:45) > Plzeň, Bory
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový spoj v PO Praha, Na Knížecí (16:40) > Sušice
 • nový spoj ve ČT ze Sušice ve 13:00
 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Prahy
 • 10.6.2007

  143 104 Praha - Plzeň - Železná Ruda

 • nový spoj v PD z Florence ve 12:15 do Plzně
 • nový spoj v PD ze Zličína ve 20:45 do Plzně, Bory
 • zrušeny spoje z Prahy v NE ve 14:45 a v PO-ČT v 16:15
 • zrušen spoj v PÁ z Plzně v 19:30 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 143 440 Praha - Sušice

 • časový posun 1 spoje v PO ráno ze Sušice
 • ve směru do Prahy je zrušena zastávka Praha, Smíchovské nádraží (všechny spoje odkloněny Na Knížecí)
 • 4.3.2007

  143 104 Praha - Plzeň - Železná Ruda

 • časový posun 1 spoje v SO odpoledne z Prahy
 • zrušen spoj v NE z Prahy ve 20:10
 • zrušen spoj v SO z Plzně ve 20:00 a zpět z Prahy ve 21:40
 • změna platnosti časových poznámek - velká část nejedoucích spojů i nadále nejede
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zrušen spoj v PO ze Sušice v 5:30 a zpět z Prahy, na Knížecí v 16:40
 • nový spoj v PO ze Sušice v 7:00 (nejede o letních prázdninách)
 • zrušen spoj ve ČT ze Sušice ve 13:00
 • 10.12.2006

  143 104 Praha - Železná Ruda

 • k současným spojům převedeny spoje ze zrušených linek 440 803 a 440 804 dopravce Vratislav Štáhlich
 • bilance původního a nového počtu spojů mezi Prahou a Plzní (linky 143 104, 440 803 a 440 804):
 • v PO úbytek 1 spoje z Prahy a 2 spojů do Prahy, ve ČT nárůst o 1 spoj do Prahy, v PÁ úbytek o 1 spoj z Prahy, v NE úbytek 2 spojů z Prahy
 • 143 440 Praha - Sušice

 • zřízena nová linka, na kterou jsou převedeny všechny spoje linky 143 470 dopravce Vratislav Štáhlich
 • změny při převodu spojů:
 • pro většinu spojů zřízena zastávka Čimelice, nám.
 • nový spoj v PÁ z Prahy v 15:30
 • 1 zrychlený spoj v NE večer z Prahy nově zastavuje ve všech zastávkách
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.10.2006

  143 104 Praha - Plzeň - Železná Ruda

 • nová linka nového dopravce v této trase:
 • Železná Ruda - Nýrsko - Klatovy - Švihov - Přeštice - Plzeň - Praha
 • v Praze je linka ukončena v zastávce Florenc
 • většina zastávek je shodných se stávající linkou 440 804 dopravce Vratislav Štáhlich
 • rozsah provozu: 2-3 páry spojů v PD Praha - Plzeň, 1 spoj v NE ráno Praha > Klatovy, 1 spoj v NE odpoledne Luby > Železná Ruda > Praha (tento spoj nejede po celou dobu platnosti JŘ)
 • přes zastávku Praha, Zličín jedou ve směru Plzeň pouze vybrané spoje

 • seznam linek tohoto dopravce