Změny linek Karel Matyáš - BUSMAT

12.12.2010

172 105 Praha - Brno

 • linka byla v průběhu podzimu 2010 zrušena (1 pár spojů v PÁ, NE)
 • s tím byla také ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 7.3.2010

  560 001 Žatec - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (10 párů spojů v PD a 4 páry spojů v SONE) a nahrazena linkou 560 002 dopravce K+K dopravní agentura
 • 20.12.2009

  562 715 Louny - Řevničov

 • linka je zrušena v plném rozsahu (9 párů spojů v PD a 2 páry spojů v SONE) a plně nahrazena linkou 563 715 dopravce ČSAD Semily
 • 562 716 Louny - Kounov

 • linka je zrušena v plném rozsahu (7 párů spojů v PD) a plně nahrazena linkou 563 716 dopravce ČSAD Semily
 • 562 741 Žatec - Kounov

 • linka je zrušena v plném rozsahu (4 páry spojů v PD) a plně nahrazena linkou 563 741 dopravce DP měst Chomutova a Jirkova
 • 13.12.2009

  560 001 Žatec - Praha

 • část spojů v PD do Prahy zkrácena o úsek Dejvická > Florenc
 • zrušen spoj v PD z Dejvické v 6:30 do Žatce
 • 14.6.2009

  560 001 Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Žatce v 6:30, 15:40 a zpět z Prahy ve 13:30
 • 1 spoj v PD ráno jede v PÁ pouze o letních prázdninách
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy jede nově pouze o letních prázdninách a nejede v PÁ
 • časové posuny části spojů
 • v zastávce Louny, ČSAD již nezastavují žádné spoje
 • 14.12.2008

  562 716 Louny - Kounov

 • zrušeny nepoužívané zastávky Kounov, záv. a Kounov, rozc.
 • 1.9.2008

  560 001 Žatec - Praha

 • naprostá většina spojů, původně zkrácených kvůli výluce na Letné na Dejvickou, je prodloužena na Florenc
 • 562 715 Louny - Řevničov

 • na lince je zřízno 7 nových zastávek: Louny, žel.st. - Louny, Praga - Louny, národní dům - Třeboc, obchod - Třeboc, rozc. - Kroučová - Řevničov, ObÚ
 • linka je rozšířena o spoje z linky 310 033 dopravce ČSAD Česká Lípa (6 spojů ve směru z Loun, 5 spojů v PD ve směru Louny a 2 páry spojů v SONE)
 • 562 716 Louny - Kounov

 • linka je prodloužena o úsek Domoušice - Kounov, nově tedy zasahuje na území Středočeského kraje
 • nové zastávky: Domoušice, Filipov - Mutějovice, Lhota p. Džbánem - Mutějovice, rozc. k žel.st. - Kounov, záv. - Kounov, rozc. - Kounov - Kounov, škola
 • do nového úseku prodlouženy 3 páry spojů v PD - náhrada za zrušené spoje linky 310 037 dopravce ČSAD Česká Lípa
 • 562 741 Žatec - Kounov

 • linka je nově provozována i na území Středočeského kraje (prodloužení 3 párů spojů v PD o úsek Nečemice - Kounov)
 • 15.6.2008

  560 001 Žatec - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Žatce nově nejede přes Drahomyšl a Lipenec
 • pro část spojů ve směru do Prahy zrušena zastávka Louny, ČSAD
 • 562 741 Žatec - Nečemice (- Kounov)

 • všechny spoje linky (4 páry spojů v PD) zkráceny o úsek Nečemice - Kounov, takže již nezasahují na území Středočeského kraje
 • 9.12.2007

  560 001 Žatec - Praha

 • 1 spoj v PD večer z Prahy do Zeměchů nově nejede v PÁ
 • 2.9.2007

  560 001 Žatec - Praha

 • většina spojů v PD ráno do Prahy (+ 2 spoje z Loun) zkrácena o úsek Žatec, Stavbařů - Žatec, aut.nádr.
 • 562 715 Louny - Třeboc

 • časové posuny části spojů
 • 10.6.2007

  560 001 Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v SONE z Žatce v 6:30 a 14:35
 • zrušeny spoje z Prahy, Florence v NE v 9:05, v SONE ve 12:45 a v SO ve 20:45
 • časové posuny části spojů v SONE
 • sobotní spoj večer z Žatce nově nejede přes Slaný
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy do Žatce jede v PÁ nově až z Loun
 • nový spoj v PÁ z Prahy, Florence ve 20:05 do Žatce
 • 1 spoj v PD večer a 1 spoj v PÁ, NE večer z Prahy zkráceny o úsek Zeměchy > Žatec
 • 3.6.2007

  562 715 Louny - Třeboc

 • nová linka, vedená v této trase:
 • Louny - Cítoliby - Líšťany - Ročov - Solopysky - Třeboc
 • na území Středočeského kraje je provozován 1 školní pár spojů v poledne Louny - Třeboc
 • 562 741 Žatec - Kounov

 • nová linka, vedená v této trase:
 • Žatec - Trnovany - Třeskonice - Nečemice - Kounov
 • na území Středočeského kraje jsou provozovány 4 páry spojů v PD Žatec - Kounov (převod ze zrušené linky 561 741 dopravce Autobusy Kavka)
 • 1.4.2007

  172 105 Praha - Brno

 • jediný pár spojů nově nejede také v PO, ČT (jede pouze v PÁ, NE)
 • 28.1.2007

  172 105 Praha - Brno

 • jediný pár spojů nově nejede v ÚT, ST, SO
 • 10.12.2006

  560 001 Žatec - Praha

 • pro všechny spoje zřízena zastávka Louny, ČSAD
 • všechny spoje, které jedou do z. Žatec, Stavbařů zkráceny ve směru od Prahy do zast. Žatec, U zvonu
 • 28.5.2006

  560 001 Žatec - Praha

 • zrušeny spoje v PD z Žatce ve 12:05, 19:05 a z Prahy v 7:45, 16:25, 22:10
 • 1 spoj v SONE dopoledne ze Žatce nově nejede přes Slaný
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy, Hradčanské zkrácen a nově jede až z Loun
 • časové posuny většiny spojů
 • 19.3.2006

  560 001 Žatec - Praha

 • ve směru do Prahy zřízena pro všechny spoje zastávka Praha, Dědina
 • všechny spoje jsou ve směru do Prahy prodlouženy přes zastávku Praha, Hradčanská o úsek Praha, Dejvická - Praha, Florenc
 • nový spoj v PD Žatec, Stavbařů (5:15) > Praha
 • nový spoj v NE Žatec, U zvonu (7:30) > Praha
 • nové spoje v PD Žatec, U zvonu (12:05, 19:05) > Praha
 • nové spoje v PD z Prahy, Florence v 7:45, 15:45, 22:10 do Žatce
 • nový spoj v SO z Prahy, Florence v 19:05 do Žatce
 • časový posun 1 spoje v NE ráno a 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 26.2.2006

  560 001 Žatec - Praha

 • zrušen spoj v SONE z Loun v 5:50
 • zrušen spoj v NE z Žatce v 8:15
 • zrušen spoj celotýdenně z Prahy, Florence v 19:40 do Loun
 • zrušen spoj v NE z Prahy, Florence ve 20:10 do Zeměchů
 • 11.12.2005

  560 001 Žatec - Praha

 • posílení víkendového provozu:
 • nový spoj v SONE Louny, Luna (5:50) > Praha, Dejvická
 • nové spoje v NE Žatec, U zvonu (8:15, 13:40) > Praha, Dejvická a zpět z Florence v 15:20
 • nový spoj celotýdenně Praha, Florenc (19:40) > Louny, Luna
 • nový spoj v NE Praha, Florenc (20:10) > Zeměchy
 • časový posun 1 spoje v SONE dopoledne a 1 spoje v SO večer z Žatce
 • časový posun posledního spoje v PD, SO z Prahy
 • 19.9.2005

  560 001 Žatec - Praha

 • nový spoj v PD z Žatce, U Zvonu v 8:15
 • 1 spoj v SO dopoledne z Žatce jede nově také v NE
 • nový spoj v SO z Žatce, U Zvonu ve 14:35
 • 1 spoje v PD dopoledne z Loun do Žatce je prodloužen a jede již z Prahy, Florenc v 11:15
 • 1 spoj v NE z Loun do Žatce prodloužen a jede již z Prahy, Florenc ve 12:45 - nově jede i v SO
 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nezestavuje v zastávkách Lipenec a Drahomyšl
 • časové posuny vybraných spojů celotýdenně
 • 1.6.2005

  172 105 Praha - Brno

 • zavedena nová linka s těmito zastávkami:
 • Praha, Florenc - Brno, Zvonařka
 • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně (ráno do Brna a odpoledne do Prahy)
 • jízdní doba linky je 2:40
 • 560 001 Žatec - Praha

 • změna trasy v Žatci (pro spoje, neukončené v zast. U Zvonu):
 • ve směru z Prahy jede linka nejdříve přes zast. Červený Hrádek, poté do zast. Stavbařů, kde je ukončena
 • obousměrně zrušeny zastávky Trnovany - Úherce, rozc. - Sulec
 • obousměrně zřízena zastávka Louny, U Spravedlnosti
 • 1 spoj v PD ráno z Žatce nově nezastavuje v zastávkách Drahomyšl, Lipenec, Zeměchy
 • 2 spoje v PD odpoledne nově nezastavují v zastávkách Lipenec a Drahomyšl
 • 1 spoj v SONE ráno a 1 spoj v NE večer z Prahy nově nejedou přes Slaný
 • drobné časové posuny většiny spojů
 • 12.12.2004

  560 001 Žatec - Praha

 • zrušen první spoj v PD ze Žatce ve 4:15 do Prahy
 • nový spoj v SO Žatec, U zvonu (7:30) >> Praha, Dejvická
 • nový spoj v PD Žatec, U zvonu (13:35) >> Praha, Dejvická
 • 1 spoj v SO večer ze Žatce do Loun časově posunut a prodloužen přes Slaný do Prahy, Dejvická
 • 1 spoj v PD ráno z Prahy do Žatce zkrácen a jede až z Loun
 • spoj v PD z Prahy v 9:10 jede nově i v SONE (v SONE jede přes Slaný)
 • 1 spoj odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Žatec, U zvonu >> Žatec, Červený Hrádek
 • nový spoj v PD Praha, Florenc (17:25) >> Žatec, Červený Hrádek
 • 1.9.2004

  560 001 Žatec - Praha

 • nový spoj v PD Žatec, Stavbařů (4:15) >> Praha, Dejvická
 • 1 spoj v PD a NE večer z Žatce prodloužen o úsek Louny, aut.nádr. >> Praha, Dejvická
 • 1 spoj v PD ráno z Loun do Žatce jede nově již z Prahy, Hradčanské v 5:45
 • nový spoj v PD z Prahy v 19:00 a v NE v 19:55 do Žatce
 • 1.7.2004

  560 001 Žatec - Praha

 • přes zastávky Trnovany, Drahomyšl, Lipenec, Zeměchy jedou nově všechny spoje
 • zrušeny spoje v PD Zeměchy (5:07, 6:07) >> Louny, aut.nádr.
 • zrušen spoj v PD Zeměchy (4:30) >> Žatec, U zvonu
 • spoj v PD z Loun v 5:00 do Žatce posunut na 5:10
 • spoj z Žatce, Stavbařů v 6:15 již nejede přes Slaný a v sobotu a neděli jede až z Žatce, U zvonu v 6:30
 • spoj v PD z Prahy ve 13:35 a ze Žatce v 15.40 jede nově i o školních prázdninách
 • zrušen poslední spoj v PD z Žatce ve 21:40 do Loun
 • všechny spoje ráno a večer z Prahy a Loun v Žatci prodlouženy ze zastávky U zvonu přes zastávku Stavbařů do Červeného Hrádku
 • 14.12.2003

  560 001 Žatec - Praha

 • v zastávkách Sulec - Úherce, rozc. nově zastavují všechny spoje, jedoucí do/z Prahy

 • seznam linek tohoto dopravce