Změny linek CDAP s.r.o.

12.12.2021

176 570 Praha - Stará Říše

 • tato poslední fiktivní linka je zrušena
 • tím je ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě
 • 1.8.2021

  zrušení většiny linek:

 • 120 570 Praha - Sedlec-Prčice (1 pár letních spojů v SO)
 • 125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno) (spoje ve vybrané letní dny)
 • 134 570 Praha - Člunek (spoje ve vybrané letní dny)
 • 135 390 Praha - Želiv (1 pár letních spojů v SO + spoje ve vybrané letní dny)
 • 136 100 Praha - Zvíkovské Podhradí (1 pár letních spojů v SO)
 • 139 640 Praha - Val (spoje ve vybrané letní dny)
 • 160 571 Praha - Ledeč nad Sázavou (spoje ve vybrané letní dny)
 • 1.7.2021

  136 100 Praha - Varvažov - Zvíkovské Podhradí

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů v SO Praha - Varvažov do konce srpna
 • 139 640 Praha - Val

 • zaveden provoz 1 páru spojů ve vybrané letní dny
 • 13.6.2021

  Dálkové linky z Prahy

 • 120 570 Praha - Sedlec-Prčice: zaveden 1 pár letních prázdninových spojů v SO
 • 125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno): zaveden provoz letních prázdninových spojů Praha - Lhotka ve vybraných dnech
 • 134 570 Praha - Člunek: zaveden provoz letních prázdninových spojů ve vybraných dnech
 • 135 390 Praha - Želiv: zahájen provoz 1 letního páru spojů v SO a dalších spojů ve vybrané dny
 • 160 571 Praha - Ledeč nad Sázavou: zaveden provoz letních prázdninových spojů ve vybraných dnech
 • 9.4.2021

  135 390 Praha - Želiv

 • obnoven provoz ve vybrané dny do konce června včetně pravidelnějšího pátečního páru spojů od 23.4.
 • 13.12.2020

  dálkové linky z Prahy:

 • 120 570: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 125 850: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 134 570: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 135 390: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 136 100: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 139 640: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 160 571: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 176 570: linka nově nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 30.8.2020

  135 390 Praha - Želiv

 • původně letní provoz vybraných spojů prodloužen až do listopadu
 • 1.7.2020

  134 570 Praha - Člunek

 • zaveden provoz spojů ve vybrané letní prázdninové dny
 • 14.6.2020

  120 570 Praha - Sedlec-Prčice

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů SO o letních prázdninách
 • 125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno)

 • zaveden provoz spojů ve vybrané letní prázdninové dny v trase Letňany - Lhotka, žel.st.
 • 135 390 Praha - Želiv

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů SO o letních prázdninách Praha - Želiv, Vřesník (navazuje na občasný provoz těchto spojů do června)
 • 136 100 Praha - Varvažov (- Zvíkovské Podhradí)

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů SO o letních prázdninách
 • 139 640 Praha - Val

 • zaveden provoz 1 páru spojů ve vybrané letní prázdninové dny
 • 160 571 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů SO o letních prázdninách
 • 176 570 Praha - Stará Říše

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů SO během části letních prázdnin
 • 1.3.2020

  135 390 Praha - Želiv

 • změna časových poloh spojů ve vybrané dny, nově naplánován provoz pro období březen - červenec (dosavadní spoje byly v provozu pouze v období leden-únor)
 • 15.12.2019

  120 570 Praha - Sedlec-Prčice

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 125 850 Praha - Mšeno

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 134 570 Praha - Člunek

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ - tedy do 30.6.2020)
 • 135 390 Praha - Želiv

 • stávající spoje provozované ve vybrané dny jedou nově také ve vybraných dneh v lednu a únoru 2020, čeosvé posuny části spojů
 • 136 100 Praha - Zvíkovské Podhradí

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 139 640 Praha - Val

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 160 571 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 176 570 Praha - Stará Říše

 • na lince je zastaven provoz (spoje jedoucí ve vybrané letní dny nově nejedou po celou dobu platnosti JŘ)
 • 1.9.2019

  135 390 Praha - Želiv

 • provoz linky prodloužen do listopadu (původně v provozu do srpna)
 • původní pravidelnější sobotní spoje nahrazeny pátečními ve vybrané dny
 • 29.6.2019

  120 570 Praha - Sedlec-Prčice

 • nová linka v trase: Praha, Opatov / Praha, Roztyly - Votice, aut.st. - Sedlec-Prčice, nám.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO o letních prázdninách
 • 136 100 Praha - Zvíkovské Podhradí

 • nová linka v trase: Praha, Florenc - Čimelice, nám. - Varvažov - Zvíkovské Podhradí
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO o letních prázdninách Praha - Varvažov + vybrané spoje ve vybrané dny v letní sezoně
 • 139 640 Praha - Val

 • nová linka v trase: Praha, Opatov - Veselí nad Lužnicí, kult. dům - Val
 • rozsah provozu: vybrané spoje ve vybrané dny v letní sezoně
 • 160 571 Praha - Ledeč nad Sázavou

 • nová linka v trase: Praha, Opatov / Praha, Roztyly - Hněvkovice - Ledeč nad Sázavou, Husovo nám.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO o letních prázdninách
 • 176 570 Praha - Stará Říše

 • nová linka v trase: Praha, Opatov / Praha, Roztyly - Jihlava, aut.nádr. - Stonařov - Stará Říše, u kapličky
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO v červenci
 • 19.6.2019

  135 390 Praha - Želiv

 • linka je nově v provozu pouze v SO (1 párspojů ve vybrané letní dny)
 • ukončen provoz 1 páru spojů v PÁ
 • 9.6.2019

  125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno)

 • v trase Praha, Letňany - Lhotka, žel.st. je opět zavedeno několik spojů ve vybrané letní dny
 • 134 570 Praha - Člunek

 • v trase Praha, Roztyly - Člunek, Lomy je opět zavedeno několik spojů ve vybrané letní dny
 • 9.12.2018

  125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno)

 • všechny dosavadní spoje nově jedou jen 1 den v roce
 • 134 570 Praha - Člunek

 • všechny dosavadní spoje nově jedou jen 1 den v roce
 • 135 390 Praha - Želiv

 • časové posuny stávajících pátečních spojů v různých obdobích roku
 • 2.9.2018

  135 390 Praha - Želiv

 • zaveden pravidelný provoz 1 páru spojů v PÁ Praha - Želiv od září do listopadu
 • občasné sobotní letní spoje zrušeny
 • 149 300 Praha - Lestkov

 • linka je zrušena v plném rozsahu (3 jednodenní sobotní spoje)
 • 600 999 Ledeč nad Sázavou - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (různé spoje v různých trasách s různou pravidelností provozu v rámci letních prázdnin 2018)
 • 10.6.2018

  125 850 Praha - Lhotka (- Mšeno)

 • zavedení 2 párů spojů provozovaných ve vybrané letní dny v trase Praha, Letňany - Lhotka, žel.zast.
 • 134 570 Praha - Člunek

 • nová linka v trase Praha, Roztyly - Jindřichův Hradec, aut.nádr. - Hospříz - Člunek, Lomy
 • rozsah provozu: 1 pár letních spojů v SO Praha - Jindřichův Hradec, další spoje ve vybrané letní dny Praha - Člunek
 • 135 390 Praha - Želiv

 • zavedení spojů ve vybrané letní dny Praha - Želiv
 • 200 150 Benešov - Praha

 • linka je zrušena (několik jednodenních spojů)
 • 600 999 Ledeč nad Sázavou - Praha

 • jediný pravidelný spoj v SO plánovaný pro letní prázdniny (Praha - Kladruby) jede nově pouze v části srpna
 • ostatní spoje provozované ve vybrané dny v roce zrušeny a nahrazeny jinými pro letní odbobí v trase Ledeč n.S. - Praha nebo Vlašim - Praha
 • v souvislosti s tím zrušeno v jízdním řádu 29 zastávek
 • 10.12.2017

  135 390 Praha - Želiv

 • časový posun pátečního spoje z Prahy v části provozních dnů
 • 600 999 Ledeč nad Sázavou - Praha

 • jediný pravidelně provozovaný pár spojů (v SO v létě) je zkrácen o úsek Kladruby - Ledeč nad Sázavou
 • tento spoj z Prahy jede nově z Hlavního nádraží, nikoli z Florence
 • 3.9.2017

  135 390 Praha - Želiv

 • původní sobotní pár spojů jede nově v PÁ, je časově posunut a jede od poloviny září do poloviny listopadu
 • v Przae je tento pravidelný spoj zkrácen do zastávky Opatov (tam) / Roztyly (zpět)
 • 31.7.2017

  340 941 Třeboň - Praha

 • linka je zrušena (spoje v různých trasách provozvané pouze ve vybrané dny v roce)
 • 1.7.2017

  125 850 Praha - Mšeno

 • nová sezonní linka v trase Praha, Letňany - Mělník, Aut.st. - Lhotka, žel.zast. - Mšeno
 • rozsah provozu: 4 páry spojů ve vybrané letní dny v různých trasách
 • 135 390 Praha - Želiv

 • nová sezonní linka v trase Praha, Hlavní nádraží - Praha, Opatov / Praha, Roztyly - Humpolec, aut.nádr. - Koberovice - Želiv, Vřesník
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SO o letních prázdninách
 • 149 300 Praha - Lestkov

 • nová sezonní linka v trase Praha, Hradčanská / Praha, Zličín - Plzeň, CAN - Stříbro, Aut.st. - Lestkov, Stan
 • rozsah provozu: 3 jednodenní spoje v různých trasách
 • 11.6.2017

  200 150 Benešov - Praha

 • na lince jsou zavedeny další spoje provozované pouze ve vybraných dnech
 • část zastávek u části spojů je nově na zavolání
 • 340 941 Třeboň - Praha

 • pro vybrané spoje je zřízeno dalších 9 zastávek, většinou na území Středočeského kraje mezi Benešovem a Prahou
 • zaveden 1 pár spojů v PÁ, NE Praha - Třeboň ve vybrané dny v roce (většinou v období letních prázdnin)
 • 600 999 Ledeč nad Sázavou - Praha

 • pro vybrané spoje je zřízeno dalších 23 zastávek, většinou na území Středočeského kraje mezi Benešovem a Prahou
 • zaveden 1 pár spojů v SO, NE Praha - Ledeč nad Sázavou ve vybrané dny v roce a další jednodenní spoje v různých trasách (většinou v období letních prázdnin)
 • 5.3.2017

  200 150 Benešov - Praha

 • původně plánovaný provoz 1 páru spojů v SONE o letních prázdninách zrušen, linka jede nově pouze 3.6. v rozsahu 2 párů spojů
 • 340 941 Třeboň - Praha

 • nová linka v trase Třeboň, aut.nádr. - Benešov, aut.st. - Praha, Roztyly
 • 1 pár spojů v celé trase, který projíždí většinu zastávek nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu
 • 1 pár spojů v trase Praha - Benešov jede jen 17.6.
 • 9.9.2016

  600 999 Ledeč nad Sázavou - Praha

 • nová linka v trase Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí - Benešov, aut.st. - Praha, Opatov - Praha, Roztyly
 • rozsah provozu: 1 pár spojů Praha - Benešov, který jede jen 9.9.2016, a 1 pár spojů, který nejede po celou dobu platnosti JŘ
 • 28.8.2016

  200 150 Benešov - Praha

 • na lince je pozastaven provoz, zrušeny jsou všechny jednodenní spoje a také 1 pár spojů v SONE Praha - Benešov, který měl být v provozu do konce září
 • 4.6.2016

  200 150 Benešov - Praha

 • nová linka nového dopravce v trase:
 • Benešov, Konopiště - Benešov, aut.st. - Poříčí nad Sázavou - Nespeky - Pyšely, nám. - Pětihosty - Praha, Opatov - Praha, Roztyly
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v SONE od června do září (spoj v SO do Prahy je zrychlený, mezi Čerčany a Prahou nezastavuje), dále několik spojů v různých trasch, které jedou pouze ve vybrané dny v roce

 • seznam linek tohoto dopravce